Зарегистрироваться
Запомнить меня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Весь номер
Главная  / Номера  / №10  / Розпорядження Одеського міського голови № 87 від 23.02.2018 р.
карта сайта
№09 №10 №11
10 Марта 2018 года, Суббота
Архив всех номеров
Официально
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 88 від 28.02.2018 р.
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 90 від 28.02.2018 р.
Дополнение к информации департамента коммунальной собственности Одесского городского совета
10.03, Суббота

Розпорядження Одеського міського голови № 87 від 23.02.2018 р.


Печатная версия
Ключевые слова:

Про оголошення конкурсу соціальних проектів для реалізації Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси у 2018 році.

Відповідно до пунктів 13, 20 частини 4 статті 42 Закону України    «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради      від 08 лютого 2017 року № 1613-VІI «Про затвердження Положення про соціальне замовлення в місті Одесі у новій редакції», на виконання рішення Одеської міської ради від 16 лютого 2017 року № 2897-VIІ                                      «Про затвердження Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси у 2018 році»:

 1. Оголосити з 26 лютого 2018 року конкурс соціальних проектів для реалізації Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси у 2018 році (середній обсяг витрат на одну номінацію - 166,7 тис.грн) за наступними номінаціями:

- соціальний захист осіб з інвалідністю та їх соціально-психологічна реабілітація;

- боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю;

- профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі;

- сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку;

- соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі вдома та в стаціонарних установах;

- соціально-психологічна реабілітація та адаптація тимчасово переселених осіб, учасників АТО та членів їхніх сімей;

- сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Одесі;

- вирішення соціальних проблем молоді;

- створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності національно-культурних товариств (об'єднань) м. Одеси;

- сприяння діяльності громадських об'єднань ветеранів та соціальній захищеності їх членів;

- підвищення ролі і соціального статусу громадських об'єднань осіб з інвалідністю у суспільстві, захист прав та основоположних свобод їх членів;

- екологічні проблеми соціального напрямку.

2. Затвердити умови конкурсу соціальних проектів для реалізації Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси       у 2018 році (додаються).

 3. Міській конкурсній комісії організувати підготовку та проведення конкурсу соціальних проектів для реалізації Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси у 2018 році згідно з Положенням про соціальне замовлення в місті Одесі.

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

                                                                               Г. Труханов

 

Додаток 1

до Умов конкурсу

 

 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ СОЦІАЛЬНОГО  ЗАМОВЛЕННЯ

 

Реєстр. № ________________

«_____»____________ 2018 р.

________________

                                        (Підпис реєстратора)

 

                          Голові міської                                          конкурсної

                          комісії із соціального                               замовлення                                                                                                                                                                                         Куценко І.І.

 

Представляємо для участі у конкурсі соціального замовлення у 2018 році проект:

Найменування проекту:____________________________________________________________

Номінація: _______________________________________________________________________

Повне найменування організації (згідно зі статутним документом):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Юридична адреса: _________________________________________________________________

 

Адреса фактичного місцезнаходження організації: _________________________________________________________________________________

Найменування посади керівника: ____________________________________________________

 

ПІБ керівника: ____________________________________________________________________

 

Статутна мета організації:  __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Контактна особа (ПІБ):

 

________________________________________________________________________________

 

Посада (функція) в організації:  _____________________________________________________

 

Контактний телефон (факс): ________________________________________________________

 

З умовами конкурсу ознайомлені. Зобов'язуємося їх дотримуватися.

Рішення керівного органу НКО від «_____» ____________ 2018 р.  № ______

 

Керівник НКО          ____________________               _____________________________

                                     (підпис)                                            (ПІБ)                           МП

 

Дата подачі заявки: «_____»__________________2018 р.

 

 Форма заявки на участь у конкурсі соціального замовлення затверждена рішенням Одеської міської ради від 08 лютого 2017 року № 1613-VІI «Про затвердження Положення про соціальне замовлення в місті Одесі у новій редакції» (додаток 4 до Положення).

 

Додаток 2

до Умов конкурсу

 

 ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ

НА КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ  2018 р.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

 

Організація-заявник
повне найменування організації, що подає заявку

 

 

 

 

 

 

Найменування проекту

не більше двох пропозицій

 

 

 

Короткий опис суті проекту

опишіть, що саме планується здійснити  в рамках проекту, яким бачиться його головний

результат (до 15 рядків)

 

 

 

 

Тривалість проекту

(у місяцях)

 

 

 

Початок

(дд.мм.рр.)

 

Закінчення

(дд.мм.рр.)

 

 

 

Витрати на реалізацію проекту

(у гривнях)

Загальна сума по номінації згідно із Програмою соцзамовлення                   

Загальні витрати на реалізацію проекту, включаючи особисті ресурси

Сума, що запитується                       з бюджету

 

 

 

               
1.1. Опис соціальної проблеми міста, на вирішення якої направлений проект

 (об'єм цього підрозділу - не більше половини сторінки)

 

1.2. Мета і завдання проекту

(мета проекту - це результат, який повинен бути досягнутий у  результаті реалізації проекту;

завдання проекту - це основні питання, які повинні бути вирішені в ході реалізації проекту і які забезпечують досягнення мети (формулювання завдань повинні знайти віддзеркалення в назвах складових частин проекту)

 

1.3. У чому полягає актуальність і новизна проекту

(об'єм - не більше двох абзаців)

 

1.4. Що пропонується зробити в ході проекту

1.4.1. Цільова група

(опишіть, на яку соціальну групу населення направлений проект, скільки осіб планується охопити діяльністю проекту)

1.4.2. Основні етапи реалізації проекту

(з яких основних етапів складається діяльність проекту; що конкретно пропонується зробити в ході реалізації проекту на кожному з етапів, які і скільки заходів заплановано провести, як вони сприяють досягненню мети проекту)

 

1.4.3. Опис окремих заходів

(якщо в проекті заплановано проведення тренінгів, семінарів, акцій, спортивних змагань    тощо, опишіть кожен з них, вказавши: на скільки осіб розрахований захід, часовий формат заходу, передбачуване місце проведення, кількість ведучих, з яких організацій вони будуть запрошені, а також  приведіть іншу інформацію, що описує ці заходи)

1.5. Очікувані результати проекту

 

1.5.1.  Очікувані результати проекту для цільової групи:

 

  • короткострокові результати
    (опишіть конкретні результати, досягнення яких можна чекати відразу по закінченню реалізації проекту і які можна оцінити будь-якими способами)
  • довгострокові результати
    (опишіть кожне бачення того, як реалізація проекту може вплинути на цільову групу проекту надалі)

1.5.2. Очікувані результати для міста:

 

  • короткострокові результати

(опишіть конкретні результати, досягнення яких можна чекати в ході і відразу оцінити після закінчення реалізації проекту)

  • довгострокові результати

(опишіть, як реалізація проекту може вплинути на соціальну ситуацію в місті надалі)

 

1.5.3. Очікувані результати проекту для ОРГАНІЗАЦІЇ-ВИКОНАВЦЯ:

  • короткострокові результати

(опишіть конкретні результати, досягнення яких можна чекати в ході і відразу оцінити після закінчення реалізації проекту)

  • довгострокові результати

(опишіть, як реалізація проекту може вплинути на організацію-виконавця   надалі)

1.6. Показники для оцінки результативності проекту

(вкажіть показники (індикатори), які будуть використані для оцінки ходу реалізації проекту і відповідності отриманих результатів поставленим цілям і завданням;

опишіть, як результати проекту можуть бути оцінені, враховуючи, що кожне завдання повинно мати свої показники для оцінки)

1.7. Розповсюдження інформації про діяльність з проекту і  його результати

(опишіть, яким чином розповсюджуватиметься інформація про проект і його результати серед різних груп населення в місті:

1) як цільова група дізнається про прийнятий проект;

2) як населення міста зможе дізнатися про початок реалізації проекту, його хід і результати;

3) які організації (або інші групи і об'єднання) планується постійно інформувати про хід реалізації проекту, яким чином і з якою періодичністю)

1.8. Стійкість проекту

(як бачиться продовження (розвиток) проекту після того, як цільові засоби соціального замовлення закінчаться і сам проект буде завершений;

опишіть можливості використання результатів проекту в майбутньому, у тому числі і можливості  залучення додаткових фінансових ресурсів для продовження/розвитку проекту)

 

Виходячи з реальної ситуації в місті, виберіть із запропонованих нижче варіантів один, найповніший, який характеризує перспективу стійкості проекту

(на скільки можливе продовження діяльності, розпочатої в рамках проекту, після його завершення (відзначити тільки одну позицію)

 

 

Вірогідність продовження проекту без додаткового виділення фінансування близька до нуля. Не ясно, хто б міг підтримати проект надалі

 

 

Немає упевненості в можливості продовження проекту тільки власними силами. Є організації, які могли б підтримати проект, але їх позиція поки до кінця не ясна

 

 

Є організації, зацікавлені в продовженні проекту. Є надія знайти організаційну і фінансову підтримку у цих організацій

 

 

Проект продовжуватиметься обов'язково, але для здійснення його на високому рівні потрібні додаткові засоби. Вірогідність отримання цих коштів зі сторони висока

 

 

Є тверді гарантії (домовленості) щодо продовження проекту, підтримка його іншими організаціями (або можливе продовження проекту тільки своїми силами)

2.1. Інформація про діяльність організації-заявника

2.3.1. Статутні цілі і завдання організації

        2.3.2. Досвід роботи в області вирішення соціальної проблеми, винесеної на конкурс

(стислий перерахунок проектів і програм, здійснених і здійснюваних організацією-заявником останнім часом)

2.3.3. Додаткові ресурси організації-заявника

(перерахуйте, якими додатковими ресурсами для виконання проекту володіє організація-заявник, наприклад, підготовлені навчально-методичні матеріали, програмне забезпечення, фахівці з відповідним досвідом роботи; яке приміщення знаходиться у розпорядженні організації, яке устаткування вона має у своєму розпорядженні, склад і кількість штатних і позаштатних  співробітників  тощо;

вкажіть, які ресурси планується привернути з інших джерел для реалізації проекту)

3.1. Зведений кошторис витрат

                  у гривнях

Стаття витрат

Сума, що запрошується з бюджету

Додатковий внесок з інших джерел

Всього на реалізацію проекту

Заробітна платня (включаючи податки)

 

 

 

Транспортні витрати,  відрядження

 

 

 

Обладнання

 

 

 

Оренда приміщень і устаткування

 

 

 

Оренда офісу

 

 

 

Видавничі витрати

 

 

 

Витрати на навчання співробітників

 

 

 

Оплата послуг співвиконавців

 

 

 

Витрати на зв'язок

 

 

 

Витрати на затратні матеріали

 

 

 

Виплати інших податкових відрахувань

 

 

 

Банківські витрати

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

3.2. Обмеження за статтями кошторису

 

Стаття витрат

Рекомендований ліміт витрат за статтями згідно з умовами конкурсу

(%)

Фактично запитується по кошторису проекту (%)

Заробітна платня  (включаючи податки)

10

 

Оплата послуг фахівців

20

 

Обладнання

25

 

Видавничі витрати

10

 

Оренда приміщень і обладнання

15

 

Інші витрати

20

 

 

Керівник проекту               ___________________         ____________________

                                                                        Підпис                                              ПІБ

 

Форма соціального проекту  затверждена рішенням Одеської міської ради від 08 лютого 2017 року   № 1613-VІI «Про затвердження Положення про соціальне замовлення в місті Одесі у новій редакції» (додаток 5 до Положення).

 

Додаток 3

до Умов конкурсу

 

 НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ У 2018 РОЦІ

 

Номінація

Основні вимоги до соціальних проектів

Замовник соціального замовлення

1.

Соціальний захист осіб з інвалідністю та їх соціально-психологічна реабілітація

Проект має сприяти покращенню в місті умов для комплексної соціальної реабілітації осіб з інвалідністю і адаптації їх у суспільстві, у тому числі:

- комплексному розв'язанню проблем соціальної реабілітації і адаптації осіб з інвалідністю різних нозологій, вікових груп і статі, включаючи психологічну, духовну, трудову, медико-соціальну реабілітацію;

- соціально-психологічній реабілітації осіб, які потрапили у складні життєві обставини та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя;

- організації взаємодії усіх суб'єктів, які беруть участь у здійсненні соціальних заходів по відношенню до осіб з інвалідністю: місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських і благодійних організацій, комерційних структур тощо, а також просвіті громадян - не осіб з інвалідністю, щодо їх поведінки по відношенню до осіб з інвалідністю;

- подоланню таких властивих інвалідному середовищу явищ, як соціальна пасивність, "комплекс утриманця", розпач і розгубленість; формуванню у осіб з інвалідністю  соціальної та ділової активності, прагнення і здібності до само- і взаємодопомоги, покладання на особисті можливості тощо.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

 

 

2.

Боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю

Проект має сприяти профілактиці соціальної реабілітації та адаптації громадян, які опинились без житла, а також безпритульних та бездомних дітей і підлітків, забезпеченню їх соціальною та правовою підтримкою, зниженню рівня криміногеності та епідеміологічної небезпеки у місті, вжиттю заходів соціальної реабілітації і адаптації у сім'ї та суспільстві.

Реалізація цілей і завдань проекту має здійснюватись на підставі взаємодії служб МВС, охорони здоров'я, освіти, у справах сім'ї та молоді, соціального захисту, житлово-комунального господарства, громадських та благодійних організацій, які діють у цій області соціальної сфери.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

3.

Профілактика

СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі

Проект має сприяти створенню міської муніципально-громадської системи профілактики ВІЛ/СНІДу, соціальної підтримки інфікованих і хворих, формуванню у населення м. Одеси розумного, толерантного ставлення до цієї проблеми, у т.ч.:

- проведенню профілактично-роз'яснювальної роботи серед населення і, в першу чергу, молоді з питань запобігання інфікуванню на ВІЛ-інфекцію;

- розробці та впровадженню соціальної реклами з питань профілактики ВІЛ-інфекції та правил поведінки за умов інфікування та захворювання, а також правил поведінки здорових громадян із ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД;

- формуванню у населення м. Одеси толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб;

- наданню необхідної соціальної і соціально-психологічної допомоги постраждалим в умовах стаціонарних установ та за їх межами.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

4.

Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку

Проект має сприяти створенню у місті умов для підвищення якості і змістовності життя людей похилого віку, сприяти їх соціальній активності та активному довголіттю, включаючи:

- заходи медико-соціальної спрямованості, які б забезпечували профілактику найбільш поширених захворювань та оздоровлення людей похилого віку;

- заходи психологічної і соціально-психологічної підтримки літніх осіб, геронтологічні заходи;

- залучення громадян похилого віку до творчості, навчання, спілкування, духовного розвитку;

- сприяння діловій активності і працевлаштуванню літніх осіб;

- розвиток громадської активності людей похилого віку, їх участі у створенні і діяльності об'єднань громадян, волонтерській праці;

- оволодіння навичками самозахисту, взаємодопомоги тощо.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

5.

Соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі вдома та в стаціонарних установах

Проект має сприяти покращенню соціального обслуговування вдома та в умовах спеціалізованих соціальних закладів самотніх непрацездатних громадян, які позбавлені здатності до самообслуговування і потребують сторонньої соціальної і медико-соціальної допомоги, у тому числі обслуговування невиліковно хворих в умовах стаціонарних установ медико-соціального догляду (хоспісів), включаючи:

- створення недержавних установ для надання соціальних і медико-соціальних послуг вдома самотнім непрацездатним громадянам, які втратили здатність до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, додатково до існуючої міської мережі територіальних центрів;

- створення та організацію діяльності недержавних стаціонарних установ медико-соціального догляду невиліковно хворих (хоспісів);

- взаємодію зі службами соціальної допомоги, підвідомчими департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, а також з органами і установами охорони здоров'я і житлово-комунального обслуговування населення;

- створення та організацію діяльності пункту прокату засобів догляду за тяжко і хронічно хворими громадянами;

- організацію індивідуального харчування для самотніх, малозабезпечених громадян, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у міських медичних установах.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

6.

Соціально-психологічна реабілітація та адаптація тимчасово переселених осіб, учасників АТО та членів їхніх сімей

 

Проект має сприяти покращенню в місті умов для комплексної соціальної реабілітації та адаптації тимчасово переселених осіб та учасників АТО, включаючи:

- комплексне розв'язання проблем соціальної реабілітації та адаптації тимчасово переселених осіб та учасників АТО різних нозологій, вікових груп і статі, включаючи психологічну, духовну, трудову, медико-соціальну реабілітацію, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя;

- взаємодію зі службами соціальної допомоги, підвідомчими департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, а також з органами і установами охорони здоров'я і житлово-комунального обслуговування населення;

- розвиток волонтерського руху з метою безпосередньої участі громадян для організації допомоги бійцям АТО, а також пораненим, які перебувають у госпіталях;

- залучення тимчасово переселених осіб до організації їхнього дозвілля з пізнавально-інформаційними цілями.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

7.

Сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Одесі

Проект має сприяти покращенню організаційно-правових умов для удосконалення та розвитку системи самоорганізації населення у м. Одесі шляхом забезпечення дієвості існуючих механізмів локальної демократії та розвитку громадської активності різних верств населення, включаючи:

- аналіз і поширення на всю територію міста позитивного досвіду створення і практичної діяльності органів СОН;

- створення загальноміської системи організаційно-методичної та матеріально-технічної підтримки різноманітних форм самоорганізації населення;

- відпрацювання механізмів конструктивної взаємодії органів місцевого самоврядування із структурами самоорганізації населення;

- створення системи інформування та професійного навчання активу органів СОН;

- впровадження і розвиток різноманітних форм участі громадськості в управлінні місцевими справами.

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

8.

Вирішення соціальних проблем молоді

Проект має мотивувати молодь до особистої участі у роботі зі створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молодих одеситів, передбачити заходи, спрямовані на:

- активізацію громадської активності молоді шляхом її участі у розбудові засад громадянського суспільства;

- розвиток молодіжного волонтерства з метою безпосередньої участі молоді у поліпшенні становища територіальної громади міста та його території;

- підвищення конкурентоздатності молодих одеситів на вітчизняному та загальноєвропейському ринках: праці, грантів щодо підтримки інтелектуальних надбань, громадянських ініціатив, творчості, дотримання здорового способу життя.

Департамент

освіти та науки Одеської

міської ради

9.

Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності національно-культурних товариств (об'єднань)    м. Одеси

Проект має створювати умови для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності національно-культурних товариств (об'єднань) м. Одеси, включаючи:

-   задоволення інформаційних та соціально-гуманітарних потреб представників різних національностей, організацію та проведення у місті Одесі днів рідної мови, різноманітних фестивалів, конкурсів та інших заходів за участю національно-культурних товариств міста тощо;

-   організацію проведення телепередач з висвітлення діяльності національно-культурних товариств міста, спрямованих на гармонізацію міжетнічних відносин та збереження самоідентичності членів національно-культурних товариств міста, тощо;

- забезпечення популяризації діяльності національно-культурних товариств міста, у тому числі задоволення мовно-освітніх і етнокультурних потреб їх членів, видання довідників, брошур, збірників, посібників тощо;

- організацію взаємодії органів місцевого самоврядування з національно-культурними товариствами міста, представників національно-культурних спільнот між собою з метою гармонізації міжетнічних відносин у місті;

- вирішення певних соціально-побутових питань, які сприятимуть здійсненню ефективної діяльності національно-культурних товариств;

- залучення представників національно-культурних товариств до участі у соціально-економічному та культурному житті м. Одеси, до розроблення та реалізації державної етнополітики на місцевому рівні.

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

10.

Сприяння діяльності громадських об'єднань ветеранів  та соціальній захищеності їх членів

 

Проект має сприяти діяльності громадських об'єднань ветеранів, соціальній захищеності їх членів, включаючи:

- проведення конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, тренінгів, курсів, стажування, навчальних семінарів, засідань «круглого столу», спеціалізованих фестивалів, виставок, концертів, спортивних змагань, вечорів відпочинку, конкурсів за участю творчих колективів громадських організацій ветеранів (крім оплати фуршетів та банкетів); забезпечення участі представників громадських організацій у зазначених та аналогічних міжнародних заходах;

- задоволення інформаційних потреб представників громадських об'єднань ветеранів шляхом видання книжок, довідників, брошур, інформаційних листівок, газет і журналів тощо з питань соціального захисту ветеранів;

- сприяння налагодженню конструктивної взаємодії між органами місцевого самоврядування м. Одеси та ветеранами при розв'язанні найважливіших питань соціально-економічного й політичного життя міста;

- підтримку пріоритетних напрямків діяльності громадських об'єднань ветеранів;

- сприяння становленню історичної пам'яті;

- організацію практичних військових навичок у молоді і школярів під час АТО;

- вирішення певних соціально-побутових питань, які сприятимуть здійсненню ефективної діяльності громадських об'єднань ветеранів.

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

11.

Підвищення ролі і соціального статусу громадських об'єднань осіб з інвалідністю                     у суспільстві, захист прав та основоположних свобод їх членів

Проект має підвищувати роль і соціальний статус громадських об'єднань осіб з інвалідністю у суспільстві, захист прав та основоположних свобод їх членів, включаючи:

- сприяння ефективній роботі громадських об'єднань осіб з інвалідністю у розв'язанні проблем людей з обмеженими фізичними можливостями;

- задоволення інформаційних потреб представників громадських об'єднань осіб з інвалідністю шляхом організації випуску спеціалізованих друкованих видань з правових, економіко-соціальних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки для забезпечення процесу професійної та іншої реабілітації осіб з інвалідністю;

- організацію та проведення громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю  різноманітних фестивалів творчості, конкурсів, спортивних змагань та інших загальних заходів серед осіб з інвалідністю із соціального захисту осіб з інвалідністю;

- сприяння реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціального-побутового становища осіб з інвалідністю;

- сприяння розвитку мережі реабілітаційних центрів у м. Одесі, в т.ч. для тимчасово переселених осіб із зон АТО та Криму.

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

12.

Екологічні проблеми соціального напрямку

Проект має сприяти створенню додатково до міської муніципальної та державної системи охорони довкілля системи громадської участі у боротьбі за збереження у належному стані навколишнього середовища, у тому числі:

- здійсненню громадського екологічного контролю за діяльністю фізичних та юридичних осіб на території міста;

- організації інформаційно-просвітницької роботи серед населення з їхніх прав та обов'язків по відношенню до природи;

- здійсненню громадської екологічної експертизи проектів актів місцевої влади та підприємств, установ і організацій щодо природного навколишнього середовища.

Департамент екології

та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

 

Склад номінацій конкурсу та основні вимоги до соціальних проектів, які розроблятимуть учасники конкурсу у 2018 році, затверждені рішенням Одеської міської ради від 16 лютого 2018 року № 2897-VIІ «Про затвердження Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси у 2018 році» (додаток до Програми).

 

 

 

 

Подписаться на номер
Архив номеров
Год Номер выпуска
Свежий номер
Скачать номер
(PDF 7 603.18 КБ)
Архив всех номеров
Нравится ли вам газета Одесский вестник?

Нравится
Не нравится
Читаю другие издания

Конкурсные закупки
Copyright © 2007-2019 «Одесский вестник» Подписка Реклама Авторское право Письмо в редакцию О газете От редактора Издания

Контакты

г. Одесса, ул. Еврейская 4, 3 этаж
Карта проезда
Приемная: (048) 722-28-30
Коммерческая служба: (048) 711-76-63, (048) 731-42-27
e-mail: odvestnik@te.net.ua
Погода Курс Валют
USD '.$usd.' '; if($stat1=='_green') echo ''; else if($stat1=='_red') echo ''; echo '
EUR '.$eur.' '; if($stat2=='_green') echo ''; else if($stat2=='_red') echo ''; echo '
RUB '.$rub.' '; if($stat3=='_green') echo ''; else if($stat3=='_red') echo ''; echo '
Создание сайта - Yesgroup
Информация о сайте