Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 255 від 27.06.2018 р.


Распечатать

Про скасування погоджень схем розміщення тимчасових спорудна орендованих ділянках пляжів міста Одеси, наданих управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжяОдеської міської ради  .   

Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради (далі - Управ-ління) погоджено низку схем розміщення тимчасових споруд на орендованих ділянках пляжів, що передбачають розміщення суб'єктами господарювання, з якими укладено договори оренди берегозахисних споруд у вигляді ділянок штучних пляжів, окремих тимчасових споруд на територіях відповідних пляжів.Частиною 3 статті 90 Водного кодексу України та частиною 3 статті 62 Земельного кодексу України встановлені обмеження господарської діяльності та використання земельних ділянок в прибережних захисних смугах уздовж морів, які, зокрема, передбачають заборону у межах пляжної зони прибережних захисних смуг будівництва будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних.Частиною 1 статті 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі - Закон) встановлено, що забудова територій здійснюється шляхом розміщення об'єктів будівництва, під якими, виходячи з абзацу 5 частини 1 статті 4 Закону, розуміються будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та частини, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури.З наведеного слідує заборона розміщення в межах пляжної зони, в тому числі і будь-яких тимчасових споруд, якщо вони не відносяться до категорії гідротехнічних, гідрометричних або лінійних споруд.Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 частини 1 статті 13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» пляжі є об'єктами благоустрою населених пунктів.Відповідно до частини 2 статті 21 Закону мала архітектурна форма є елементом декоративного чи іншого оснащення об'єкта благоустрою. До малих архітектурних форм належать: альтанки, павільйони, навіси; паркові арки (аркади) і колони (колонади); вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та ігрова скульптура; вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, ворота, ґрати; інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші елементи благоустрою, визначені чинним законодавством України.Однак тимчасові споруди не охоплюються поняттям «мала архітектурна форма» та не є елементами благоустрою, тому їх розміщення дозволяється лише згідно зі спеціальним порядком, встановленим відповідно до статті 28 Закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.Пунктом 5 частини 1 статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» встановлено, що на об'єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павіль-йони, кіоски тощо.У свою чергу, Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, а також Правилами розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі, затвердженими рішенням Одеської міської ради від 09 жовтня 2013 року № 3961-VI, передбачається, що місця розташування тимчасових споруд визначаються у комплексних схемах розміщення тимчасових споруд, що розробляються з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою та затверджуються виконавчим комітетом Одеської міської ради.Проте виконавчим комітетом Одеської міської ради не затверджувалось комплексної схеми розміщення тимчасових споруд в межах територій пляжів та, відповідно, не визначалось можливості їх розміщення на території пляжів м. Одеси, що вказує на перевищення Управлінням своїх повноважень та неприпустимість погодження ним схем, що передбачають будівництво (розміщення) тимчасових споруд на території пляжів. Крім того, під час підготовки пляжів міста Одеси до роботи в період курортного сезону 2018 року Управлінню надавалось доручення вжити заходи, спрямовані на узгодження орендарями схем дислокацій орендованих ними ділянок пляжів, тоді як Управлінням, всупереч наданого доручення, погоджено схеми розміщення тимчасових споруд.Враховуючи вищевикладене, керуючись підпунктом 7 пункту «а» частини 1 статті 30, частиною 1 та пунктом 3 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктами 3, 5 частини 2 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Одеської міської ради 
ВИРІШИВ:

 1. Скасувати погодження схем розміщення тимчасових споруд на орендованих ділянках пляжів міста Одеси, наданих управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, згідно з переліком (додається). 

2. Доручити департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради забезпечити демонтаж визначених у пункті 1 цього рішення тимчасових споруд за умови відмови від їх самостійного демонтажу відповідними орендарями.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Котляра А.І.
Міський голова Г. ТРУХАНОВ. 

Додаток до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.06.2018 р. № 255

Перелік погоджень схем розміщення тимчасових спорудна орендованих ділянках пляжів міста Одеси, наданих управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, які підлягають скасуванню 
1. ТОВ «КАЛЄНДА».  Пляж «Курортний» між траверсами № 9 та № 10 другої черги протизсувних споруд в районі 13-ї станції Великого Фонтану 

2. ГО "Одеська обласна спілкаветеранів-десантників ". Пляж «Золотий берег»  між траверсами № 16   та № 16а  другої  черги протизсувних споруд

3. ТОВ «ФОРЕКСТІН». Пляж «Чайка» між траверсами № 6 та № 6а другої черги протизсувних споруд
4. ТОВ «АМБЕР ГРУП. Пляж «Чайка» між УКРАЇНА» траверсами № 6 та № 6а другої черги протизсувних споруд  

Т.в.о. керуючої справами С. БЕДРЕГА.