Зарегистрироваться
Запомнить меня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Весь номер
Главная  / Номера  / №39  / Рішення Одеської міської ради № 3609-VII від 19.09.2018 р.
карта сайта
№38 №39 №40
29 Сентября 2018 года, Суббота
Архив всех номеров
Официально
Розпорядження Одеського міського голови № 825 від 18.09.2018 р.
Рішення Одеської міської ради № 3601-VII від 19.09.2018 р. ,№ 3607-VII від 19.09.2018 р., № 3653-VII від 19.09.2018 р.,
Рішення Одеської міської ради № 3675-VII від 19.09.2018 р.
Рішення Одеської міської ради№ 3674-VII від 19.09.2018 р
Рішення Одеської міської ради № 3603-VII від 19.09.2018 р.
Рішення Одеської міської ради№ 3658-VII від 19.09.2018 р.
29.09, Суббота

Рішення Одеської міської ради № 3609-VII від 19.09.2018 р.


Печатная версия
Ключевые слова:

Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі,  на 2018-2020 роки.

Відповідно до статей 47, 48 Конституції України, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Житлового кодексу Української РСР, Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», з метою сприяння розширенню умов для забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають  у місті Одесі, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Міську цільову програму забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки  (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці. 


Міський голова                                                                Г. Труханов

Додаток  до рішення Одеської міської ради від 19.09.2018 № 3609-VII

Міська цільова програма

забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають     у місті Одесі, на 2018-2020 роки

 1. ПАСПОРТ

Міської цільової програми забезпечення житлом окремих     категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки

(далі - Програма)

 

1.

Ініціатор розроблення Програми 

 

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

2.

Розробник Програми 

 

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

3.

Співрозробники Програми

Одеське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»                                                                                                            

4.

Відповідальний виконавець Програми

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

5.

Виконавці Програми 

 

Управління капітального будівництва Одеської міської ради,

Одеське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»                                                                                                            

6.

Термін реалізації Програми 

 

2018-2020 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 

31 824,0 тис.грн

у тому числі: 

7.1.

кошти бюджету м. Одеси

31 824,0 тис.грн 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

В Україні більшість громадян не мають можливості отримати доступ на ринок житла без підтримки держави та місцевої влади.

Найбільш незахищеними категоріями населення, які потребують підтримки на сьогодні, є молодь, багатодітні родини, працівники бюджетної сфери,  педагогічні, науково-педагогічні, медичні працівники, внутрішньо переміщені особи та члени їх сімей, а також учасники АТО, які мають статус учасника бойових дій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                     від 20 серпня 2014 року № 413 (далі - учасники бойових дій), та члени їх сімей.

Недостатній рівень доходів населення призводить до відсутності платоспроможного попиту на житло.

Складною залишається демографічна ситуація. Незадовільні житлові умови призводять до міграційних процесів і відтоку з міста Одеси висококваліфікованих фахівців та обмежують можливість народження дітей у сім'ях, які потребують поліпшення житлових умов, що, у свою чергу, негативно позначається на соціально-економічному розвитку Одещини                      у цілому.

За останні 3 роки спостерігається певне збільшення кількості осіб у квартирній черзі при районних адміністраціях Одеської міської ради (майже на 100 сімей), що свідчить про необхідність вжиття заходів щодо підвищення доступності отримання житла.

 

Кількість сімей та самотніх громадян, які перебувають на               квартирному обліку при районних адміністраціях Одеської міської ради

 

На 01 січня 2016 року

 

На 01 січня 2017 року

На 01 січня 2018 року

16 258

16 303

16 365

 

Станом на 01 січня 2018 року на квартирному обліку при районних адміністраціях Одеської міської ради перебувало 16 365 сімей та одиноких осіб, із них за наступними категоріями:

-  багатодітні сім'ї, які мають 5 та більше дітей, - 134;

-  особи, які постраждали в результаті аварії на                        Чорнобильській АЕС, - 200;

-  військовослужбовці, звільнені в запас або відставку, - 223;

-  учасники бойових дій - 122.         

Вирішення житлового питання громадян шляхом підвищення рівня доступності житла є важливою соціально-економічною передумовою стабілізації життя одеситів. 

В умовах сьогодення держава не в змозі у повній мірі забезпечити громадян, які потребують поліпшення житлових умов, безкоштовним житлом. Тому єдиним можливим шляхом до скорочення кількості осіб, які перебувають на квартирному обліку, є створення накопичувального та відновлювального ресурсу за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів.

Такі  фінансово-кредитні  механізми  діють  у державі та реалізовуються за допомогою Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі - Держмолодьжитло).

Згідно зі Статутом Держмолодьжитла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 року № 1604, саме на цю установу покладено:

- виконання діючих державних житлових програм у межах своїх повноважень;

- розроблення нових фінансово-кредитних програм, спрямованих на розв'язання житлових проблем молоді та інших верств населення шляхом застосування механізму надання довготермінових державних кредитів за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

Саме Держмолодьжитло забезпечує виконання заходів відповідно до Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140, та Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584.

Крім того, Держмолодьжитло як спеціалізована фінансова установа      має право надавати позичальникам пільги,  передбачені цією Програмою.

Структурним підрозділом Держмолодьжитла в Одеській області є Одеське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі -Одеське регіональне управління Держмолодьжитла).

Як свідчить економічна практика, вирішення проблеми з житлом через виконання державних програм забезпечення громадян доступним житлом на умовах Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140, не надає можливості досягти відчутного ефекту. Чинний механізм забезпечення громадян доступним житлом вимагає наявності значної суми власних коштів для придбання житла, у той час, коли у вищевказаних категорій громадян, особливо з дітьми, кошти для здійснення першого внеску за власний рахунок відсутні.

Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584, розраховано лише на громадян віком до 35 років.

На певні категорії осіб також спрямована дія постанов Кабінету Міністрів України  від 19 жовтня 2016 року № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», від 28 березня 2018 року № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей», від 18 квітня 2018 року № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», відповідно до яких призначається грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення за заявами членів сімей загиблих військовослужбовців, а також інвалідів І-ІІ груп із числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, або із числа військовослужбовців, які мають статус учасників бойових дій на території інших держав, а також внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи або учасниками бойових дій.

Разом із тим, у зв'язку з недостатнім фінансуванням житлових програм із державного бюджету вирішення питання потребує підтримки шляхом залучення бюджетних коштів місцевого рівня.

У місті Одесі приділяється значна увага вирішенню житлового питання громадян, особливо пільгових категорій. Так, у межах Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VIІ, реалізовуються заходи з придбання квартир для дітей-сиріт.

Крім того, з метою створення умов для забезпечення житлом працівників бюджетних установ та комунальних підприємств Одеської міської ради рішенням від 26 липня 2017 року № 2268-VIІ затверджено Міську цільову програму «Доступне житло для працівників бюджетних установ та комунальних підприємств Одеської міської ради на 2017-2019 роки», відповідно до якої особи, які є працівниками зазначених установ, можуть поліпшити свої житлові умови на доступних умовах оплати. Реалізація заходів за вказаною програмою сприятиме забезпеченню житлом працівників бюджетної сфери та комунальних підприємств Одеси, слугуватиме інструментом закріплення кваліфікованих кадрів в установах бюджетної сфери міста. Разом із тим, вказана Програма розрахована на обмежену категорію мешканців Одеси, у той час, коли велика кількість осіб, які не відносяться до працівників бюджетних установ та комунальних підприємств Одеської міської ради, потребує покращення житлових умов та вишукує шляхи придбання житла на умовах пільгового довгострокового кредитування.

 

3. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є створення належних умов для забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян; багатодітних родин; осіб, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС; працівників бюджетної сфери та комунальних підприємств Одеської міської ради; педагогічних, науково-педагогічних, медичних працівників та членів їх сімей; учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей, місце проживання яких зареєстровано у місті Одесі, шляхом надання пільгових довгострокових іпотечних кредитів.

Програма виступає інструментом реалізації цілей і завдань, визначених Стратегією економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована) за пріоритетним напрямом «Комфортна Одеса».

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Засіб розв'язання існуючої проблеми - забезпечення найбільш незахищених категорій громадян житлом у межах Програми шляхом створення умов для отримання пільгових довгострокових іпотечних кредитів за нижчими, порівняно з ринковими, відсотковими ставками.

Створення умов для можливості отримання пільгових довгострокових кредитів для будівництва  житла молодими сім'ями та одинокими молодими громадянами; багатодітними родинами; учасниками бойових дій; внутрішньо переміщеними особами і членами їх сімей; особами, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС; працівниками бюджетної сфери, комунальних підприємств Одеської міської ради; педагогічними, науково-педагогічними, медичними працівниками та членами їх сімей, місце проживання яких зареєстровано у місті Одесі, є найбільш сприятливим засобом розв'язання житлової проблеми як для громадян, так і для місцевого бюджету, а саме:

- відсоткова ставка за користування пільговими довгостроковими кредитами у національній валюті становить 5 (п'ять) відсотків річних від суми зобов'язань за кредитом (у 4-6 разів нижче, ніж у комерційних банках);

- відсоткова ставка за користування пільговими довгостроковими кредитами не змінюється протягом строку дії кредитного договору;

- на суму зобов'язань за кредитом не нараховується індекс інфляції;

- передбачена пільга зі сплати відсотків для сімей з неповнолітньою дитиною (неповнолітніми дітьми). Крім того, позичальникові, який має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 15 відсотків  суми  залишку зобов'язань за кредитом; позичальникові, який має  трьох  і  більше  дітей,  -  30 відсотків суми залишку зобов'язань за кредитом.

Зазначені умови надають можливість скористатися пільговим кредитом на будівництво житла громадянам, які не мають високого рівня доходів.

Умови та механізм надання кредитів визначається Положенням про порядок надання пільгових довгострокових кредитів окремим категоріям громадян на будівництво житла у місті Одесі (далі - Положення). Положення наведено в додатку 1 до Програми.

 

Положення розроблено відповідно до законів України     «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».                           

Механізм надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво житла за цією Програмою забезпечує:

- прозорість умов отримання і повернення пільгових кредитів;

- сприятливі фінансово-економічні умови надання та повернення кредитів;

- контроль за цільовим використанням кредитних ресурсів;

- можливість залучення на фінансування Програми інших, не заборонених законодавством України джерел, у тому числі власних коштів громадян;

- кошти, які сплачуються позичальниками в рахунок погашення кредитів, відсотки за користування кредитом та пеня за порушення строку  платежу  з  погашення  кредиту зараховуються в установленому порядку до надходжень бюджету м. Одеси і спрямовуються на наступне надання кредитів (рефінансування).

  Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів бюджету міста Одеси. Фінансування здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених бюджетом м. Одеси на відповідний рік, та з урахуванням реальної потреби у кредитах, зазначених у Програмі категорій громадян.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 2 до Програми.

Строк виконання Програми - 2018-2020 роки.

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Реалізація Програми здійснюється за наступними напрямами:

- організаційно-інформаційне забезпечення;

- забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3   до Програми.

6. Очікувані результати та ефективність Програми

Реалізація Програми сприятиме вирішенню таких важливих соціально-економічних завдань, як:

- забезпечення соціального захисту та вирішення житлових проблем громадян - учасників Програми - близько 30 сімей;

- збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок залучення коштів бюджету м. Одеси та інвестицій (фінансових ресурсів населення) - близько     2 000 кв.м;

- збільшення обсягів сплати податків та обов'язкових відрахувань (забезпечення замовлень будівельних підприємств, виробників будматеріалів, банків, транспортних та інших суміжних підприємств, створення робочих місць);

- отримання коштів від повернення кредитів до бюджету м. Одеси в якості відновлювального ресурсу, що спрямовується на подальше виконання Програми;

- зміцнення професійного ядра кадрів у галузях освіти, охорони здоров'я, військової справи, державної служби за рахунок закріплення на робочих місцях спеціалістів та фахівців із високим рівнем кваліфікації, підвищення престижу вказаних професій;

- покращання соціального стану та демографічної ситуації у м. Одесі.

 

7.  Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління капітального будівництва Одеської міської ради.

        Управління капітального будівництва Одеської міської ради щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, готує і надає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради інформацію про стан виконання Програми, у разі невиконання - обґрунтування причин.

Управління капітального будівництва Одеської міської ради щорічно доповідає про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради в І півріччі року наступного за звітним.

        Після закінчення встановленого строку виконання Програми управління капітального будівництва Одеської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та надає його на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради, а після схвалення - на затвердження Одеській міській раді, не пізніше ніж у шестимісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

        Звіт повинен містити пояснювальну записку, дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми.

        Управління капітального будівництва Одеської міської ради оприлюднює основні результати реалізації Програми у засобах масової інформації.

Секретар ради        О. Потапський

Додаток 2 до Програми

Ресурсне забезпечення

Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі,

на 2018-2020 роки

 

 

Джерела фінансування,

які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

Бюджет м. Одеси, всього:

 

10 608,0

 

10 608,0

 

10 608,0

 

31 824,0

в тому числі за головними розпорядниками бюджетних коштів:

 

управління капітального будівництва Одеської міської ради

 

10 608,0

 

10 608,0

 

10 608,0

 

31 824,0

 Додаток 1 до Програми

                                     ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання пільгових довгострокових кредитів

окремим категоріям громадян на будівництво житла у місті Одесі

 

1. Це Положення визначає порядок надання пільгових довгострокових кредитів окремим категоріям громадян на будівництво житла у місті Одесі відповідно до Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки.

2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:

- Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі - Держмолодьжитло) - державна спеціалізована фінансова установа, створена з метою реалізації державної житлової політики та підпорядкована Кабінету Міністрів України, яка використовує кошти державного, місцевих бюджетів та інших джерел, передбачених для надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво житла;

- правління Держмолодьжитла - орган управління Держмолодьжитла,  який  контролює роботу регіональних управлінь  Держмолодьжитла;

- Одеське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі - Одеське регіональне управління Держмолодьжитла) - регіональний підрозділ Держмолодьжитла, що є юридичною особою та діє відповідно до Положення про нього, укладає кредитні договори, надає пільгові довготермінові кредити, забезпечує їх цільове використання та своєчасне погашення на території Одеської області;

- кандидати - молоді сім'ї та одинокі молоді громадяни, багатодітні родини; особи, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС; працівники бюджетної сфери та комунальних підприємств Одеської міської ради; педагогічні, науково-педагогічні, медичні працівники та члени їх сімей; особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (далі - учасники бойових дій); внутрішньо переміщені особи і члени їх сімей, крім осіб, які мають право на компенсацію коштів за належні для отримання жилі приміщення відповідно до чинного законодавства України, місце проживання яких зареєстровано у місті Одесі, які відповідають вимогам цього Положення та надали відповідні документи до Одеського регіонального управління Держмолодьжитла. Кандидатом може бути лише повнолітній громадянин України, що має повну цивільну дієздатність;

- члени сім'ї кандидата - чоловік або дружина та їх неповнолітні діти;

- позичальники - кандидати, які отримали кредит на умовах, визначених кредитним договором та цим Положенням;

- замовник - юридична особа, яка має у власності або  у  користуванні  земельну  ділянку, у встановленому  законодавством України порядку отримала  право на використання земельної ділянки для спорудження об'єкта будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею в об'єкті будівництва, з якою управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла укладено договір про співробітництво;

- управитель - фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством України, правилами фонду та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»,                 з якою управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла укладено договір про співробітництво;

- банк-агент - банк України, який за договором, укладеним відповідно до законодавства з Держмолодьжитлом та/або Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла, здійснює операції з обслуговування рахунків позичальників Одеського регіонального управління Держмолодьжитла;

- об'єкт будівництва - багатоквартирний житловий будинок, будівництво якого організовує замовник (управитель) відповідно до укладеного з Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла та управлінням капітального будівництва Одеської міської ради договору про співробітництво;

- об'єкт кредитування (житло) - квартира, яка будується в об'єкті будівництва;

- кредит - кошти, що надаються відповідно до чинного законодавства України та цього Положення і підлягають поверненню в порядку і терміни, визначенні кредитним договором;

- кредитні ресурси - кошти, передбачені у бюджеті м. Одеси для надання кредитів відповідно до умов цього Положення; кошти, що надходять від погашення кредитів та сплати відсотків за користування ними; пеня, інші надходження, не заборонені законодавством України;

- кредитний договір - договір на отримання кредиту, що укладається в установленому законодавством України порядку між Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла і кандидатом відповідно до умов цього Положення;

- договір про будівництво житла - договір, що укладається між кандидатом і замовником (управителем), а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на житло, що будується; договір про пайову участь в житлово-будівельному кооперативі; договір про участь у фонді фінансування будівництва та інші договори, укладені з метою забезпечення фінансування будівництва житла;

- експертна оцінка - оцінка вартості майнових прав на житло, що будується в об'єкті будівництва, яка проводиться незалежними експертами згідно із законодавством України;

- нормативна площа житла - 21 кв.м загальної площі житла на кожного члена сім'ї кандидата та додатково 10,5 кв.м на сім'ю;

- нормативна вартість житла - вартість 1 кв.м загальної площі  житла, що визначається згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для надання державної  підтримки з метою будівництва (придбання) доступного житла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 193.

3. Право на отримання кредиту мають наступні категорії мешканців     м. Одеси:

- молоді одинокі громадяни віком до 35 років включно;

- молоді сім'ї, в яких чоловік та/або дружина віком до 35 років включно;

- багатодітні родини, в яких чоловік та/або дружина віком до 55 років включно;

- учасники бойових дій та їх сім'ї, в яких чоловік та/або дружина віком до 55 років включно;

- внутрішньо переміщені особи, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», та їх сім'ї, в яких чоловік та/або дружина віком до 55 років включно;

- особи, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, та їх сім'ї, в яких чоловік та/або дружина віком до 55 років включно;

- працівники бюджетної сфери (які працюють/проходять службу в органах державної влади, місцевого самоврядування, установах, організаціях державної та комунальної форм власності), а також комунальних підприємств Одеської міської ради та їх сім'ї, в яких чоловік та/або дружина віком до 55 років включно;

- педагогічні, науково-педагогічні, медичні працівники та їх сім'ї, в яких чоловік та/або дружина віком до 55 років включно.

4. Кредитування будівництва житла є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів.

Умови  надання  кредиту,  визначені у цьому Положенні, не поширюються на громадян, які згідно із законодавством України отримують на пільгових  умовах  інші  кредити  за  рахунок  бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

5. Кошти, що сплачуються позичальниками в рахунок погашення кредитів, відсотки за користування ними, пеня підлягають поверненню до бюджету м. Одеси і спрямовуються на наступне надання кредитів згідно з цим Положенням.

Одеське регіональне управління Держмолодьжитла протягом                           3 банківських днів розподіляє кошти, що надійшли від позичальників, та перераховує їх на рахунок, відкритий за відповідним кодом бюджетної класифікації, до бюджету міста Одеси, з якого було надано кредит.

6. На фінансування витрат, пов'язаних із наданням кредитів, Одеському регіональному управлінню Держмолодьжитла одночасно з кредитними коштами на його рахунки з бюджету м. Одеси перераховуються 4 відсотки від обсягу кредитних ресурсів, які використовуються на господарське забезпечення діяльності Одеського регіонального управління Держмолодьжитла.  

7. Кредит надається позичальникам лише один раз. Право на отримання кредиту вважається використаним із моменту отримання позичальником за актом приймання-передачі збудованого житла.

8. Кредит відповідно до цього Положення надається терміном    до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим із подружжя                         60-річного віку. Термін надання кредиту обчислюється з дати зарахування коштів на розрахунковий рахунок позичальника.

9. Кандидатами до Одеського регіонального управління Держмолодьжитла надаються наступні документи:

 • анкета за визначеною Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла формою;
 • копії паспортів громадянина України кандидата та його дружини/чоловіка (у разі наявності паспорта громадянина України у формі ID-картки - копію витягу з Єдиного державного демографічного реєстру);
 • копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків кандидата та його дружини/чоловіка (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • копія свідоцтва про шлюб (у разі його укладення);
 • копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);
 • інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відсутність/наявність у власності житла на кожного члена сім'ї (у паперовій формі, отримана не раніше ніж за день до подання заяви про надання кредиту);
 • довідка про перебування кандидата та членів його сім'ї на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов (за наявності);
 • довідка про склад сім'ї кандидата, видана за місцем проживання кандидата, зареєстрованого в установленому порядку (крім внутрішньо переміщених осіб);
 • копія довідки про безпосередню участь кандидата та/або члена сім'ї кандидата в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (для учасників бойових дій);
 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • копія наказу про звільнення військовослужбовця в запас або відставку (для військовослужбовців, за наявності);
 • копії посвідчень батьків багатодітної сім'ї (для багатодітних родин);
 • копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (для осіб, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи кандидата та/або членів його сім'ї (для внутрішньо переміщених осіб). У разі, якщо дата видачі довідки перевищує один місяць до надання подання документів, надається також інформація про перебування кандидата та/або членів його сім'ї на обліку відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата, а саме:

- довідки з місця роботи (служби) із зазначенням посади, нарахованого та фактично одержаного доходу за останніх 6 місяців, що передують зверненню, з помісячною розбивкою (крім самозайнятих осіб);

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; фінансова звітність, надана до відповідного органу державної фіскальної служби (для фізичних осіб-підприємців);

- документи, що підтверджують інші доходи кандидата (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у тому числі декларація про доходи на останню звітну дату, надана до відповідного органу державної фіскальної служби.

Під час подання заяви кандидат повинен пред'явити паспорт, а також оригінали інших документів, копії яких додаються до заяви про надання кредиту.

Анкета кандидата підписується всіма повнолітніми членами сім'ї.

Копії документів засвідчуються підписами кандидатів.

У разі надання кандидатом або позичальником документів, що містять неправдиві відомості, вони несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України та кредитним договором.

Якщо кандидат надав неправдиві відомості, кредитний договір не укладається, а у разі його укладання Одеське регіональне управління Держмолодьжитла має право достроково його розірвати. При цьому, позичальником повертаються вся сума залишку непогашеного кредиту, відсотки за користування ним, неустойка та всі надані йому згідно з цим Положення пільги.

10. Кредит відповідно до цього Положення надається за таких умов:

10.1. Перебування кандидата та членів його сім'ї на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та/або відсутність у власності кандидата і членів його сім'ї житлової площі більше 13,65 кв.м на одну особу.

Внутрішньо переміщені особи мають право на отримання кредиту, якщо вони не мають у власності іншої житлової нерухомості ніж та, що розташована у населених пунктах, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України    від 07 листопада 2014 року № 1085. 

10.2. Підтвердження кандидатом своєї платоспроможності.

Платоспроможність (кредитоспроможність) кандидата передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням відсотків, залишок середньомісячного доходу кандидата не може бути меншим прожиткового мінімуму, визначеному законодавством України на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім'ї.

Платоспроможність розраховується за формулою:

П=СрСд - (Щмп+Вм%) >=Р min * кількість членів сім'ї,

де:

П - платоспроможність;

СрСд - середній сукупний дохід кандидата на місяць (грн);

Щмп - розмір щомісячного платежу кредиту (грн);

Вм % - розмір щомісячного платежу процентів за користування кредитом (грн);

Pmin - прожитковий мінімум на кожного члена сім'ї кандидата.

У разі забезпечення кредитного договору порукою платоспроможність (кредитоспроможність) кандидата в позичальники розраховується з урахуванням додавання до сукупного доходу сім'ї кандидата в позичальники половини середньомісячного доходу поручителя.

У такому випадку поручитель надає до Одеського регіонального управління Держмолодьжитла:

- копії паспортів громадянина України поручителя та його дружини/чоловіка (у разі наявності паспорта громадянина України у формі ID-картки - копію витягу з Єдиного державного демографічного реєстру);

- документи, необхідні для визначення платоспроможності поручителя;

- заяву про згоду на те, що його доходи будуть враховані при розрахунку платоспроможності (кредитоспроможності) кандидата.

Укладаючи договір поруки згідно з цим Положенням, згода другого із подружжя поручителя на укладення такого договору надається у письмовому вигляді. У разі, якщо другий з подружжя не буде присутній особисто під час укладання відповідного договору, надається нотаріально посвідчена згода другого із подружжя на укладення такого договору.

10.3. Внесення кандидатом на свій особистий рахунок у банку-агенті першого внеску в розмірі не менше 6 % експертної вартості об'єкта кредитування.

У разі, якщо фактична площа житла перевищує нормативну, кандидат   разом із  першим внеском зараховує на свій особистий рахунок у банку-агенті вартість будівництва понаднормативної площі житла, а  також додаткові витрати на страхування. 

У випадку перевищення експертної вартості житла над нормативною   кандидат   разом  із  першим внеском зараховує на свій особистий рахунок у банку-агенті  різницю між  експертною  вартістю  житла  і нормативною, а  також додаткові витрати на страхування. 

11. Розмір кредиту на будівництво житла визначається Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла, виходячи з нормативної площі та найменшого показника вартості житла: згідно з експертною оцінкою або нормативною вартістю, з урахуванням витрат на страхування та без  урахування  першого  внеску  позичальника.

12. Кандидати (в порядку черговості за датами реєстрації анкет,    в межах відкритих асигнувань) впродовж 10 календарних днів із дня  розміщення на офіційному сайті Одеського регіонального управління Держмолодьжитла (http://od.molod-kredit.gov.ua) повідомлення про можливість вибору ними об'єкта кредитування:

- оновлюють документи згідно з переліком, визначеним абзацом 1 пункту 9 цього Положення  (якщо з моменту їх надання минуло більше          30 календарних днів), та надають їх до Одеського регіонального управління Держмолодьжитла;

- укладають із замовником (управителем) договір про будівництво житла, примірник якого разом із експертною оцінкою та заявою про надання кредиту надають до Одеського регіонального управління Держмолодьжитла;

- відкривають особисті рахунки в банку-агенті та надають до Одеського регіонального управління Держмолодьжитла довідку (виписку) про наявність на рахунку грошових коштів у розмірі, визначеному                 підпунктом 10.3 пункту 10 цього Положення.

У разі не надання кандидатом вищезазначених документів у встановлений цим Положенням строк кандидат вважається таким, що тимчасово відмовляється від отримання кредиту.

13. Рішення про надання кредиту приймається Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла у межах наявних коштів після надходження кредитних ресурсів на його рахунки в органах Державної казначейської служби України та укладання між Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла, управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та замовником (управителем) договору про співробітництво стосовно спорудження об'єкта будівництва та укладання кандидатом із замовником (управителем) договору про будівництво житла.

Черговість прийняття рішень та надання кредитів визначається за датами реєстрації заяв кандидатів про надання кредитів.

Такі заяви реєструються Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла у разі надання кандидатами всіх документів, передбачених цим Положенням.

Якщо протягом одного місяця з дати прийняття рішення про надання кредиту кредитний договір не укладається, рішення про надання такого кредиту вважається недійсним.

У разі невідповідності кандидата та/або наданих ним документів вимогам цього Положення, в тому числі у разі надання кандидатом неправдивих відомостей, Одеське регіональне управління Держмолодьжитла приймає рішення про відмову в наданні кредиту та повідомляє про це кандидата у місячний термін у письмовій формі.

14. Кредитний договір укладається після прийняття Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла рішення про надання кредиту. Після підписання сторонами кредитного договору кандидат набуває статусу позичальника, на якого оформляється кредитна справа позичальника. Зміни та доповнення до кредитного договору вносяться шляхом оформлення додаткового договору, що є невід'ємною частиною кредитного договору.

15. За розпорядженням Одеського регіонального управління Держмолодьжитла органи Державної казначейської служби України перераховують кошти з відповідного рахунку Одеського регіонального управління Держмолодьжитла на особистий рахунок позичальника у банку-агенті.

Фінансування будівництва житла здійснюється відповідно до кредитного договору та договору про будівництво житла у безготівковій формі банком-агентом за письмовим розпорядженням Одеського регіонального управління Держмолодьжитла шляхом перерахування коштів із рахунку позичальника на рахунок замовника (управителя).

16. Контроль за цільовим використанням кредитних коштів Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла здійснює управління капітального будівництва Одеської міської ради та правління Держмолодьжитла.

Одеське регіональне управління Держмолодьжитла щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним, надає управлінню капітального будівництва Одеської міської ради інформацію про обсяги коштів:

- перерахованих на будівництво за рахунок кредитів зі  списком позичальників;

- одержаних у  рахунок  погашення  кредиту;

- не внесених   позичальниками   в   установлені   терміни   за зобов'язаннями;

- нарахованої пені.

17. Позичальником за власний рахунок здійснюється фінансування витрат, пов'язаних з отриманням технічного паспорта на об'єкт кредитування, оформленням права власності на нього, нотаріальним посвідченням іпотечного договору та договорів про внесення змін до нього, реєстрацією обтяження предмета іпотеки іпотекою та відомостей про зміни умов іпотеки, добровільного страхування позичальника від нещасного випадку, страхуванням предмета іпотеки, проведенням експертної оцінки об'єкта кредитування та інших витрат, необхідних для виконання вимог кредитного договору.

Позичальником щомісячно здійснюється плата за супровід кредитного договору (далі - комісія), яка є частковою компенсацією витрат Одеського регіонального управління Держмолодьжитла, пов'язаних з управлінням кредитними коштами, у тому числі здійсненням заходів з метою повернення коштів кредиту до бюджету м. Одеси. Комісія сплачується в розмірі десяти відсотків від розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 01 січня року, в якому укладається кредитний договір.

18. Погашення кредиту, сплата відсотків за користування ним та комісія здійснюється позичальником щомісячно, починаючи з дати зарахування коштів кредиту на його рахунок у банку-агенті, у порядку, визначеному кредитним договором, на рахунок Одеського регіонального управління Держмолодьжитла в банку-агенті.

Метод нарахування відсотків - класичний, за яким рівними частинами через рівні проміжки часу зменшується основна заборгованість за кредитом, а сума відсотків за користування кредитом розраховується на залишок кредиту.

Наданий позичальнику кредит може бути погашений достроково, що обов'язково відображується в кредитному договорі.

Позичальник, який не має неповнолітніх дітей, сплачує кредит з відсотковою  ставкою у розмірі 5 % річних від суми зобов'язань за кредитом.

Відсотки за користування кредитом не нараховуються позичальникам,  які мають неповнолітніх дітей.

Позичальникові, який має двох неповнолітніх дітей, за рахунок бюджету м. Одеси погашається 15 % суми зобов'язань за кредитом; позичальникові, який має трьох і більше дітей, - погашається 30 % суми зобов'язань за кредитом.

Якщо у статусі позичальника або складі його сім'ї сталися зміни, які дають йому право на отримання зазначених вище пільг, він протягом одного місяця подає Одеському регіональному управлінню Держмолодьжитла відповідну заяву та документи встановленого зразка, що підтверджують такі зміни.

На підставі цих документів та відповідно до цього Положення до кредитного договору вносяться відповідні зміни.

Позичальник може бути позбавлений вищевказаних пільг у разі, якщо вони були отримані на підставі документів, що містять неправдиві відомості, позичальника позбавлено батьківських прав або надання пільг у судовому порядку визнано неправомірним.

19. У разі прострочення позичальником строків погашення кредиту в порядку та в розмірі, визначених кредитним договором, позичальник сплачує пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення. 

У разі виникнення прострочених платежів встановлюється наступна черговість погашення боргу: нарахована неустойка, прострочені платежі зі сплати відсотків та комісії за користування кредитом, прострочені платежі з погашення кредиту, відсотки за користування кредитом та комісія, основний платіж із погашення кредиту.

У разі невиконання позичальником умов кредитного договору Одеське регіональне управління Держмолодьжитла здійснює передбачені законодавством України та кредитним договором заходи.

Комісія та неустойка (без урахування пені), що вносяться позичальниками, використовуються на господарське забезпечення діяльності Одеського регіонального управління Держмолодьжитла.

20. З метою забезпечення погашення кредиту між Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла та позичальником відповідно до умов кредитного договору укладається договір іпотеки майнових прав, а після прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію та набуття позичальником права власності на об'єкт кредитування укладається іпотечний договір, за яким предметом іпотеки стає безпосередньо збудоване з використанням коштів кредиту житло або вносяться відповідні зміни до попереднього іпотечного договору.

21. Під час укладання кредитного договору на період виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором стосовно погашення суми кредиту та відсотків за користування ним здійснюється страхування позичальника від нещасних випадків та страхування відповідальності позичальника перед третіми особами (Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла) за несплату основної суми боргу за кредитом, у період будівництва житла.

Крім того, позичальник після укладання іпотечного договору, предметом якого є збудоване за кредитні кошти житло, щороку, до повного виконання своїх зобов'язань за кредитним договором, відповідно до вимог чинного законодавства України страхує на користь Одеського регіонального управління Держмолодьжитла отримане у власність житло, що є предметом іпотеки.

Страхування позичальника від нещасних випадків на період виконання ним зобов'язань за кредитним договором, страхування відповідальності позичальника перед третіми особами (Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла)  за несплату основної суми боргу за кредитом у період спорудження об'єкта будівництва та страхування житла, що є предметом іпотеки, здійснюються відповідно до законодавства України, умов кредитного договору та договорів страхування, укладених між позичальником та страховою компанією, акредитованою Держмолодьжитлом, за рахунок власних коштів позичальника.

Кошти на страхування відповідальності позичальника перед третіми особами (Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла)  за несплату основної суми боргу за кредитом у період спорудження об'єкта будівництва надаються позичальнику за рахунок кредитних коштів та повертається ним при погашенні кредиту згідно з умовами цього Положення та кредитного договору.

22. У разі смерті позичальника його права і зобов'язання  за кредитним договором та договором про іпотеку переходять до спадкоємця (спадкоємців), що оформляється відповідним договором.

У разі загибелі (смерті) позичальника (одного з членів сім'ї позичальника) - військовослужбовця, на якого поширюється дія Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», що настала під час проходження ним військової служби у період проведення антитерористичної операції, за рахунок бюджету м. Одеси погашається вся сума зобов'язань за кредитом, що існувала на момент його загибелі (смерті).

23. Умови набуття позичальником права власності на збудоване за рахунок коштів кредиту житло визначаються кредитним договором.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3  

до  Програми

 

 

 

 

 

Напрями діяльності та заходи

Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян,

що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки

 

 

 

 

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі:

Очікуваний результат

 

Усього

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

1. Організаційно-інформаційне забезпечення

 

1.1.

Проведення роз'яснювальної роботи стосовно умов, за яких громадяни можуть брати участь у Програмі

2018-2020 рік

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

 

Одеське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»                                                                                                            

Усього, у т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

Забезпечення поінформованості населення

 

бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Всього за напрямом діяльності

Усього, у т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

2. Забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів

 

2.1.

Забезпечення надання громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво житла

2018-2020

роки

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

 

Одеське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»                                                                                                            

Усього, у т.ч.:

30 600,0

10 200,0

10 200,0

10 200,0

Створення сприятливих умов для забезпечення житлом близько                         30 родин

 

бюджет м. Одеси

30 600,0

10 200,0

10 200,0

10 200,0

 

2.2.

Фінансування витрат, пов'язаних із наданням кредитів (4 %)

2018-2020

роки

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

 

Одеське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»                                                                                                            

Усього, у т.ч.:

1 224,0

408,0

408,0

408,0

 

бюджет м. Одеси

1 224,0

408,0

408,0

408,0

 

Всього за напрямом діяльності

Усього, у т.ч.:

31 824,0

10 608,0

10 608,0

10 608,0

 

 

бюджет м. Одеси

31 824,0

10 608,0

10 608,0

10 608,0

 

Всього за Програмою

Усього, у т.ч.:

31 824,0

10 608,0

10 608,0

10 608,0

 

 

бюджет м. Одеси

31 824,0

10 608,0

10 608,0

10 608,0

 

Подписаться на номер
Архив номеров
Год Номер выпуска
Свежий номер
Скачать номер
(PDF 12 240.40 КБ)
Архив всех номеров
Нравится ли вам газета Одесский вестник?

Нравится
Не нравится
Читаю другие издания

Конкурсные закупки
Copyright © 2007-2018 «Одесский вестник» Подписка Реклама Авторское право Письмо в редакцию О газете От редактора Издания

Контакты

г. Одесса, ул. Еврейская 4, 3 этаж
Карта проезда
Приемная: (048) 722-28-30
Коммерческая служба: (048) 711-76-63, (048) 731-42-27
e-mail: odvestnik@te.net.ua
Погода Курс Валют
USD '.$usd.' '; if($stat1=='_green') echo ''; else if($stat1=='_red') echo ''; echo '
EUR '.$eur.' '; if($stat2=='_green') echo ''; else if($stat2=='_red') echo ''; echo '
RUB '.$rub.' '; if($stat3=='_green') echo ''; else if($stat3=='_red') echo ''; echo '
Создание сайта - Yesgroup
Информация о сайте