Зарегистрироваться
Запомнить меня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Весь номер
Главная  / Номера  / №44  / Рішення Одеської міської ради № 3611-VII від 19.09.2018 р.
карта сайта
№43 №44 №45
3 Ноября 2018 года, Суббота
Архив всех номеров
Официально
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 458 від 25.10.2018 р.
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 463 від 25.10.2018 р.
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 450 від 25.10.2018 р.
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 451 від 25.10.2018 р.
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 456 від 25.10.2018 р.
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 436 від 25.10.2018 р.
03.11, Суббота

Рішення Одеської міської ради № 3611-VII від 19.09.2018 р.


Печатная версия
Ключевые слова:

Про внесення змін до Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 червня 2018 року № 3320-VII    

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин 1 та частини 2 статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров'я, підпунктів 6.2., 6.3. пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою підвищення якості надання медичної допомоги громадянам м. Одеси Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 червня 2018 року № 3320-VII:

 

1.1. Викласти розділ 1 Програми «Паспорт Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») на 2018-2020 роки» у новій редакції (додаток 1).

 

1.2. Викласти абзаци 14, 19, 20 розділу 2 Програми «Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма» у наступній редакції:

 

«Згідно з інформаційним бюлетенем № 48 Державної установи «Центр громадського здоров'я» Міністерства охорони здоров'я України, Державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» Національної академії медичних наук України до використання рекомендовані дані щодо оціночної чисельності груп підвищеного ризику в м. Одесі:

- ЛВІН (люди, які вживають ін'єкційні наркотики) - 22 500 осіб,

- ОСБ (особи секс-бізнесу) - 5 900,

- ЧСЧ (чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками) - 8 600.

У місті Одесі досягнутий певний успіх з виявлення нових випадків захворювання на туберкульоз. Цьому сприяє впровадження преміювання медичних працівників за нововиявлені випадки захворювання і постановку хворих на облік для подальшого лікування.

Особливе занепокоєння викликає високий показник поширеності мультирезистентного туберкульозу, рівень якого серед хворих із вперше в житті встановленим діагнозом туберкульозу становить - 18,7% і 35,6% серед хворих з повторними випадками захворювання. Стрімко збільшується кількість випадків практично невиліковного туберкульозу з розширеною медикаментозною стійкістю, які вимагають належної паліативної допомоги».

 

1.3. Викласти пункти 7, 9 абзацу 1 розділу 5 Програми «Напрями діяльності та заходи Програми» у наступній редакції:

«7. Соціальний супровід  людей, які живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусну терапію.

9. Діагностика та лікування гепатитів B та C в ключових групах населення».

 

1.4. Викласти розділ 6 Програми «Очікувані результати та ефективність Програми» у новій редакції (додаток 2).

1.5. Викласти Додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)  на 2018-2020 роки» у новій редакції (додаток 3).

1.6. Викласти Додаток 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)  на 2018-2020 роки» у новій редакції (додаток 4).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань охорони здоров'я.

Міський голова                                                              Г. Труханов

Додаток 1 до рішення Одеської міської ради від 19.09.2018 р. 3611-VII

1. ПАСПОРТ

Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу,

туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі

«Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)  

на 2018-2020 роки

(далі - Програма)

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

3.

Співрозробники Програми

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент освіти та науки Одеської міської ради, комунальна установа «Одеський міський центр профілактики та боротьби з                                        ВІЛ-інфекцією/СНІДом», комунальна установа   «Міський протитуберкульозний диспансер»,  комунальна установа «Міський  психіатричний диспансер», Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров'я»

4.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

5.

Виконавці Програми

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент освіти та науки Одеської міської ради, департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, управління реклами Одеської міської ради, комунальна установа «Міський психіатричний диспансер», комунальна установа «Одеська міська студентська поліклініка № 21», комунальна установа «Одеський міський Центр здоров'я», комунальне підприємство «Одесфарм», Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей Одеської міської ради, Головне управління Національної поліції в Одеській області (за згодою), неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику (за згодою), Міська координаційна рада з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії  

6.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

360 337,8 тис.грн

 у тому числі:

7.1.

Кошти державного бюджету

262 314,0 тис.грн

7.2.

Кошти бюджету

м. Одеси

65 984,6 тис.грн

7.3.

Кошти інших джерел

32 039,2 тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                   О. Потапський

Додаток 2 до рішення Одеської міської ради від  19.09.2018 р. № 3611-VII

6. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дозволить:

-  удосконалити систему епіднагляду за соціально значущими захворюваннями;

- сприяти збільшенню кількості випадків виявлення людей, які живуть з ВІЛ, для подальшого досягнення 90 % показника від оціночної кількості;

- сприяти збільшенню рівня залучення людей, які живуть з ВІЛ, до системи медичного нагляду та утримання в ній від кількості виявлених ЛЖВ;

- сприяти збільшенню охоплення людей, які живуть з ВІЛ, антиретровірусною терапією для подальшого досягнення  90 % від кількості ЛЖВ, що перебувають під медичним наглядом;

- сприяти збільшенню кількості людей, які живуть з ВІЛ та мають невизначене вірусне навантаження, для подальшого досягнення 90 % від кількості ЛЖВ, що отримують АРТ;

- забезпечити ефективне лікування 85 % нових та повторних випадків   ураження туберкульозу легень шляхом впровадження контрольованого амбулаторного лікування;

- зменшити кількість хворих на туберкульоз та мультирезистентний туберкульоз, які перервали курс лікування, до 5% серед випадків чутливого туберкульозу та до 10% серед випадків мультирезистентного туберкульозу;

-  знизити  рівень смертності від туберкульозу та ко-інфекції;

-  забезпечити своєчасну ізоляцію хворих бактеріовиділювачів на підставі дослідження мазка мокротиння на первинному рівні;

- виявляти не менше 5% хворих з КСБ+ на туберкульоз серед обстежених у закладах первинної медико-санітарної допомоги;

- зміцнити модель комплексного надання інтегрованих послуг хворим         на ВІЛ, туберкульоз та вірусні гепатити  на всіх рівнях надання допомоги;

- впровадити соціальний супровід хворих під час амбулаторного  лікування  туберкульозу на амбулаторному етапі за кошти місцевого бюджету;

- підвищити  рівень виявлення захворюваності на вірусні гепатити В і С на 5 % щороку;

- охопити низькопороговими програмами замісної підтримуючої терапії щонайменше 10 % від оціночної кількості споживачів ін'єкційних наркотиків, а також шляхом надання інформації забезпечити доступ до інших програм лікування наркозалежності (реабілітація), які довели свою ефективність.

Секретар ради                                                                О. Потапський

Додаток 3 до рішення Одеської міської ради від 19.09.2018 р. № 3611-VII

«Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення

Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу,

гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)  на 2018-2020 роки

Джерела фінансування,  які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання

Програми (тис.грн)

 

 

 

 

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

 

Усього, в т.ч.:

95132,5

129 630,2

135 575,1

360 337,8

 

 

державний бюджет

58 701,0

94 648,0

108 965,0

262 314,0

 

бюджет міста Одеси, усього,

14 128,6

29 467,2

22 388,8

65 984,6

 

у т.ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

13 258,6

27 847,2

20 768,8

61 874,6

 

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

750,0

1500,0

1500,0

3 750,0

 

департамент внутрішньої політики

Одеської міської ради

120,0

120,0

120,0

360,0

 

 

 

інші джерела

22 302,9

5 515,0

4 221,3

32 039,2

 

Секретар ради                               О. Потапський

Додаток 4 до рішення Одеської міської ради від19.09.2018 р. 3611-VII

«Додаток 2 до Програми

 

 

Напрями діяльності та заходи

Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії

у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)  на 2018-2020 роки

 

з/п 

Перелік заходів Програми 

Строк виконання заходу 

Виконавці 

Джерела фінансу-вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі:

Очікуваний результат 

Усього

2018 рік

2019 рік

2020 рік

І. Координація та моніторинг досягнення цілей глобальної ініціативи «Fast-Track Cities» у м. Одесі

1.1.

Забезпечення діяльності міської координаційної ради                    з питань протидії                                  ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії

2018-2020

Департамент охорони здоров'я  Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

36,00

12,00

12,00

12,00

Координація діяльності та співпраця органів виконавчої влади всіх рівнів, місцевого самоврядування, медичних, соціальних, навчальних та інших установ, організацій, громадських об'єднань. Проведення 4 засідань на рік

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                     м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

36,00

12,00

12,00

12,00

1.2.

Забезпечення діяльності робочої групи з питань

досягнення цілей глобальної ініціативи «Fast-Track Cities»                     у м. Одесі

2018-2020

Департамент охорони здоров'я  Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Координація діяльності та співпраця органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, медичних, соціальних, навчальних та інших установ, організацій, громадських об'єднань з виконання Паризької декларації з подолання СНІДу. Проведення  6 засідань на рік.

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Проведення регулярних консультативних нарад з міжнародними експертами Міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського здоров'я», UNAIDS, USAID, AHF

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, у т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

Співпраця з національними та міжнародними організаціями та фондами

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                     м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Розробка переліку, умов та порядку надання соціальних послуг групам підвищеного ризику   за рахунок бюджету міста Одеси

2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

Усього, у т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

Визначення механізму надання соціальних послуг групам підвищеного ризику                                 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                     м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Формування календарного плану заходів з протидії                  ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії та забезпечення його виконання

2018-2020

Міська координаційна рада з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії

Усього, в. т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

Забезпечення планової системної роботи з протидії розповсюдженню ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитів та наркоманії

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                    м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

Забезпечення підготовки та видання щорічного аналітичного звіту «Епідеміологічна ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу в м. Одесі»

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради,                                неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

 

Усього, в т.ч.:

75,00

25,00

25,00

25,00

Видання щорічного аналітичний звіту «Епідеміологічна ситуація                             з ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу в м. Одесі»

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

75,00

25,00

25,00

25,00

1.7

Підготовка та публікація регулярного звіту про стан досягнення цілей глобальної ініціативи «Fast- Track Cities « у м. Одесі

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради,                                неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

 

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконання зобов'язань  відповідно до Паризької декларації. Публікація звіту в електронному вигляді

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.

Проведення Міжнародної конференції City Health International 2018 «Healthy responses in a time of change» «Здорові міста в епоху змін»

2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

1000,00

1000,00

0,00

0,00

Співпраця з національними та міжнародними організаціями та фондами

 

 

 

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

1000,00

1000,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

1.9.

Інформаційна взаємодія з Міжнародною асоціацією надавачів послуг з догляду у сфері СНІДу (обмін технічними даними  та інформацією про епідемічні загрози)

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради,  міська координаційна рада з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконання зобов'язань відповідно до Паризької декларації

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                   м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10.

Проведення соціального дослідження серед старшокласників загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних навчальних закладів

2018-2020

Департамент освіти та науки Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради, Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,   комунальна установа «Одеська міська студентська поліклініка № 21»,  неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

Усього, в т.ч.:

75,00

25,00

25,00

25,00

Визначення стану рівня ризикованої поведінки, негативних життєвих явищ, вживання психоактивних речовин, насильства, правопорушень тощо

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                   м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

75,00

25,00

25,00

25,00

1.11.

Проведення спеціальних заходів щодо запобігання та розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків і витоком підконтрольних ліків у нелегальну сферу

2018-2020

Головне управління Національної поліції в Одеській області (за згодою), департамент охорони здоров'я Одеської міської ради,                                  неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Виявлення та протидія незаконній реалізації ліків, психотропних препаратів                   у мережі аптек

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                    м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього за напрямом діяльності

Усього,                   в т.ч.:

1 186,00

1062,00

62,00

62,00

 

 

 

 

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                м. Одеси

1000,00

1000,00

0,00

0,00

інші джерела

186,00

62,00

62,00

62,00

II. Посилення кадрового потенціалу та ресурсної бази у сфері ВІЛ/СНІДу для досягнення цілей глобальної ініціативи «Fast-Track Cities»

2.1.

Підготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів медичних, соціальних, навчальних закладів, правоохоронних органів, органів пробації, неурядових організацій з питань профілактики ВІЛ-інфекції, туберкульозу, хімічної залежності, щодо програм замісної підтримуючої терапії, методів роботи з населенням, яке відноситься до  груп підвищеного ризику, питань дискримінації, стигматизації, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Усього, в т.ч.:

150,00

50,00

50,00

50,00

Забезпечення навчання відповідних спеціалістів у кількості 500 осіб щорічно, усього за  Програмою 1500 осіб

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                 м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

150,00

50,00

50,00

50,00

2.2.

Навчання психологів  загальноосвітніх шкіл                            I-III ступенів згідно з комплексною виховною програмою з профілактики наркотичних та алкогольних проблем

2018-2020

Департамент освіти та науки Одеської міської ради

 

 

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконання рекомендацій Міністерства освіти та науки України (лист від 23 грудня 2009 року № 1/11-10466), забезпечення навчання відповідних спеціалістів

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Навчання спеціалістів закладів охорони здоров'я первинної ланки та шкільної медицини, створеної мережі «кабінетів, дружніх до молоді» з питань надання медичної допомоги підліткам та молоді на принципах «дружнього підходу» з ВІЛ-інфекції, інфекцій, що передаються статевим шляхом; проведення експрес-тестування, репродуктивного здоров'я, профілактики гендернообумовленого насильства

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

30,00

10,00

10,00

10,00

Забезпечення навчання відповідних спеціалістів у кількості 100 осіб щорічно, усього за  Програмою 300 осіб

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

30,00

10,00

10,00

10,00

2.4.

Навчання медичних працівників протитуберкульозних закладів з питань лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Забезпечення навчання відповідних спеціалістів у кількості 20 осіб щорічно, усього за  Програмою 60 осіб

 

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Навчання лікарів та медичних сестер закладів охорони здоров'я первинної медичної допомоги навичкам тестування на ВІЛ із застосуванням швидких тестів

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

30,00

10,00

10,00

10,00

Забезпечення навчання відповідних спеціалістів у кількості 100 осіб щорічно, усього за  Програмою 300 осіб

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                    м. Одеси

30,00

10,00

10,00

10,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2.6.

Навчання спеціалістів закладів соціальної сфери з питань інформативності ВІЛ-інфекції/ СНІДу, туберкульозу, наркоманії та гепатиту та взаємодії з групами підвищеного ризику                                

2018-2020

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

150,00

50,00

50,00

50,00

Забезпечення навчання відповідних спеціалістів у кількості:

у 2018 році - 250 осіб,

у 2019 році. - 250 осіб,

у 2020 році - 250 осіб

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                    м. Одеси

150,00

50,00

50,00

50,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.

Проведення в установах охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади  м. Одеси  інформаційно-просвітницьких заходів для медичних працівників з питань ВІЛ-інфекції/ СНІДу, толерантного ставлення до населення, яке відноситься до груп підвищеного ризику,  та людей, які живуть з                              ВІЛ-інфекцією/СНІДом

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконання зобов'язань відповідно до Паризької декларації щодо дотримання прав людини

 

 

 

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.

Створення трьох нових кабінетів «Довіра» комунальної установи «Одеський міський центр профілактики  та боротьби  з ВІЛ-інфекцією/СНІДом» в комунальних установах «Міська клінічна                         лікарня № 11», «Міська поліклініка № 6» та «Міська поліклініка № 29»

2018 - 2019

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

390,0

130,0

260,0

0,00

Наближення надання інтегрованих медичних послуг ЛЖВ, що проживають на території обслуговування комунальних установах «Міська клінічна                         лікарня № 11», «Міська поліклініка № 6» та «Міська поліклініка № 29»

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

390,0

130,0

260,0

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдосконалення матеріально-технічної бази установ, які надають інтегровані послуги                 з ВІЛ-інфекції, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, що  передаються статевим шляхом, залежностей, а саме: 

 

 

2018-2019

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

2600,00

1300,00

1300,00

0,00

Створення належних умов для надання соціально-медичних, психологічних, юридичних та інших послуг хворим, а також проведення профілактичної роботи з попередження ВІЛ/СНІДу, залежностей, інфекцій, що передаються статевим шляхом. Фінансова підтримка нового веб-сайту замісної підтримуючої терапії за рахунок коштів Глобального фонду

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                 м. Одеси

2000,00

1000,00

1000,00

0,00

інші джерела

600,00

300,00

300,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за напрямом діяльності

Усього,

 в т.ч.:

3350,00

1550,00

1680,00

120,00

 

 

 

 

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

бюджет

м. Одеси

2570,00

1190,00

1320,00

60,00

інші джерела

780,00

360,00

360,00

60,00

III. Запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед населення

3.1.

Проведення загальноміських інформаційно-пропагандистських акцій, присвячених проблемам                    ВІЛ-інфекції/СНІДу і толерантності до населення, яке відноситься до груп підвищеного ризику, та людей,                      які живуть                                                 з ВІЛ-інфекцією/СНІДом

2018-2020

Департамент внутрішньої політики  Одеської міської ради, міська координаційна рада з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії,

неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

Усього, в т.ч.:

360,00

120,00

120,00

120,00

Інформування населення з питань ВІЛ/СНІДу, формування у суспільстві толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                      м. Одеси

360,00

120,00

120,00

120,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Виготовлення та розміщення на об'єктах зовнішньої реклами інформації з питань профілактики інфікування ВІЛ, необхідності тестування та доступності лікування                     ВІЛ-інфекції/СНІДу

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, управління реклами Одеської міської ради, комунальна установа  «Одеський міський Центр здоров'я»

 

Усього, в т.ч.:

300,00

100,00

100,00

100,00

Виготовлення та розміщення

20  одиниць рекламних продуктів щорічно, усього за Програмою - 60 одиниць

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                    м. Одеси

300,00

100,00

100,00

100,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань профілактики ВІЛ, вірусного гепатиту та інфекцій, що передаються статевим шляхом, для учнів 8-12-х класів загальноосвітніх шкіл, інтернатів, студентів середніх спеціальних та вищих навчальних закладів

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, департамент освіти та науки Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,                          неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

 

 

Усього, в т.ч.:

90,00

30,00

30,00

30,00

Забезпечити охоплення не менше 90 % цільової категорії

 

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

90,00

30,00

30,00

30,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.

Забезпечення ефективного функціонування Інтернет-ресурсу hiv-service.od.ua

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

180,00

60,00

60,00

60,00

Створення умов для необмеженого доступу населення до інформації щодо місць та порядку отримання допомоги у зв'язку із ВІЛ

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                           м. Одеси

180,00

60,00

60,00

60,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань профілактики інфікування ВІЛ з особами, які опинились у складних життєвих обставинах

2018-2020

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, департамент освіти та науки Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради, Головне управління Національної поліції в Одеській області (за згодою)

Усього, в т.ч.:

180,00

60,00

60,00

60,00

Охоплення не менше 90 % цільової категорії

 

 

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                       м. Одеси

180,00

60,00

60,00

60,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього за напрямом діяльності

Усього,                       в т.ч.:

1110,00

370,00

370,00

370,00

 

 

 

 

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

бюджет               м. Одеси

1110,00

370,00

370,00

370,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед осіб, віднесених до груп підвищеного ризику

4.1.

Надання комплексних профілактичних послуг  за стратегією «зменшення шкоди» особам, віднесеним до груп підвищеного ризику, згідно з Переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України

 

Деталізація комплексних профілактичних послуг наведена у Додатку 4 до Програми

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради,

комунальне підприємство «Одесфарм», департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, неурядові організації (критерії відбору виконавців наведено у

Додатку 3), діяльність яких пов'язана з наданням послуг  групам підвищеного ризику

Усього, в т.ч.:

68423,0

22031,5

23877,00

22514,5

Забезпечення із залученням неурядових організацій соціально-медичними послугами (консультування з питань ВІЛ, ТБ, гепатитів, наркозалежності, безпечної поведінки, експрес-тестування, надання інформаційних матеріалів, супровід тощо), роздатковими матеріалами (шприцами, голками, спиртовими серветками, мультитестами на ВІЛ та гепатит С (за рахунок коштів бюджету м. Одеси), налоксоном, презервативами та лубрикантами (з інших джерел):

- у 2018 р. - 30 720 осіб (в тому числі 20 250 СІН, 5 310 РКС, 5 160 ЧСЧ);

- у 2019 р. - 32 440 осіб (в тому числі 20 250 СІН, 5 310 РКС, 6 880 ЧСЧ);

- у 2020 р. - 33 300 осіб (в тому числі 20 250 СІН, 5 310 РКС, 7 740 ЧСЧ); 

державний бюджет

36330,00

6035,00

15884,00

14411,00

бюджет                   м. Одеси

8425,70

421,50

4000,00

4004,20

інші джерела

23667,30

15575,00

3993,00

4099,30

4.2.

Надання послуг з тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатит

2018

Департамент охорони здоров'я  Одеської міської ради,                               неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

Усього, в т.ч.:

655,40

655,40

0,00

0,00

Підвищення  доступності до комплексу послуг населення, яке відноситься до груп підвищеного ризику, 

 з профілактики ВІЛ, туберкульозу та гепатитів

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

655,40

655,40

0,00

0,00

4.3.

Надання послуг особам, які перебувають під медичним наглядом внаслідок вживання опіоїдів, шляхом замісної підтримуючої терапії: 

2018-2020

 

Усього, в т.ч.:

4210,50

2410,50

800,00

1000,00

Забезпечення надання інтегрованих послуг  особам, які перебувають під медичним наглядом внаслідок вживання опіоїдів, шляхом замісної підтримуючої терапії

державний бюджет

2560,00

760,00

800,00

1000,00

бюджет                   м. Одеси

600,00

600,00

0,00

0,00

інші джерела

1050,50

1050,50

0,00

0,00

4.3.1.

Забезпечення препаратами замісної підтримуючої терапії (з урахуванням розширення охоплення)

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

2980,00

1180,00

800,00

1000,00

Забезпечити охоплення:                         - у 2018 році - 640 осіб;                      - у 2019 році - 940 осіб;                             - у 2020 році - 1200 осіб;

- усього за Програмою -                 2780 осіб

державний бюджет

2560,00

760,00

800,00

1000,00

бюджет                     м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

420,00

420,00

0,00

0,00

4.3.2.

Відкриття нових кабінетів замісної підтримуючої терапії за принципом інтегрованих послуг з відповідним кадровим забезпеченням

 

2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради,                                  неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                              (за згодою)

Усього, в т.ч.:

900,00

900,00

0,00

0,00

Забезпечення доступу споживачів ін'єкційних наркотиків до інтегрованих послуг в усіх районах міста Одеси

 

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                      м. Одеси

600,00

600,00

0,00

0,00

інші джерела

300,00

300,00

0,00

0,00

 

4.3.3.

Надання на базі громадських центрів послуг зі зменшення шкоди підліткам, які вживають наркотики, та тим, хто має ризиковану  сексуальну поведінку

2018-2020

Неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг  групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

Усього, в т.ч.:

330,50

330,50

0,00

0,00

Охоплення не менше 60 % населення, яке відноситься до груп підвищеного ризику,   комплексними послугами                       з профілактики ВІЛ, туберкульозу та гепатиту:                     - у 2018 році - 250 підлітків,            - у 2019-2020 роках - охоплення та фінансування уточнюватиметься

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                    м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

330,50

330,50

0,00

0,00

4.3.4.

Оцінка профілактичного впливу серед учасників програми замісної підтримуючої терапії

2018-2020

Неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг  групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Моніторинг ефективності впровадження замісної підтримуючої терапії

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                          м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

 

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.

 

Консультування осіб, які віднесені до груп підвищеного ризику, щодо отримання соціальних послуг

2018-2020

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Створення  умов для подолання стигм та дискримінації  доступу до соціальних послуг осіб, віднесених до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ,  у 4-х районах м. Одеси  («гаряча лінія», групи співзалежних, консультації, реабілітаційна програма)

 

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                   м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Створення мережі стаціонарних пунктів обміну шприців та забезпечення їх функціонування

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради,                            комунальне підприємство «Одесфарм» 

неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою) шляхом соціального замовлення                   

Усього, в т.ч.:

3000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Створення пунктів обміну шприців на базі аптек                       КП «Одесфарм»

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

3000,00

1000,00

1000,00

1000,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.

Картування місць для отримання послуг групами підвищеного ризику                                

2018-2020

Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне управління Національної поліції в Одеській області,                           неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Підвищення доступності та ефективності профілактичних програм зі зменшення шкоди

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                     м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

4.7.

Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини:

2018-2020

 

Усього, в т.ч.:

2150,00

550,00

800,00

800,00

Охоплення 100% дітей, які народжуються

ВІЛ-інфікованими матерями

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                       м. Одеси

2150,00

550,00

800,00

800,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

4.7.1.

Серологічне обстеження вагітних на антитіла до ВІЛ (планове та швидкими тестами)

2018-2020

 

 

 

 

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

 

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Щорічне обстеження                        15000 осіб, усього за Програмою - 45000 осіб,

за рахунок державного бюджету

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                       м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

4.7.2.

Забезпечення  тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4                                у ВІЛ-позитивних вагітних жінок

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Забезпечення  тест-системами щорічно 150 ВІЛ-позитивних вагітних жінок відповідно до клінічного протоколу

за рахунок державного бюджету

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                     м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

4.7.3.

Проведення повного курсу антиретровірусної профілактики ВІЛ-позитивним вагітним жінкам та їхнім дітям

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Забезпечення  проведення повного курсу антиретровірусної профілактики щорічно                        130 ВІЛ-позитивним вагітним жінкам та їхнім дітям (до 10)

за рахунок державного бюджету

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                       м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

4.7.4.

Проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції                       у дітей, народжених                         ВІЛ-інфікованими матерями

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Забезпечити 100 % охоплення дітей, народжених від ВІЛ - інфікованих матерів

за рахунок державного бюджету

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                     м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

4.7.5.

Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

2150,00

550,00

800,00

800,00

Забезпечення адаптованими молочними сумішами:                             - у 2018 році - 130 дітей;                   - у 2019 році - 140 дітей;                  - у 2020 році - 150 дітей

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                      м. Одеси

2150,00

550,00

800,00

800,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

4.8.

Впровадження преконтактної профілактики серед чоловіків з груп підвищеного ризику

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Охоплення щорічно 200 осіб, усього за Програмою 600 осіб,

за рахунок державного бюджету

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                    м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього за напрямом діяльності

Усього,                  в т.ч.:

78438,90

26647,40

 

26477,00

25314,50

 

 

 

 

 

державний бюджет

38890,00

6795,00

16684,00

15411,00

 

бюджет                    м. Одеси

14175,70

2571,50

5800,00

5804,20

інші джерела

25373,20

17280,90

3993,00

4099,30

V. Діагностика ВІЛ-інфекції та залучення людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, до медичного нагляду

 

5.1.

Забезпечення доступного та ефективного тестування населення на ВІЛ із застосуванням швидких тестів та тест-систем ІФА в усіх установах охорони здоров'я

 

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

11830,30

3593,80

3943,40

4293,10

Забезпечення щорічно                         не менше 5 % від загальної кількості населення міста

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                   м. Одеси

11830,30

3593,80

3943,40

4293,10

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Розробка  маршрутів пацієнта з ВІЛ-інфекції/СНІДу для закладів охорони здоров'я усіх рівнів надання медичної допомоги

 

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Забезпечення маршрутами пацієнта з ВІЛ/СНІДом усіх закладів охорони здоров'я Одеської міської ради

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                    м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

Забезпечення соціального супроводу осіб, які отримали позитивний результат експрес-тестування на ВІЛ-інфекцію на базі неурядової організації, та перенаправлення в ЛПУ для взяття  під медичний нагляд

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради,                            неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

 

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Забезпечення охоплення 100 % осіб відповідної групи підвищеного ризику

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                   м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

5.4.

Забезпечення ефективної переадресації та соціального супроводу осіб, у яких діагностовано ВІЛ-інфекцію в установах охорони здоров'я при зверненні за медичною допомогою

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради,                            неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

Усього, в т.ч.:

400,00

400,00

0,00

0,00

Забезпечення у 2018 році охоплення 100% осіб, у яких діагностовано ВІЛ-інфекцію, за рахунок коштів Глобального фонду, передбачених на реалізацію проектів неурядових організацій за напрямом «Соціальний супровід людей, які живуть з ВІЛ»

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

400,00

400,00

0,00

0,00

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

5.5.

Залучення до активного медичного нагляду людей, що живуть з ВІЛ, які припинили регулярне медичне спостереження у лікаря-інфекціоніста у зв'язку                         з ВІЛ-інфекцією

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради,                          неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведення перегляду «неактивної диспансерної групи» ЛЖВ щодо виявлення осіб, яких можна повернути під медичний нагляд

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

5.6.

Заохочення медичних працівників, які виявили  ВІЛ - позитивних пацієнтів.

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

450,0

150,0

150,0

150,0

Щорічне заохочення медичних працівників за 300 виявлених  ВІЛ - позитивних пацієнтів та доведення їх до постановки на «Д» облік в  КУ «ОМЦПБС» або КНП «ООЦСЗХ»

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                м. Одеси

450,0

150,0

150,0

150,0

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього за напрямом діяльності

Усього,                        в т.ч.:

12680,30

4143,80

4093,40

4443,10

 

 

 

 

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                        м. Одеси

12280,30

3743,80

4093,40

4443,10

інші джерела

400,00

400,00

0,00

0,00

VІ. Забезпечення доступу людям, які живуть з ВІЛ, до лікування та клініко-лабораторного моніторингу ефективності лікування

6.1.

Придбання картриджів для портативного аналізатора для визначення абсолютної кількості  CD4-лімфоцитів

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

304,50

101,50

101,50

101,50

Забезпечення визначення абсолютної кількості                               СD4-лімфоцитів для пацієнтів, виявлених у стаціонарах м. Одеси

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                     м. Одеси

304,50

101,50

101,50

101,50

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.

Забезпечення вакуумними системами для забору крові (вакутайнери) для клініко-лабораторного обстеження пацієнтів з ВІЛ

 

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

57,6

14,40

19,2

24,0

Проведення лабораторних досліджень у ЛЖВ:

- у 2018 році -6100 хворими; 

- у 2019 році 8 100 хворими;                     

- у 2020 році -10  600 хворими;            

Усього за Програмою 10 600

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                     м. Одеси

57,6

14,40

19,2

24,0

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

Закупівля для КУ «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом» біохімічного та гематологічного аналізаторів крові та витратних матеріалів для проведення аналізів

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

 

 

 

 

Усього, в т.ч.:

1320,00

333,00

426,00

561,00

Проведення біохімічних та гематологічних досліджень крові пацієнтам при постановці на облік та всій «Д» групі 2 рази на рік

 

державний бюджет

 

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                 м. Одеси

1320,00

333,00

426,00

561,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4.

Діагностика опортуністичних інфекцій у людей, що живуть                  з ВІЛ, при взятті під медичний нагляд

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій при взятті під медичний нагляд:              - у 2018 році - 1500 хворих;                       - у 2019 році - 2000 хворих;                   - у 2020 році - 2500 хворих;           - усього за Програмою -                  6000 хворих, за рахунок державного бюджету

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                    м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

6.5.

Профілактика та лікування опортуністичних інфекцій у людей, що живуть з ВІЛ

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Забезпечення профілактики туберкульозу у ЛЖВ:                      - у 2018 році - 2000 хворих;                  - у 2019 році - 2800 хворих;                  - у 2020 році - 2700 хворих;                   - усього за Програмою -                   7500 хворих, за рахунок державного бюджету

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                    м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                       м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

6.6.

 

Забезпечення доступу людей, що живуть з ВІЛ препаратами антиретровірусної терапії

2018-2020

 

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

 

Усього, в т.ч.:

223424,0

51906,0

77964,0

93554,0

Отримання людьми, які живуть з ВІЛ, препаратів за рахунок державного бюджету  та міжнародних фондів індивідуально за допомогою Єдиної електронної системи епідіміологічного та клінічного моніторингу поширення

ВІЛ -інфекції.                                  

- у 2018 році -6100 хворими; 

- у 2019 році 8 100 хворимии;                     

- у 2020 році -10  600 хворими;            

- усього за Програмою 10 600

 

державний бюджет

223424,0

51906,0

77964,0

93554,0

бюджет                          м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього за напрямом діяльності

Усього,                        в т.ч.:

225106,1

52354,90

78510,70

94240,50

 

 

 

 

 

державний бюджет

223424,0

51906,00

77964,00

93554,00

 

бюджет                                м. Одеси

1682,10

448,90

546,70

686,50

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

VІІ. Соціальний супровід  людей, які живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусну терапію

7.1.

Забезпечення соціального супроводу людей, що живуть                     з ВІЛ, які готуються або отримують антиретровірусну терапію

2018-2020

Департамент охорони здоров'я  Одеської міської ради,                               неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

Усього, в т.ч.:

2000,00

2000,00

0,00

0,00

Створення умов для формування високого рівня прихильності  людей, що живуть з ВІЛ, до лікування. У 2018 році за рахунок коштів Глобального фонду планується охопити 1000 осіб

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                      м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

2000,00

2000,00

0,00

0,00

Всього за напрямом діяльності

Усього,                      в т.ч.:

2000,00

2000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

 

бюджет                  м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

2000,00

2000,00

0,00

0,00

VІІІ. Протидія поширенню туберкульозу

8.1.

Закупівля обладнання та витратних матеріалів для виявлення туберкульозу флюорографічним методом

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

2235,90

353,90

941,00

941,00

Забезпечення витратними матеріалами для проведення профілактичних флюорографічних оглядів - щорічно 151000 обстежень, усього за Програмою                        453000 обстежень

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

2235,90

353,90

941,00

941,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.

Закупівля рентгенівської плівки та реагентів для діагностики і моніторингу лікування

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

960,90

320,30

320,30

320,30

Забезпечення 100 % охоплення рентеногологічним обстеженням хворих на туберкульоз згідно з Національним протоколом

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                м. Одеси

960,90

320,30

320,30

320,30

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.

Закупівля рентгенівської плівки для обстеження дітей та підлітків з груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

86,00

25,80

30,10

30,10

Забезпечити проведення рентгенологічних обстежень  щорічно 1960 осіб, усього за Програмою 5880 осіб

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                    м. Одеси

86,00

25,80

30,10

30,10

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4.

Закупівля лабораторних реактивів та витратних матеріалів для виявлення та діагностики туберкульозу, моніторінгу ефективності лікування

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

604,10

187,10

208,50

208,50

Виявлення бактеріовиділювачів у закладах первинної ланки відповідно до Національних стандартів; бактеріоскопічне обстеження хворих відповідно до Національного протоколу

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                м. Одеси

604,10

187,10

208,50

208,50

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

8.5.

Закупівля рентген - флюорографічного  цифрового стаціонарного обладнання

2019

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

1500,00

 

1500,00

 

Придбання 1 апарата флюорографічного цифрового стаціонарного у 2019 році

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                м. Одеси

1500,0

0,00

1500,0

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

8.6.

Закупівля рентгенологічного стаціонарного діагностичного комплексу на два робочих місця

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

 

Усього, в т.ч.:

3000,00

0,00

3000,00

0,00

Забезпечення рентгенологічного обстеження дітей та підлітків з груп підвищеного ризику

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                 м. Одеси

3000,00

0,00

3000,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

8.7.

Проведення навчальних семінарів для лікарів первинної ланки, психологів та соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу

 

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

Забезпечення навчання відповідних спеціалістів у кількості 100 осіб щорічно, усього за  Програмою 300 осіб

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                 м. Одеси

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

8.8.

Облаштування пунктів збору мокротиння відповідно до вимог Сан ПіН та відомчих наказів

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

106,70

0,00

68,20

38,50

Створення умов для обстеження осіб, що звернулися до загально-лікувальної мережі, методом мікроскопії мокротиння (бактеріоскопічний метод). Облаштування                      11 пунктів у 2019 році, забезпечення їх функціонування у 2020 році

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

106,70

0,00

68,20

38,50

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

8.9.

Заохочення  працівників первинної ланки, які виявили  хворих на туберкульоз  лабораторними методами (мікроскопія та GeneXpert)

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

1350,00

450,00

450,00

450,00

Щорічне заохочення працівників первинної ланки                 за 150 виявлених хворих осіб

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                     м. Одеси

1350,00

450,00

450,00

450,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

8.10.

Забезпечення продуктами харчування хворих  на туберкульоз, які перебувають у складних життєвих обставинах для забезпечення  безперервного лікування на амбулаторному етапі

2018-2020

Департамент праці та соціальної політики  Одеської міської ради, неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

 

Усього, в т.ч.:

3420,00

640,00

1390,00

1390,00

Щорічне забезпечення продовольчими наборами                   по 400 осіб, усього за Програмою - 1200 осіб

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                 м. Одеси

3420,00

640,00

1390,00

1390,00

інші джерела

 

0,00

0,00

0,00

0,00

8.11.

Забезпечення протитуберкульозних закладів  засобами індивідуального захисту (респіратори для працівників, одноразові хірургічні маски для хворих, одноразові рукавички)

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

971,30

71,30

450,00

450,00

Відсутність захворювання на туберкульоз серед медичних працівників, що надають допомогу хворим на туберкульоз; щорічно забезпечувати 100 відсотків працівників та хворих засобами захисту органів дихання 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                   м. Одеси

971,30

71,30

450,00

450,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

8.12.

Закупівля ультрафіолетових бактерицидних опромінювачів для протитуберкульозного диспансеру

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

207,00

39,40

83,80

83,80

Забезпечення виконання вимог законодавства щодо інфекційного контролю в протитуберкульозних закладах

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                 м. Одеси

207,00

39,40

83,80

83,80

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

8.13.

Забезпечення протитуберкульозних закладів та медичних сестер центрів первинної медико-санітарної допомоги, що надають допомогу хворим на туберкульоз, дезінфекційними  засобами

 

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

1606,00

302,00

652,00

652,00

Забезпечення протитуберкульозних закладів дезінфекційними засобами з розрахунку на 26249 кв.м площі та на 200 випадків захворювання осіб, що лікуються в центрах первинної медико-санітарної допомоги

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                  м. Одеси

1606,00

302,00

652,00

652,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

8.14.

Забезпечення ДОТ-лікування туберкульозу на амбулаторному етапі за принципами фінансування на основі результатів

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради,

неурядові організації, діяльність яких пов'язана з наданням послуг групам підвищеного ризику                                 (за згодою)

Усього, в т.ч.:

6600,00

2200,00

2200,00

2200,00

Впровадження амбулаторної моделі лікування на рівні первинної ланки для 200 хворих

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                 м. Одеси

3300,00

0,00

1100,00

2200,00

інші джерела

 

3300,00

2200,00

1100,00

0,00

8.15.

Придбання  туберкуліну                        для проведення туберкулінодіагностики для груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

2880,00

960,00

960,00

960,00

Виявлення туберкульозу серед контактних дітей, ВІЛ-інфікованих та невакцинованих БЦЖ

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                   м. Одеси

2880,00

960,00

960,00

960,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

8.16.

Впровадження скайп-контролю за отриманням протитуберкульозних препаратів хворими

2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

60,00

60,00

0,00

0,00

Зменшення відсотку перерв лікування

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                   м. Одеси

60,00

60,00

0,00

0,00

інші джерела

 

0,00

0,00

0,00

0,00

8.17.

Профілактика та лікування опортуністичних хвороб                            у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

 

 

 

Усього, в т.ч.:

2721,30

89,30

1316,00

1316,00

Зменшення смертності від                ко-інфекції туберкульоз, ВІЛ

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                   м. Одеси

2721,30

89,30

1316,00

1316,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

8.18.

Профілактика та лікування побічних реакцій шляхом застосування патогенетичної та симптоматичної терапії

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

644,30

92,30

276,00

276,00

Зменшення відсотку відривів від лікування з причин непереносимості протитуберкульозних препаратів

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                   м. Одеси

644,30

92,30

276,00

276,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього за напрямом діяльності

Усього,                  в т.ч.:

28953,50

5791,40

13845,90

9316,20

 

 

 

 

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                   м. Одеси

25653,5

3591,40

12745,90

9316,20

інші джерела

3300,00

2200,00

1100,00

0,00

IХ. Діагностика  та лікування гепатитів B та C

9.1.

Закупівля діагностичних тест-систем для діагностики захворювань на гепатити В та С

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

3613,00

1213,00

1200,00

1200,00

Забезпечення діагностики хворих на вірусні гепатити В    та С для визначення індивідуальних схем, попередження випадків професійних та внутрішньолікарняних заражень

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                   м. Одеси

3613,00

1213,00

1200,00

1200,00

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

 9.2

Забезпечення лікування гепатиту С

2018-2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

3900,00

0,00

3391,2

508,80

Забезпечення 100 хворих на гепатит С препаратами прямої дії

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                   м. Одеси

3900,00

0

3391,2

508,80

інші джерела

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього за напрямом діяльності

Усього,                       в т.ч.:

7513,00

1213,00

4591,20

1708,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет                 м. Одеси

7513,00

1213,00

4591,20

1708,8

 

 

 

інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за Програмою

  Усього,

  в т.ч.:

360337,8

95132,5

129630,2

135575,1

 

 

 

 

 

державний бюджет

262314,0

58701,00

94648,00

108965,0

 

 

бюджет                      м. Одеси 

65984,6

14128,6

29467,2

22388,8

інші джерела

32039,2

22302,9

5515,0

4221,3

 

Секретар ради         О. Потапський 

Подписаться на номер
Архив номеров
Год Номер выпуска
Свежий номер
Скачать номер
(PDF 7 603.18 КБ)
Архив всех номеров
Нравится ли вам газета Одесский вестник?

Нравится
Не нравится
Читаю другие издания

Конкурсные закупки
Copyright © 2007-2019 «Одесский вестник» Подписка Реклама Авторское право Письмо в редакцию О газете От редактора Издания

Контакты

г. Одесса, ул. Еврейская 4, 3 этаж
Карта проезда
Приемная: (048) 722-28-30
Коммерческая служба: (048) 711-76-63, (048) 731-42-27
e-mail: odvestnik@te.net.ua
Погода Курс Валют
USD '.$usd.' '; if($stat1=='_green') echo ''; else if($stat1=='_red') echo ''; echo '
EUR '.$eur.' '; if($stat2=='_green') echo ''; else if($stat2=='_red') echo ''; echo '
RUB '.$rub.' '; if($stat3=='_green') echo ''; else if($stat3=='_red') echo ''; echo '
Создание сайта - Yesgroup
Информация о сайте