Зарегистрироваться
Запомнить меня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Весь номер
Главная  / Номера  / №27  / Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
карта сайта
№26 №27 №28
7 Июля 2018 года, Суббота
Архив всех номеров
Экология
07.07, Суббота

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


Печатная версия
Ключевые слова:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бруклін-Київ» (далі - ТОВ «Бруклін-Київ»), код ЕДРПОУ 31795619, інформує про намір продовження провадження планованої діяльності та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб'єкта господарюванняТОВ «Бруклін-Київ» розташований за юридичною адресою: 65026, м. Одеса, Митна площа, 1. Тел. (048) 729-38-48.
2. Планована діяльність, її характеристика,технічні альтернативиТОВ «Бруклін-Київ» - портовий оператор Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі - ОФ ДП «АМПУ», Одеський морський порт) має намір провадження планованої діяльності на території Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» (далі - ДП «Одеський морський торговельний порт») через причали Одеського морського порту.ТОВ «Бруклін-Київ» спеціалізується на перевантаженні в експортно-імпортних напрямках:- залізорудних, ільменітових, рутілових концентратів, окатишів, цукру-сирцю навалом через причали морського порту;- зернових, олійних вантажів у спеціальній тарі через причали морського порту або насипом через зерноперевантажувальний комплекс;- генеральних вантажів, вантажів у тарі через причали морського порту.Для забезпечення господарсько-побутових потреб працівників підприємства, опалення приміщень використовується теплова енергія котельні, яка знаходиться на балансі ТОВ «Бруклін-Київ». Починаючи з 2016 р. котельня працює на деревних пелетах та сонячних геліоколекторах.Повсякденне обслуговування обладнання, транспортних засобів, їх поточний ремонт здійснюється силами та засобами ремонтного, столярного цехів. Заправка паливом транспортних засобів проводиться на АЗС підприємства.Відкрита складська площадка обладнана мережею зливової каналізації. На кожному зливоприйомнику знаходиться піскоуловлювач для первинного освітлювання дощових стічних вод. Перед відведенням в море дощові стічні води повторно освітлюються в пісколовці, яка розташована на скидному трубопроводі. Оціночний річний скид дощових вод - 7500 м3. Осад у вигляді уловлених в пісколовках грубодисперсних часток, завислих речовин видаляється разом з побутовими відходами на полігон для захоронення (відхід IV класу небезпеки).В основу роботи перевантажувальних комплексів, котельні покладені сучасні енерго-, ресурсозберігаючі технології, реалізація яких на причалах Одеського морського порту чинить допустимий вплив на екологічні показники якості морської води, атмосферного повітря. Піскоуловлювачі, столярний, ремонтний цеха функціонують за стандартними, прийнятими для таких об'єктів схемами.З огляду використовуваних технологічних рішень, місць розташування на території ДП «Одеський морський торговельний порт», причалах Одеського морського порту об'єкти основного, допоміжного виробництв технічних альтернатив не мають.Перевантаження зернових, олійних вантажів насипом через зерноперевантажувальний комплекс може здійснюватись за технологічними схемами, що підпадають під Технічну альтернативу №1 або Технічну альтернативу № 2.Технічна альтернатива № 1, яка впроваджена на зерноперевантажувальному комплексі.Доставка вантажів залізничним, автомобільним транспортом.Зважування транспортних засобів з вантажем на автомо-більних, залізничних вагах.Розвантаження транспортних засобів через станції розвантаження вагонів, автомобілів, обладнаних пилоуловлюючими системами.Транспортування вантажів до складу силосного зберігання за допомогою закритих систем конвеєрів, норій.Завантаження вантажів у склад силосного зберігання.Транспортування вантажів від складу до бункерних ваг за допомогою закритих систем конвеєрних ліній, норій.Зважування вантажів на бункерних вагах.Транспортування вантажів по причальній галереї до суднонавантажувальної машини за допомогою конвеєрних ліній.Завантаження трюмів судна за допомогою суднонавантажувальної машини. Транспортування вантажів від силосного складу до місця навантаження спеціальної тари.Завантаження контейнерів через перекидний клапан.Переміщення вантажів за допомогою технологічного обладнання зернового комплексу здійснюється з центрального пункту управління.У місцях пересилки вантажів встановлені локальні пилоуловлювальні фільтри.Технічна альтернатива № 2, яка може бути використана на зерноперевантажувальному комплексі.Доставка вантажів залізничним, автомобільним транспортом.Зважування транспортних засобів з вантажем на автомо-більних, залізничних вагах.Розвантаження транспортних засобів через станції розвантаження вагонів, автомобілів, обладнаних пилоуловлюючимисистемами.Транспортування вантажів до складу силосного зберігання за допомогою закритих систем конвеєрів, норій.Завантаження вантажів у склад силосного зберігання.Транспортування вантажів від складу до бункерних ваг за допомогою закритих систем конвеєрних ліній, норій.Зважування вантажів на бункерних вагах.Завантаження трюмів судна конвеєрною лінією.Транспортування вантажів від силосного складу до місця навантаження спеціальної тари.Завантаження контейнерів зернометателем.Переміщення вантажів за допомогою технологічного обладнання зернового комплексу здійснюється з центрального пункту управління.У місцях пересилки вантажів встановлені локальні пилоуловлювальні фільтри.Технічна альтернатива № 1 відрізняється від Технічної альтернативи № 2 наступним:- завантажуванням судна за допомогою суднонавантажувальної машини;- встановлення трьох додаткових пилоочисних пристроїв на суднонавантажувальній машині;- завантаженням контейнерів за допомогою перекидного клапану з встановленими трьома додатковими пилоочисними пристроями.Робота портового перевантажувального зернового терміналу з використанням технологічних схем, обладнання, що передбачено в Технологічній альтернативі № 1, забезпечує скорочення виділення пилу, зменшує рівень антропогенного навантаження на довкілля.
3. Місце провадження планованої діяльності,територіальні альтернативиВ орендному користуванні ТОВ «Бруклін-Київ» знаходяться відкриті складські площі та майданчики, будівлі та споруди, що розташовані на території ДП «Одеський морський торговельний порт» за адресою: 65026, м. Одеса, Митна площа, 1. Дані території орендовані на підставі договорів оренди нерухомого майна, що належать до державної власності, які укладені між ТОВ «Бруклін-Київ» та Регіональним відділенням Фонду державного майна України в Одеській області зі згоди Балансоутримувача ДП «Одеський морський торговельний порт».Перевантаження наведеного переліку вантажів в експортно-імпортних напрямках здійснюється через причали Одеського морського порту на підставі договору з ОФ ДП «АМПУ» на право доступу до причалів.З урахуванням викладеного при розробці ОВД територіальна альтернатива не розглядалась.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльностіПланова діяльність ТОВ «Бруклін-Київ» позитивно впливає на економічні показники розвитку Одеського регіону, країни в цілому. У виробничих процесах зайняті порядку 1000 осіб кваліфікованого персоналу морської галузі.Перевантажувальні процеси здійснюються з використанням енерго-, ресурсозберігаючих технологій, високоефективного обладнання передових європейських виробників.Впровадження природоохоронних заходів в основні та допоміжні виробничі процеси, наявність локальних очисних споруд забезпечуватиме допустимий рівень антропогенного навантаження господарської діяльності на довкілля, умови життя, здоров'я населення Приморського району м. Одеси.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметрипланованої діяльності (потужність, довжина, площа,обсяг виробництва тощо)ТОВ «Бруклін-Київ» - багатопрофільне підприємство, виробничі потужності якого дозволяють перевантажувати наведені в п. 2 вантажі з використанням різних технологічних схем, здійснювати обслуговування обладнання власними силами, технічними засобами.Одночасне перевантаження всіх заявлених вантажів на підприємстві виключається.Коротка характеристика перевантажувальних комплексів наведена нижче.Комплекс по перевантаженню залізорудного концентрату та окатишівМісце розташування - площадка в тилу причалу № 43, причали № 43, № 46, № 47; вантажообіг - 2600000 т/рік; потужність - 330 т/годину.Комплекс по перевантаженню цукру-сирцюМісце розташування - причали № 46, № 47; вантажообіг - 350000 т/рік; потужність - 225 т/годину.Комплекс по перевантаженню зернових, олійних вантажів в спеціальній таріМісце розташування - причали № 42, № 43, № 46, № 47; вантажообіг - 450000 т/рік; потужність - 210 т/годину.Комплекс по перевантаженню зернових, олійних вантажів насипомМісце розташування - територія зерноперевантажувального комплексу; проектний вантажообіг з урахуванням введення в експлуатацію причалу № 1-з - 4500000 т/рік; потужність - 1500т/годину.Комплекс по перевантаженню ільменітового, рутілового концентратівМісце розташування - склад № 33, причали № 43, № 46,№ 47; вантажообіг - 310000 т/рік; потужність - 100 т/годину.Комплекс по перевантаженню генеральних вантажів, вантажів в таріМісце розташування - причали №38, №43, №46, №47.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльностіза альтернативамиЕкологічні та інші обмеження для продовження впровадження планової діяльності за технологічними альтернативами №1, №2 встановлюються згідно з Законодавством України.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист територіїза альтернативамиЗерноперевантажувальний комплекс, контейнерна площадка з очисними спорудами, зливовипуском запроектовані на території, причалах ДП «Одеський морський торговельний порт». Еколого-інженерна підготовка, заходи по захисту території були виконані на стадії будівництва причалів. Тому при організації процесів перевантаження зернових, олійних вантажів через зерноперевантажувальний комплекс питання інженерної підготовки, захисту території за альтернативами № 1, № 2 не розглядались. Вирішено, що для обох альтернатив умови захисту однакові, оскільки вони діючі на причалах. Альтернативи відрізняються тільки способами виконання виробничих процесів.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілляПри експлуатації перевантажувальних комплексів за технічними альтернативами № 1, № 2, підрозділів допоміжного виробництва, локальних очисних споруд ТОВ «Бруклін-Київ» чиниться певний антропогенний вплив на клімат, атмосферне повітря, поверхневий шар води Чорного моря в районі причалів Одеського морського порту, де здійснюються перевантажувальні операції, техногенне, соціальне середовище, тваринний та рослинний світ. Діяльність підприємства супроводжується утворенням відходів першого-четвертого класів небезпеки, робота обладнання надає певне шумове навантаження на території підприємства та межі санітарно-захисної зони.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другоїкатегорії видів діяльності та об'єктів, які можуть матизначний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливуна довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)Робота перевантажувальних комплексів за технічними альтернативами № 1, № 2, допоміжного виробництва, локальних очисних споруд ТОВ «Бруклін-Київ» належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, що можуть чинити вплив на довкілля та підлягають оцінці згідно із Закону України«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 р. (ст. 3, п. 10, абзац 5).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля, у тому числі наявність значногонегативного транскордонного впливу на довкіллята перелік держав, довкілля яких може зазнати значногонегативного транскордонного впливу (зачеплених держав)Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планової діяльності за технічними альтернативами №1, №2 відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізаціїінформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідно до вимог ст. 6 Закону України«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 рокуУ документі планується для двох технічних альтернатив №1, №2 провести аналіз впливу виробничої діяльності на атмосферне повітря, ґрунт, водний об'єкт, флору та фауну, виконати розрахунки рівнів акустичного навантаження на техногенне,соціальне середовища.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливостідля участі в ній громадськостіПланована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на дов-кілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;проведення громадського обговорення планованої діяльності;аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедуриоцінки транскордонного впливу, іншої інформації;надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівнядеталізації інформації, що підлягає включенню до звітуз оцінки впливу на довкілляПротягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту зоцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльностіВідповідно до екологічного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з ОВД, на підставі якого підприємством будуть розроблені документи дозвільного характеру згідно вимог екологічного законодавства України, отримані:- Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, який видається Одеською облдержадміністрацією;- Дозвіл на спеціальне водокористування, що видається Одеським сектором Держводагентства України.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, буд. 83. Електронна адреса: ecolog@odessa.gov.ua, телефони: (048) 728-35-05, 728-34-58.    

Подписаться на номер
Архив номеров
Год Номер выпуска
Свежий номер
Скачать номер
(PDF 7 603.18 КБ)
Архив всех номеров
Нравится ли вам газета Одесский вестник?

Нравится
Не нравится
Читаю другие издания

Конкурсные закупки
Copyright © 2007-2019 «Одесский вестник» Подписка Реклама Авторское право Письмо в редакцию О газете От редактора Издания

Контакты

г. Одесса, ул. Еврейская 4, 3 этаж
Карта проезда
Приемная: (048) 722-28-30
Коммерческая служба: (048) 711-76-63, (048) 731-42-27
e-mail: odvestnik@te.net.ua
Погода Курс Валют
USD '.$usd.' '; if($stat1=='_green') echo ''; else if($stat1=='_red') echo ''; echo '
EUR '.$eur.' '; if($stat2=='_green') echo ''; else if($stat2=='_red') echo ''; echo '
RUB '.$rub.' '; if($stat3=='_green') echo ''; else if($stat3=='_red') echo ''; echo '
Создание сайта - Yesgroup
Информация о сайте