Заява про екологічні наслідки діяльності


Распечатать

Міська клінічна лікарня № 10 повідомляє про намір реконструкції існуючого корпусу літера «П» за генпланом міської клінічної лікарні № 10, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 61А.Інженерне забезпечення об'єкта - існуюче, від міських мереж.

ТОВ «ЕКОСОЛ-Проект» виконало розділ«Оцінка впливу на навколишнє природне середовище» запланованої діяльності. У результаті проведених робіт встановлено: вплив проектованого об'єкта на природне середовище носить тимчасовий характер, який пов'язаний з роботами по реконструкції об'єкта. Джерелами утворення шкідливих речовин є процеси пересипки витратних матеріалів, зварювання та фарбування, робота ДВЗ вантажного автотранспорту.Викиди забруднюючих речовин становитимуть 0,2806 т на період проведення реконструкції. Сумарний екологічний податок, який встановлюється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин під час проведення реконструкції, становить 73,80 грн. Максимальні приземні концентрації від викидів об'єкта не перевищують ГДК атмосферного повітря населених місць.Розрахунок утворення відходів наведено на весь період будівництва.Загальна сума збитку за розміщення відходів на період будівництва становить 51,39 грн.Тимчасовий вплив оцінюється як допустимий.Виконаний аналіз впливу об'єкта на навколишнє середовище показав, що за сукупністю всіх розглянутих факторів, можна зробити висновок, що в режимі нормальної технологічної експлуатації не виникне негативних процесів у навколишньому природному середовищі району, а також негативних соціально-економічних наслідків, а ризик аварійних ситуацій та їх можливих наслідків зводиться до мінімуму.

Об'єкт відповідає всім нормам і вимогам Законів України «Про охорону атмосферного повітря» та «Про охорону навколишнього природного середовища», є екологічно безпечним і не буде негативно впливати на навколишнє природне середовище.