Зарегистрироваться
Запомнить меня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Весь номер
Главная  / Номера  / №51  / Рішення Одеської міської ради № 3994-VII від 12.12.2018 р.
карта сайта
№50 №51 №52
22 Декабря 2018 года, Суббота
Архив всех номеров
Официально
Рішення Одеської міської ради № 3982-VII від 12.12.2018 р.
Рішення Одеської міської ради № 4067-VII від 12.12.2018 р.
Одеська міська рада оприлюднює резолютивну частину рішення Одеського окружного адміністративного суду
22.12, Суббота

Рішення Одеської міської ради № 3994-VII від 12.12.2018 р.


Печатная версия
Ключевые слова:

Про затвердження Положення  про порядок надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Одеси у новій редакції.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 9, 14 Закону України «Про соціальні послуги», з метою досягнення адресності та прозорості під час вирішення питань надання різних видів соціальної допомоги мешканцям міста Одеси та вдосконалення системи призначення адресної соціальної допомоги в межах Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний рік  Одеська міська рада

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити Положення про порядок надання адресної матеріальної  допомоги мешканцям міста Одеси у новій редакції (додається).

 

2. Встановити, що дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення та застосовується з 01січня 2019 року.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради     від 25 квітня 2018 року № 3187-VII «Про затвердження Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Одеси у новій редакції».

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.

Міський голова                                                                Г. Труханов

Додаток до рішення Одеської міської ради від 12.12.2018 р. № 3994-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання адресної матеріальної

допомоги мешканцям міста Одеси

(нова редакція)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Одеси (далі - Положення) визначає механізм, порядок та умови надання адресної матеріальної допомоги (далі - матеріальна допомога) як однієї з форм надання соціальних послуг мешканцям міста Одеси, які  перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв'язання їхніх життєвих проблем відповідно до статті 5 Закону України       «Про соціальні послуги» в межах реалізації Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний рік (далі - Програма).

1.2. Адресна матеріальна допомога - це виключно грошова виплата (одноразова чи періодична), яка є безповоротною допомогою та надається мешканцям міста Одеси в готівковій або безготівковій формі за рахунок коштів бюджету міста Одеси в межах витрат, передбачених на ці цілі на відповідний бюджетний період для реалізації Програми.

1.3. Матеріальна допомога мешканцям міста Одеси надається в межах Програми на відповідний бюджетний період:

- одноразово - один раз протягом календарного року на вирішення певних обставин (головним розпорядником бюджетних коштів у межах Програми). У виняткових випадках (надзвичайна подія, тяжке захворювання, інші поважні обставини) допомога може бути надана повторно, за умови, що сукупний розмір такої допомоги не буде більшим ніж максимальний, який передбачений у  підпункті 3.2.5 пункту 3.2 розділу ІІІ Положення;

- періодично - щомісячно, щоквартально або на термін, який зазначається в межах Програми на відповідний бюджетний період.

1.4. Право на отримання матеріальної допомоги мають: незахищені верстви населення, які є мешканцями міста Одеси, зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі; громадяни, які не є мешканцями міста Одеси, але постраждали в надзвичайних ситуаціях на території міста Одеси; особи, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції і фактично проживають у місті Одесі, відповідно до Закону України    «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання» та інших нормативно-правових актів України.

1.5. У Положенні терміни вживаються у наступному значенні.

1.5.1. Матеріальна допомога - форма надання соціальних послуг, яка ґрунтується на принципах адресності та індивідуального підходу, комплексності, законності, соціальної справедливості та надається персонально і безпосередньо конкретній особі, яка:

- перебуває у складних життєвих обставинах і не може самостійно їх подолати та потребує конкретної допомоги;

- має право на неї відповідно до встановлених нормативних актів, критеріїв і довела це право через надання відповідних документів;

- в окремих випадках (якщо громадянин, не здатний до самообслуговування за станом здоров'я та не має можливості самостійно написати заяву і підписати відповідні документи, визнаний недієздатним за рішенням суду тощо) лише одному з членів його сім'ї.    

1.5.2. Складні життєві обставини - обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має, не набула або втратила здатність чи можливість самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті та інші проблеми, які особа не в змозі подолати самостійно і які спричинюють її соціальну дезадаптацію.

1.5.3. Члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, в тому числі повнолітні; особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. 

1.5.4. Домогосподарство - сукупність мешканців (або один мешканець), які спільно проживають в одному житловому приміщенні (або його частині), перебувають у родинних стосунках або стосунках свояцтва (не перебувають у будь-яких із цих стосунків або перебувають і в тих, і в інших стосунках), ведуть спільне господарство, спільно користуються комунальними послугами і послугами з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які повністю або частково об'єднують та витрачають кошти на оплату вартості цих послуг.

1.6. Види матеріальної допомоги: грошова допомога, стипендія, дотація, муніципальні види допомоги і надбавок. 

 

ІІ. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ІЗ

НАДАННЯ АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 

2.1. Для отримання матеріальної допомоги громадянин (заявник) або один із членів його сім'ї, який передбачений у підпункті 1.5.1 пункту 1.5 розділу І Положення, має звернутися з письмовою заявою до:

- департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси у разі наявності обставин, які пов'язані з вирішенням соціально-побутових питань: проведення медикаментозного лікування та оперативного втручання або відшкодування витрат за проведене лікування; необхідністю проходження медичної реабілітації, оздоровлення або відшкодування витрат за придбану путівку; витратами на поховання; оплатою житлово-комунальних послуг або погашенням боргів з оплати житлово-комунальних послуг; з питань призначення одноразової або періодичної грошової виплати певним пільговим категоріям громадян, які визначені за Програмою іншими обставинами, які можуть вплинути на вирішення певних для життєдіяльності речей; проведення ремонту житла для багатодітних родин та дитячих будинків сімейного типу;

- районних адміністрацій Одеської міської ради у разі наявності обставин, які пов'язані із необхідністю поліпшення житлових умов проживання: на проведення ремонту будинку (квартири) або компенсацію витрат на його проведення, крім утеплення зовнішніх стін та балконів у багатоквартирних будинках; придбання сантехнічного обладнання або його компенсацію; у зв'язку з пошкодженням або руйнуванням житла внаслідок пожежі або стихійного лиха; заміною, встановленням або компенсацією газового та електричного обладнання (газова або електрична плита, газова колонка, АОГВ, газовий або електричний лічильник); придбання або компенсація визначеної побутової техніки (холодильник, пральна машина, бойлер) іншими обставинами, які можуть вплинути на поліпшення житлових умов проживання тощо;

- служби у справах дітей Одеської міської ради щодо призначення щомісячної матеріальної допомоги для дітей-сиріт.

2.2. Для отримання матеріальної допомоги громадянин (заявник) або один з членів його сім'ї, який передбачений у підпункті 1.5.1 пункту 1.5 розділу І Положення, надає письмову особисту заяву та такі документи:

- паспорт або пластикову картку типу ІD-1 паспорта з безконтактним електронним носієм та витяг з реєстру;

- документ про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (у разі наявності);

- копію посвідчення про право на пільги та копію довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності (у разі наявності);

- довідку з банку з зазначенням реквізитів відкритого соціального карткового рахунку (пенсіонерам та одержувачам державних допомог - реквізити рахунку для зарахування соціальних виплат, іншим категоріям - реквізити відкритого соціального рахунку);

- згоду на збір інформації про сім'ю, доходи, власність та майно, необхідну для отримання матеріальної допомоги, а також на обробку цих даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (додаток 1);

2.3. У залежності від виду матеріальної допомоги додатково надає  документи:

2.3.1. Для призначення соціальної допомоги у вигляді періодичних грошових виплат:

2.3.1.1. Ветерани Другої світової війни 1941-1945 років - учасники оборони/визволення міста Одеси, та учасники Параду Перемоги 1945 року:

- документи, що підтверджують участь в обороні або визволенні міста Одеси;

- документи, що підтверджують участь у Параді Перемоги                           1945 року.  

2.3.1.2. Особи з інвалідністю внаслідок війни та сім'ї загиблих (померлих) воїнів на території інших держав та воїнів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України:

- документи, що підтверджують участь у бойових діях із зазначенням періоду служби і назви держави; безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

- копію довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності, причини та дати настання інвалідності та витяг з протоколу засідання ВЛК по встановленню причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтва;

- копію свідоцтва про смерть ветерана війни або повідомлення про його загибель;

- декларацію про доходи та майновий стан особи, яка звернулася за наданням матеріальної допомоги (додаток 2).

2.3.1.3. Батьки (мати, батько), законні представники (опікун чи піклувальник) дитини з інвалідністю, дитини-сироти та дитини з багатодітної родини:

- довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

- копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

- копію медичного висновку про визнання дитиною з інвалідністю;

- копію розпорядження про встановлення опіки, піклування над дитиною (дітьми);

- довідку навчального закладу за умови навчання дітей-сиріт або дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, старше 18 років;

- копії свідоцтва про смерть батьків або інші документи, які підтверджують статус дитини-сироти або дитини, яка перебуває під опікою чи піклуванням (за наявності підстав).

2.3.1.4. Законні представники (опікун чи піклувальник) дитини-сироти:

- копію свідоцтва про народження дитини-сироти;

- копію розпорядження про призначення опіки, піклування над дитиною-сиротою;

- довідку навчального закладу за умови навчання дитини-сироти старше       18 років;

- копії свідоцтва про смерть батьків або інші документи, які підтверджують статус дитини-сироти.

2.3.1.5. Матері, вдови та законні представники (батьки, опікун чи піклувальник) дітей працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов'язків:

- копію документа, що посвідчує родинний зв'язок (свідоцтво про народження, реєстрація шлюбу або інші документи, які підтверджують ступінь родинного зв'язку);

- копію свідоцтва про народження дитини;

- довідку навчального закладу за умови навчання дитини                                           старше 18 років;

- копію розпорядження про призначення опіки, піклування над дитиною;

- копію свідоцтва про смерть працівника органу внутрішніх справ, загиблого при виконанні службових обов'язків.

2.3.1.6. Почесні громадяни міста Одеси:

- копію рішення Одеської міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Одеси».

2.3.1.7. Праведники народів Світу:

- документи, що підтверджують соціальний статус (категорію) праведника народів Світу.

2.3.1.8. Реабілітовані громадяни (за списком комісії з питань поновлення прав реабілітованих Одеської міської ради):

- копію посвідчення про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні або інші документи, які підтверджують статус.

Примітка: після формування окремої справи громадянина (заявника), який зазначається у підпункті 2.3.1 пункту 2.3 розділу ІІ Положення, і який довів це право через надання відповідних документів, у подальшому матеріальна допомога призначається автоматично на наступний бюджетний період, якщо зазначена категорія громадян передбачається в межах реалізації видатків Програми на відповідний бюджетний період.

2.3.2. Для призначення матеріальної допомоги у вигляді одноразових грошових виплат:

2.3.2.1Ветерани Другої світової війни (1941-1945 рр.) на вирішення питань щодо проведення ремонту будинків (квартир) або компенсацію витрат на його проведення, крім утеплення зовнішніх стін та балконів у багатоквартирних будинках:

- довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

- довідки про доходи усіх членів сім'ї за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення (довідка про пенсію осіб, які отримують пенсію в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській  області або осіб, які отримують пенсію в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців; для працездатних осіб - довідка з місця роботи,  навчання або довідка з податкової інспекції для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю; для ветеранів Другої світової війни 1941-1945 років - учасників оборони/визволення міста Одеси, та учасників Параду Перемоги 1945 року без обмежень розміру доходу; для непрацюючих - довідка з Центру зайнятості та ін.);

- копії документів про право власності або користування на будинок (квартиру) заявника;

- документи, що підтверджують необхідність проведення ремонту будинку (квартири), та фінансові документи (чеки, рахунки тощо) про придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту житлового приміщення (у разі компенсації дата фінансових підтверджуючих документів не більше 6 місяців на момент звернення);

 - інші документи, що підтверджують складні життєві обставини для отримання соціальної допомоги.

2.3.2.2. Ветерани війни та сім'ї загиблих (померлих) воїнів на території інших держав, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на вирішення соціально-побутових проблем:

- довідку про участь у бойових діях із зазначенням періоду служби і назви держави; безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

- копію довідки МСЕК  про встановлення групи інвалідності, причини та дати настання інвалідності (у разі наявності);

- копію свідоцтва про смерть ветерана війни або повідомлення про його загибель;

- декларацію про доходи та майновий стан особи, яка звернулася за наданням матеріальної допомоги (додаток 2).

2.3.2.3. Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдови загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою:

- копію свідоцтва про смерть громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або повідомлення про його загибель;

- декларацію про доходи та майновий стан особи, яка звернулася за наданням матеріальної допомоги (додаток 2).

2.3.2.4. Батьки (мати, батько), законні представники (опікун чи піклувальник) дитини з числа багатодітних родин та родин в яких виховуються діти з інвалідністю, які перебувають на обліку в комунальних установах «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси:

- довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

- копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

- копію медичного висновку про визнання дитиною з інвалідністю;

- копію розпорядження про призначення опіки, піклування над дитиною (дітьми);

- копії свідоцтва про смерть батьків або інші документи, які підтверджують статус дитини (дітей).

2.3.2.5. Батьки (мати, батько) з числа багатодітних родин та вихователі дитячого будинку сімейного типу (один член родини із зазначеної категорії), у разі вирішення питання придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинків (квартир):

- довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

- копії документів про право власності або користування на будинок (квартиру);

- довідки про доходи усіх членів сім'ї за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення;

- копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

- акт щодо необхідності проведення ремонту житлового приміщення (будинку); 

- інші документи, що підтверджують необхідність проведення ремонту будинку (квартири), та фінансові документи (рахунки тощо) на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту житлового приміщення.   

Перелік вказаних документів надається особою одночасно із заявою.

2.3.2.6. Громадяни, які опинились у складній життєвій ситуації, у разі виникнення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг:

- декларацію про доходи та майновий стан особи, яка звернулася за наданням матеріальної допомоги (додаток 2);

- довідки про розмір поточної заборгованості з підприємств - надавачів житлово-комунальних послуг (з підписом та печаткою підприємства).

2.3.2.7. Громадяни, які опинились у складній життєвій ситуації, яка пов'язана з вирішенням соціально-побутових питань:

- довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

- довідку за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення, про розмір пенсії особи, яка отримує пенсію в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців, та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, про доходи працездатних членів сім'ї (домогосподарства) з місця роботи, навчання, Центру зайнятості - для непрацюючих, з податкової інспекції - для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю тощо;

- у разі витрат, пов'язаних із похованням, копію свідоцтва про смерть,  фінансові документи, які підтверджують витрати на проведення ритуальних послуг, дата яких не перевищує 6 місяців на момент звернення;

- у разі лікування, проведення оперативного втручання або іншими обставинами, пов'язаними із поліпшенням стану здоров'я громадянина надається висновок департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради чи його підпорядкованих установ або копія медичного документа з лікувальних закладів (із зазначенням медичної установи, яка призначає або призначала лікування, з підписом лікаря та печаткою закладу) та/або фінансові документи (рахунки або чеки із зазначенням конкретного переліку найменування медичних інструментів, медикаментів, виробів медичного призначення, медичних послуг, імплантів та протезів, у тому числі дорого вартісного лікування, трансплантації, тривалого лікування онкологічного захворювання), дата яких не перевищує 12 місяців на момент звернення, відповідно;

- інші документи, що підтверджують складні життєві обставини та  необхідність в отриманні соціальної допомоги.

2.3.2.8. Громадяни, які опинилися у складній життєвій ситуації, яка пов'язана з поліпшенням житлових умов проживання:

- довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

- довідки про доходи усіх членів сім'ї за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення (довідка про пенсію осіб, які отримують пенсію в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській  області або осіб, які отримують пенсію в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців; для працездатних осіб - довідка з місця роботи,  навчання або довідка з податкової інспекції для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю;  для непрацюючих - довідка з Центру зайнятості та ін.);

- копії документів про право власності або користування на будинок (квартиру) громадянина (заявника);

- у разі пожежі житла житлового приміщення (будинку), акт пожежної інспекції про пожежу та понесені збитки;

- у разі заміни або компенсації заміни газового або електричного обладнання (газова або електрична плита, газова колонка, АОГВ, газовий або електричний лічильник) та придбання або компенсації придбання побутової техніки (холодильник, пральна машина, бойлер), висновок про технічний стан наявної побутової техніки, газового або електричного обладнання;

- у разі поліпшення житлових умов проживання (проведення ремонту житлового приміщення (будинку, квартири) або компенсації витрат на його проведення, крім утеплення зовнішніх стін та балконів у багатоквартирних будинках, сантехнічного обладнання тощо), документи, що підтверджують необхідність проведення ремонту будинку (квартири) та фінансові документи (чеки, рахунки та інші документи, у разі компенсації дата придбання на фінансових документах не повинна перевищувати більше 6 місяців на день звернення заявника), які підтверджують вартість будівельних матеріалів, обладнань тощо, пов'язаних із поліпшенням житлових умов проживання;   

- у разі руйнування житла або його пошкодження під час стихійного лиха документ, який підтверджує заподіяні збитки;

- інші документи, що підтверджують складні життєві обставини та  необхідність в отриманні соціальної допомоги.

Примітка: після формування окремої справи громадянина (заявника), вказаного у підпунктах 2.3.2.2, 2.3.2.3, 2.3.2.4, пункту 2.3.2 розділу ІІ Положення, який довів це право, надавши відповідні документи, для призначення матеріальної допомоги, у подальшому в наступному бюджетному періоді, якщо зазначена категорія громадян передбачається в межах реалізації видатків Програми на відповідний бюджетний період, подається тільки письмова особиста заява громадянина зазначеної категорії та оновлюється декларація громадянами, вказаними в підпункті 2.3.2.2, 2.3.2.3.

Після формування окремої справи громадянина (заявника), вказаного              в підпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.5, 2.3.2.6, 2.3.2.7, 2.3.2.8 пункту 2.3.2 розділу ІІ Положення, який надав відповідні документи, що підтверджують право на отримання грошової допомоги, у подальшому при надходженні його письмової особистої заяви в наступному бюджетному періоді для призначення матеріальної допомоги документи, які зазначаються в пункті 2.2 розділу ІІ Положення, ним не надаються.

2.4. Розгляд заяв із надання матеріальної допомоги здійснюється за умови надання громадянином (заявником) або одним із членів його сім'ї, який передбачений у підпункті 1.5.1 пункту 1.5 розділу І Положення, всіх документів, передбачених у пунктах 2.2, 2.3 розділу ІІ Положення, крім випадків, коли документи не можуть бути надані з поважних причин (тимчасовою втратою працездатності у зв'язку із хворобою, неможливістю надання довідок про доходи з об'єктивних причин, відсутністю фінансових документів, підтверджуючих понесені витрати з об'єктивних причин (втратою, не зберіганням або іншими обставинами) та інші окремі випадки, які вказуються в письмовій пояснювальній записці).

2.5. Розгляд заяв про надання матеріальної допомоги особам, які втратили документи внаслідок руйнування житла або його пошкодження під час пожежі або стихійного лиха та в інших надзвичайних випадках, здійснюється за кожним окремим випадком.

2.6. Рішення про призначення або відмову в наданні матеріальної  допомоги (за окремими напрямами Програми, якщо розмір матеріальної допомоги не встановлений у фіксованому розмірі або для затвердження розміру допомоги у фіксованому розмірі) в межах витрат, передбачених Програмою на  відповідний бюджетний період, приймається:

- на засіданні Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси (колегіальний орган);

- на засіданні робочої групи з надання допомоги ветеранам війни, сім'ям загиблих (померлих) воїнів на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів на території України, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі (колегіальний орган при департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради);

- на засіданні робочої групи з надання допомоги громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі (колегіальний орган при департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради);

- на засіданні комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги (колегіальний орган при департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради);

- на засіданнях координаційних рад з питань надання матеріальної допомоги мешканцям району (колегіальний орган при районних адміністраціях Одеської міської ради);  

- на особистому прийомі міського голови та його заступників;

- в окремих випадках за винятковістю обставин (у разі надзвичайних подій та подій, пов'язаних із лікуванням і необхідністю термінового реагування для їх вирішення) на підставі резолюції міського голови. 

2.7. Для прийняття рішення про призначення або відмову в наданні матеріальної допомоги департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради та його підпорядковані установи:

2.7.1. Уточнюють обставини, які спонукали громадянина (заявника) звернутися за матеріальною допомогою.

2.7.2. Перевіряють інформацію, викладену у заяві та наданих документах.

2.7.3. Складають акт обстеження матеріально-побутових умов проживання особи, яка звертається за матеріальною допомогою, за встановленою формою (додаток 3).

2.7.4. Подають матеріали справи на засідання відповідного колегіального органу для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення, за умови виконання пункту 2.4 розділу ІІ Положення.

Примітка: комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси або Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді протягом десяти робочих днів із дня отримання заяви від департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради проводить перевірку даних у заяві та готує відповідні матеріали для подальшого розгляду на виконання пункту 2.7 розділу ІІ Положення.

 

ІІІ. РОЗМІР АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 

3.1. Розмір матеріальної допомоги визначається в кожному конкретному випадку на підставі індивідуального встановлення причин і ступеня необхідності отримання заявником матеріальної допомоги, після надання громадянином (заявником) документів, з урахуванням соціального статусу (категорії) заявника, його матеріального, майнового та сімейного стану або затверджується, якщо в межах реалізації Програми на відповідний бюджетний період встановлений фіксований розмір матеріальної допомоги із визначенням конкретної категорії отримувачів соціальної допомоги. 

3.2. Максимальний розмір матеріальної допомоги не може перевищувати:

3.2.1. За рішенням колегіальних органів при комунальних установах «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси - 3 (три) прожиткових мінімумів (загальний показник) на одну особу в розрахунок на місяць відповідно до чинного законодавства України.

3.2.2. За рішенням колегіальних органів при департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради - 10 (десять) прожиткових мінімумів (загальний показник) на одну особу в розрахунок на місяць відповідно до чинного законодавства України.

3.2.3. За розпорядженнями голів районних адміністрацій Одеської міської ради - 20 (двадцять) прожиткових мінімумів (загальний показник) на одну особу в розрахунок на місяць відповідно до чинного законодавства України.

3.2.4. За рішенням заступників міського голови - 30 (тридцять) прожиткових мінімумів (загальний показник) на одну особу в розрахунок на місяць відповідно до чинного законодавства України.

3.2.5. За рішенням міського голови - 65 (шістдесят п'ять) прожиткових мінімумів (загальний показник) на одну особу в розрахунок на місяць відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Для об'єктивного розподілу бюджетних коштів колегіальними органами (Піклувальна рада, координаційна рада) для реалізації видатків, передбачених в межах Програми, встановити, виходячи з прожиткового мінімуму (загальний показник) на одну особу в розрахунок на місяць відповідно до чинного законодавства України, обсяги матеріальної допомоги за окремими напрямами у граничному вигляді, а саме:

- у зв'язку з руйнуванням житла або його пошкодженням внаслідок пожежі або стихійного лиха - до 20 (двадцять) прожиткових мінімумів;

- заміною або встановленням газового та електричного обладнання (газова або електрична плита, газова колонка, АОГВ, газовий або електричний лічильник) та побутової техніки (холодильник, пральна машина, бойлер) - до 7 (сім) прожиткових мінімумів;

- у зв'язку з ремонтом житлового приміщення (будинку, квартири), сантехнічного обладнання та на вирішення інших питань поліпшення житлових умов проживання - до 20 (двадцять) прожиткових мінімумів;

- у разі амбулаторного лікування пільговим категоріям громадян -                   до 2 (два) прожиткових мінімумів;

- у разі амбулаторного лікування громадян, які не мають пільги -    до 3 (три) прожиткових мінімумів;

- у разі стаціонарного лікування громадян у відділеннях терапевтичного профілю - до 4 (чотири) прожиткових мінімумів;

- у разі стаціонарного лікування у відділеннях хірургічного профілю - до        7 (сім) прожиткових мінімумів;

- у разі тривалого лікування онкологічного захворювання -    до 10 (десять) прожиткових мінімумів;

- у разі придбання протезів (механічні пристрої і апарати, які замінюють втрачені сегменти кінцівок або інших частин тіла, що служать для якнайбільшої компенсації функції ушкодженого органу), штучних імплантатів (електронних, металічних та інших) - до 10 (десять) прожиткових мінімумів;

- у разі трансплантації - пересадки тканин і частин органів - до 10 (десять) прожиткових мінімумів або вирішення питання;

- у разі хронічних захворювань, за медичними показниками, якщо  є потреба постійного прийому дороговартісних медикаментів - до 10 (десять) прожиткових мінімумів;

- у разі необхідності придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартир (будинків) багатодітної сім'ї - до 50 тис. грн.

 

Примітка: колегіальний орган може прийняти рішення щодо розгляду матеріалів справи громадянина (заявника) на особистих прийомах міського голови або його заступників.

ІV. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

4.1. Матеріальна допомога у розмірі, що не перевищує 3 (три) прожиткових мінімумів, встановленого чинним законодавством України, або якщо допомога в межах Програми встановлена у фіксованому розмірі, виплачується громадянам (заявникам) за наказами директорів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, шляхом перерахування коштів на соціальні карткові рахунки у відділеннях банків, поштовими переказами або готівкою.

 

4.2. Матеріальна допомога у розмірі, що не перевищує 20 (двадцять) прожиткових мінімумів, встановлених чинним законодавством України, або якщо допомога в межах Програми встановлена у фіксованому розмірі, виплачується громадянам (заявникам) за розпорядженнями голів районних адміністрацій Одеської міської ради, шляхом перерахування коштів на соціальні карткові рахунки у відділеннях банків або поштовими переказами.

 

4.3. Матеріальна допомога у розмірі, що перевищує вказаний розмір у пункті 4.1 розділу IV Положення, за винятком випадків, передбачених пунктом 4.2. розділу IV Положення, виплачується громадянам (заявникам) за розпорядженням міського голови шляхом перерахування коштів на соціальні карткові рахунки у відділеннях банків, на рахунки медичних закладів, організацій-надавачів відповідних послуг або готівкою як виняток.

V. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В НАДАННІ АДРЕСНОЇ

МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

5.1. Громадянину (заявнику) в наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено у випадках:

5.1.1. Ненадання письмової згоди на збір інформації про сім'ю, доходи, власність та майно для встановлення матеріального стану заявника, кимось із членів його сім'ї або кимось з осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним.

5.1.2. Перешкоджання або відмова від проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника, членів його сім'ї або осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, внаслідок чого неможливо скласти акт обстеження, передбачений підпунктом 2.7.3 пункту 2.7 розділу ІІ Положення.

5.1.3. Неможливість або відмова від надання довідок або інформації про джерело доходів заявника, членів його сім'ї або осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, окрім випадків, коли не має можливості їх надати з об'єктивних причин (перебування у місцях позбавлення волі, невідоме місце перебування тощо).

5.1.4. Подання заявником у заяві або декларації недостовірної або неповної інформації про доходи та про себе, членів своєї сім'ї або осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним.

5.1.5. Надання заявником документів із виправленням не завірених належним чином.

5.1.6. Наявність у непрацездатного заявника повнолітніх дітей, які відповідно до частини ІІ статті 51 Конституції України мають обов'язок піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

5.1.7. Повторне звернення за матеріальною допомогою протягом відповідного бюджетного періоду із перевищенням граничних розмірів надання такої допомоги, визначених Положенням.

5.1.8. Якщо протягом календарного року матеріальну допомогу громадянин (заявник) або хтось із членів його сім'ї, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, вже отримував, в тому числі в комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси.

5.1.9. Якщо громадянин (заявник), член його сім'ї або інші особи, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, відмовляються виконувати рекомендації щодо збору і надання документів для отримання адресних державних соціальних допомог (у тому числі житлових субсидій), на які ці особи мають право згідно з чинним законодавством України.

5.1.10. Якщо громадянин (заявник), член його сім'ї або інші особи, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, раніше вже отримували матеріальну допомогу на заявлені цілі.

5.1.11. Якщо громадянин (заявник), член його сім'ї або інші особи, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, використали раніше призначену матеріальну допомогу не за призначенням.

5.1.12. Якщо середньомісячний дохід на члена домогосподарства, в якому проживає громадянин (заявник), за попередні шість місяців, що передують зверненню за матеріальною допомогою, перевищує суму, що дорівнює подвійному розміру прожиткового мінімуму (загальний показник) на одну особу в розрахунок на місяць відповідно до чинного законодавства України, на день звернення (крім випадків коли необхідне дороговартісне лікування).

5.1.13. Якщо громадянин (заявник) звернувся із заявою про відмову від матеріальної допомоги.

5.1.14. За результатами акту обстеження матеріально-побутових умов проживання особи, яка звертається за матеріальною допомогою.

5.1.15. Якщо громадянин (заявник) або члени його сім'ї, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним мають у власності інше нерухоме майно (квартири, будинки), крім майна в якому зареєстровані і фактично проживають.   

5.1.16. Якщо громадянин (заявник), член його сім'ї або будь-хто із осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом з ним, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням матеріальної допомоги здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового  вжитку тощо на суму, яка перевищує 50 тис. гривень.

 

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Фінансування матеріальної допомоги здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси в межах реалізації Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний рік.

6.2. У разі смерті громадянина (заявника), якому була призначена матеріальна допомога, грошові кошти не виплачуються членам його родини або громадянам, які зобов'язалися поховати померлого, оскільки ця допомога вважається адресною та надається безпосередньо особі, яка потребувала допомоги.

6.3. Виходячи з конкретних індивідуальних обставин, що склалися у громадянина (заявника), можливо вносити пропозиції стосовно надання матеріальної допомоги, навіть у разі наявності умов, зазначених у пункті 5.1 розділу V Положення.

6.4. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання      (далі - акт) на виконання підпункту 2.7.3 пункту 2.7 розділу ІІ Положення складається безпосередньо за місцем фактичного проживання громадянина (заявника) та з урахуванням поданих заявником довідок та інших необхідних документів. За достовірність інформації, яка вноситься до акта, відповідальність несуть заявник та спеціаліст, який складав акт.

6.5. Матеріальна допомога за рахунок коштів бюджету міста Одеси не носить постійного характеру, не є обов'язковою виплатою, передбаченою діючим законодавством України, а є додатковою соціальною допомогою до існуючого доходу на вирішення конкретних життєвих обставин.

6.6. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про призначення або відмову в наданні матеріальної допомоги надсилається письмова відповідь громадянину (заявнику).

6.7. Рішення про відмову в наданні матеріальної допомоги може бути оскаржене заявником у порядку, встановленому законодавством України.

Секретар ради                                                            О. Потапський

Додаток 1 до Положення про порядок надання адресної матеріальної  допомоги мешканцям міста Одеси Одеському міському голові

Директору департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради

 

Голові ________________ районної адміністрації Одеської міської ради

 

Начальнику служби у справах дітей Одеської            міської ради   

        ______________________________________

    (прізвище, ім'я та по батькові)

                                                                                              ______________________________________________________

______________________________________

(адреса фактичного проживання (населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира )

                                                                                                                                                                                  ______________________________________________________     ______________________________________

                                                  (номер телефону, код  парадної)

 

Згода

Я,_____________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

ознайомлений(а) з порядком надання допомоги та зобов'язуюсь, у разі виділення адресної матеріальної допомоги використати її за цільовим призначенням та надаю згоду на збір інформації про сім'ю, доходи, власність та майно, необхідну для отримання соціальної допомоги, а також на обробку моїх (наших) персональних даних у Базі персональних даних Одеської міської ради та її виконавчих органів відповідно до вимог Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VІ «Про захист персональних даних».

Забороняю надавати інформацію третім особам без моєї згоди.

  «___»__________20___рік                       ______________________                                        

                    (дата)                                                                            (підпис заявника)

 

 

 

Додаток 2

до Положення про порядок надання адресної матеріальної  допомоги мешканцям міста Одеси

 

Д Е К Л А Р А Ц І Я

про доходи та майновий стан особи, яка звернулась за наданням                                матеріальної допомоги

Розділ 1. Загальні відомості

1. ____________________________________________________________________________________

                                                        прізвище, ім'я, по батькові заявника

2. Адреса проживання: __________________________________________________________________

                                                                           (населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

2. Адреса реєстрації:  ___________________________________________________________________                                                                                                  

                                                                           (населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

3. Соціальний статус (категорія): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, ветеран війни, ветеран праці, член сім'ї загиблого (померлого) учасника війни, пенсіонер,  багатодітна родина, ліквідатор ЧАЕС, постраждалий внаслідок ЧАЕС, та інші соціальні статуси та категорії)

4. Паспорт серії _____ № _____________, виданий___________________________________________,

ідентифікаційний номер ________________________________________________________________

5. Особи, які зареєстровані (проживають) в житловому приміщенні/будинку, особи та члени їх сімей, що проживають окремо (дружина, чоловік, діти)

Прізвище, ініціали  

 

Ступінь родинного

зв'язку

Рік народження

Вид діяльності

(працездатні, працюючі,

непрацюючі)  за соціальною ознакою (пенсіонер, інвалід та ін.)

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Усі види доходів осіб, які зареєстровані (проживають) в житловому приміщенні/будинку станом на «______» ________________ 20____р.

Прізвище, ініціали

Відомості про доходи

Вид доходу (розмір пенсії, державної соціальної допомоги, заробітної плати, інші прибутки) 

Розмір доходу

Джерело доходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Я,__________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

несу повну відповідальність за надання інформації при заповненні декларації про доходи та майновий стан; усвідомлюю, що в разі подання мною неповних чи недостовірних відомостей, мені може бути відмовлено в призначенні соціальної допомоги.

  ____________________________________                                      «______»  _________________ 20____р.                                                                                                                                                                                         (підпис заявника)                                                                                                                                                                        

 

Додаток 3

до Положення про порядок надання адресної матеріальної  допомоги мешканцям міста Одеси

 

 

«_____»___________20____р.

   (число, місяць, рік, заповнення акта)

А к т

обстеження матеріально-побутових умов проживання  особи,

яка звертається за матеріальною допомогою

(складається за згодою особи, яка потребує соціальної допомоги)

 

Мною (нами),___________________________________________________________________

                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові працівника установи, яка проводить обстеження)

 

_______________________________________________________________________________________, (найменування установи)

проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника

 

___________________________________________________________«____» _____________   _____р.,

                         (прізвище, ім'я, по батькові)                                          (число, місяць та рік народження)

 

який (ка) звернувся (лась) з питання _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________.

 

За наслідками обстеження матеріально-побутових умов проживання встановлено:

 

1. Адреса проживання заявника _____________________________________________________

                                                                                   (населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

 

2. Адреса реєстрації заявника ______________________________________________________

                                                                                  (населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

 

3. Соціальний статус (категорія) заявника  _______________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

4. Сімейний стан заявника  _______________________________________________________.

                                                                   (одружений (заміжня), неодружений  (незаміжня), розлучений (а)

 

5. Сукупний прибуток заявника та осіб, які зареєстровані (проживають) в житловому приміщенні/будинку (на місяць) _________________________________________грн ___коп.

                                                       (вказується загальна сума  всіх видів доходів членів домогосподарства)

 

5.1. Розмір доходу заявника  (на місяць)_______________________________ грн ______ коп.

                                                                   (вказується загальна сума всіх видів доходів заявника)

5.2. Заявник: не має жодних доходів або встановити джерело доходів неможливо                                  (вказати причину відсутності доходу) ______________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

6. Інформація про членів сім'ї (дружина, чоловік, діти) та інших осіб, які зареєстровані/                                    незареєстровані (фактично проживають / не проживають) разом із заявником.

6.1. Члени сім'ї (дружина, чоловік, діти) та інші особи, які фактично проживають (зареєстровані або незареєстровані) у житловому приміщенні/будинку:

 

Прізвище, ініціали

Ступінь

родинного зв'язку

Рік  народження

Соціальний статус (категорія)

Розмір доходу

(вказується загальна сума всіх видів доходу)

Адреса реєстрації

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Додаткова інформація про осіб, які зареєстровані (але фактично не проживають) у житловому приміщенні/будинку___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.2. Члени сім'ї (дружина, чоловік, діти), що проживають окремо:

Прізвище, ініціали

Ступінь

родинного зв'язку

Рік  народження

Соціальний статус (категорія)

Розмір доходу

(вказується загальна сума всіх видів доходу)

Адреса реєстрації (фактичного проживання)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Додаткова інформація про членів сім'ї (дружина, чоловік, діти) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

7. Загальна характеристика житлового приміщення/будинку заявника.

7.1. Умови проживання (необхідне підкреслити): квартира державна (ізольована, комунальна), кооперативна, приватизована, неприватизована, поверх ________, кількість кімнат _______; приватний будинок,  кількість поверхів будинку _______, кількість кімнат __________, інше житлове приміщення ___________________________________________________________________________________.

 

7.2. Наявні комунальні зручності (необхідне підкреслити): ванна, санвузол, опалення (центральне, пічне, індивідуальне газове), центральне водопостачання, колодязь/колонка, ліфт, без комунальних зручностей.

 

7.3. Додаткова інформація про умови проживання: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.4. Інформація про нерухоме майно, транспортні засоби та депозитні рахунки у банках: ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

7.5. Інформація про витрати на придбання майна або товарів на суму, що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням адресної матеріальної допомоги:_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Якщо громадянин (заявник), член його сім'ї або будь-хто із осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом з ним, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням матеріальної допомоги здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового  вжитку тощо на суму, яка на дату звернення перевищує 50 тис. гривень________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

8. На момент   обстеження  матеріально-побутових   умов   проживання,  заявник має   додаткову потребу:_________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________

 

9. Інформація про користування заявником іншими видами соціальної допомоги та послуг.

 

9.1. Перебуває (не перебуває) на обліку у відділенні____________________________________

                                                             (вказати назву відділення, в якому особа знаходиться (підлягає) на обслуговуванні)

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ________________________ ______району м. Одеси з «_____» _______________   _______р.

 

9.2. Інформація про види та об'єми отриманої соціальної допомоги та послуг у 20 ____ р. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

 

10. Узагальнена оцінка матеріальної забезпеченості заявника (необхідне підкреслити):                                   висока, середня, низька.

Відмітка про ознайомлення заявника з результатом проведеного обстеження матеріально-побутових умов проживання 

 

З актом ознайомлений (на),_______________________________________________________

                                                                                                (погоджуюся, не погоджуюся, маю окрему думку)

 

З актом ознайомлений (на), ________________________________________________________

                                                              (у виняткових випадках, запис оформлює працівник, який проводив обстеження, або член сім'ї заявника)

 

__________________________________   ___________________    «______» _____________20___р.

                     (ПІБ)                                                                              (підпис)                                (число, місяць, рік)

 

Підпис працівника,

який проводив обстеження:             ______________         _____________            _________________

                                                                    (посада)                 (підпис)                        (прізвище, ініціали)

             МП

(печатка установи, яка проводила обстеження)

Висновки проведеного обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника:

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Підпис працівника,

який проводив обстеження:            ______________          _____________            _________________

                                                             (посада)                         (підпис)                      (прізвище, ініціали)

 

             МП

(печатка установи, яка проводила обстеження)

 

 

За необхідності

 

Підпис члена (нів) Комісії,

який (і) має (ють) відношення

до складеного акта:       ______________     _____________                  __________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                            (посада)                     (підпис)                            (прізвище, ініціали)

 

 

                                 ______________ _____________            _________________

                                                  (посада)                        (підпис)                       (прізвище, ініціали)

 

                                    ______________         _____________            _________________

                                                    (посада)                       (підпис)                       (прізвище, ініціали)

 

Примітка: Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання (далі - Акт) вважається прийнятим і набуває чинності після підписання його всіма особами, які брали участь в його складенні, або, за винятковістю обставин - членами комісії, які були присутні при складенні Акта. Особа, яка не погоджується зі змістом Акта, все ж таки зобов'язана його підписати з обумовленням своєї незгоди.

 

В окремих випадках, коли заявник за станом здоров'я, не може  самостійно підписати Акт або написати відмітку про ознайомлення з ним, працівником, який проводив обстеження, або кимось із членів родини заявника зі слів громадянина робиться відповідний запис.     

Подписаться на номер
Архив номеров
Год Номер выпуска
Свежий номер
Скачать номер
(PDF 7 603.18 КБ)
Архив всех номеров
Нравится ли вам газета Одесский вестник?

Нравится
Не нравится
Читаю другие издания

Конкурсные закупки
Copyright © 2007-2019 «Одесский вестник» Подписка Реклама Авторское право Письмо в редакцию О газете От редактора Издания

Контакты

г. Одесса, ул. Еврейская 4, 3 этаж
Карта проезда
Приемная: (048) 722-28-30
Коммерческая служба: (048) 711-76-63, (048) 731-42-27
e-mail: odvestnik@te.net.ua
Погода Курс Валют
USD '.$usd.' '; if($stat1=='_green') echo ''; else if($stat1=='_red') echo ''; echo '
EUR '.$eur.' '; if($stat2=='_green') echo ''; else if($stat2=='_red') echo ''; echo '
RUB '.$rub.' '; if($stat3=='_green') echo ''; else if($stat3=='_red') echo ''; echo '
Создание сайта - Yesgroup
Информация о сайте