Зарегистрироваться
Запомнить меня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Весь номер
Главная  / Номера  / №09  / Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету міста Одеси за 2017 рік
карта сайта
№08 №09 №10
3 Марта 2018 года, Суббота
Архив всех номеров
Экономика
03.03, Суббота

Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету міста Одеси за 2017 рік


Печатная версия
Ключевые слова:

Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету міста Одеси за 2017 рік, що затверджена наказом департаменту фінансів Одеської міської ради від 20 жовтня 2017 року № 330 (далі - Програма), підготовлено на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом» від 01 серпня 2012 року № 815.

Показники рішення Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1323-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2017 рік» у частині місцевого боргу
Стан місцевого боргу міста Одеси формується відповідно до наступних показників:
1. Прийняття рішень Одеською міською радою щодо здійснення запозичень:
1.1. від 21 вересня 2016 року № 1082-VII щодо здійснення місцевого зовнішнього запозичення у формі укладання кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Одеською міською радою на фінансування заходів з реалізації інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція систем вуличного освітлення м. Одеси»;
1.2. від 04 жовтня 2017 року № 2437-VII про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Одеси у 2017 році у формі укладання кредитного договору з публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» на фінансування видатків бюджету розвитку міста Одеси та створення об'єктів, які забезпечують виконання завдань Одеської міської ради, спрямованих на задоволення інтересів територіальної громади міста Одеси. 
2. Укладання кредитних договорів:
2.1. 26 грудня 2016 року укладений кредитний договір ESC 3/16 між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Одеською міською радою;
2.2. 22 листопада 2017 року укладена додаткова угода 1 до кредитного договору ESC 3/16 від 26 грудня 2016 року між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією та Одеською міською радою;
2.3. 01 грудня 2017 року укладений кредитний договір № 006/197/КЛ-17 між публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» і Одеською міською радою.
3. Фактичні надходження запозичень до бюджету міста Одеси склали 509 207,8 тис. грн, у тому числі від:
- Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) (зовнішнє запозичення) - 3 200,0 тис. грн;
- публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (внутрішнє запозичення) - 506 007,8 тис. грн.
4. Згідно з Програмою витрати на погашення місцевого боргу бюджету міста Одеси було заплановано в сумі 664,959 тис. грн. Враховуючи додаткову угоду 1 від 22 листопада 2017 року до кредитного договору ESC 3/16 від 26 грудня 2016 року між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією та Одеською міською радою, рішенням Одеської міської ради від
14 грудня 2017 року № 2732-VII внесені зміни до бюджету міста Одеси на 2017 рік, з урахуванням якого витрати на погашення місцевого боргу бюджету міста
Одеси визначені у сумі 200,0 тис. грн. Фактично виплати (погашення частини зовнішнього боргу) склали 200,0 тис. грн. Погашення по внутрішньому боргу, відповідно до умов кредитного договору, не передбачалось і не здійснювалось.
5. Згідно з Програмою видатки на обслуговування місцевого боргу бюджету міста Одеси було заплановано в сумі 25 253,7 тис. грн. Враховуючи додаткову угоду 1 від 22 листопада 2017 року до кредитного договору ESC 3/16 від 26 грудня 2016 року між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією та Одеською міською радою, кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної відкличної кредитної лінії № 006/197/КЛ-17 від 01 грудня 2017 року між публічним акціонерним товариством акціонерного банку «Укргазбанк» та Одеською міською радою, рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2732-VII внесені зміни до бюджету міста Одеси на 2017 рік, з урахуванням якого видатки на обслуговування місцевого боргу визначені у сумі 6 804,3 тис. грн. Враховуючи фактичні надходження кредитних коштів, видатки на обслуговування місцевого боргу склали 4 991,1 тис. грн, у тому числі на:
-обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань - 4 986,8 тис. грн;
- обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань - 4,3 тис. грн.

Боргові інструменти, за допомогою яких забезпечувалось фінансування бюджету міста Одеси у 2017 році
У 2017 році фінансування бюджету міста Одеси в частині погашення місцевого боргу склало 200,0 тис. грн та здійснено у грудні 2017 року за рахунок надходжень до бюджету розвитку.
Погашення боргових зобов'язань (обслуговування місцевого боргу) склало 4 991,1 тис. грн та здійснено у грудні 2017 року за рахунок доходів загального фонду.
Всі платежі з погашення та обслуговування місцевого боргу були здійснені вчасно та в повному обсязі.

Структура місцевого боргу бюджету міста Одеси на кінець 2017 року
Обсяг місцевого боргу бюджету міста Одеси станом на 31 грудня 2017 року склав 509 007,8 тис. грн, у тому числі: зовнішній борг - 3 000,0 тис.грн; внутрішній борг - 506 007,8 тис. грн. Частка місцевого зовнішнього боргу становить 0,6% обсягу місцевого боргу, а місцевого внутрішнього боргу - 99,4%.

Порівняння показників місцевого боргу станом на 31 грудня 2017 року

№    Вид місцевого богу         Заплановано у Програмі     Фактичний показник    Відхилення

                                              тис грн                         тис.грн                      тис.грн

1.  зовнішній місцевий борг      9 974,387                       3000,0                       - 6 974,387

2.внутрішній місцевий борг     1 000 000.0                      506 007,08                - 493 992,2

РАЗОМ                                  1 009 974,387                  509 007,8                  - 500 966,587
Відхилення фактичних показників відносно запланованих Програмою пов'язані:
-по зовнішньому місцевому боргу - з підписанням додаткової угоди 1 від 22 листопада 2017 року до кредитного договору ESC 3/16 від 26 грудня 2016 року між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією та Одеською міською радою, якою визначено надання кредиту у 2017 році - 3 200,0 тис. грн, а не 10 639,346 тис. грн як планувалось. Одночасно зменшена сума погашення основної суми боргу з 664,959 тис. грн на 200,0 тис. грн.
- по внутрішньому місцевому боргу - з підписанням кредитного договору про надання кредиту у формі невідновлювальної відкличної кредитної лінії № 006/197/КЛ-17 від 01 грудня 2017 року між публічним акціонерним товариством акціонерного банку «Укргазбанк» та Одеською міською радою, яким визначено надання кредиту у 2017 року у сумі 570 000,0 тис. грн, а не 1 000 000,0 тис. грн як планувалось. Фактичні надходження кредитних коштів від публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» склали 506 007,8 тис. грн, що на 63 992,2 тис. грн менше запланованих.

Оцінка досягнутих показників та ризиків, пов'язаних з управлінням місцевого боргу бюджету міста Одеси
Обсяг місцевого боргу бюджету міста Одеси станом на 31 грудня 2017 року склав 509 007,8 тис. грн.
Крім того, станом на 31 грудня 2017 року обсяг гарантованого боргу бюджету міста Одеси склав 980 861,9 тис. грн, у тому числі на реалізацію наступних проектів під гарантії Одеської міської ради:
- Проект «Розвиток міської інфраструктури»
Проект реалізується Одеською міською радою спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Проект впроваджується КП «Агентство програм розвитку Одеси».
Обсяг позики складає 45 008 362,40 дол. США. Фактична вибірка коштів позики здійснена з 2009 року по 2015 рік у повному обсязі - 45 008 362,40 дол. США.
Відповідно до встановленого графіку, починаючи з 2013 року, КП «Агентство програм розвитку Одеси» здійснює погашення позики двічі на рік - до 15 квітня та до 15 жовтня.
Всього за період з 2013 року по 2017 рік здійснено погашення позики (основна сума боргу) у загальній сумі 11 978 621,83 дол. США. Плата за користування кредитом за період з 2009 року по 2017 рік склала 1 322 626,09 дол. США.
Станом на 31 грудня 2017 року гарантований борг бюджету міста Одеси за проектом «Розвиток міської інфраструктури» складає 33 029 740,57 дол. США, що за курсом НБУ становить 927 053,1 тис. грн (розрахунок: 33 029 740,57 дол .США*28,067223 грн/1 000).
- Інвестиційний проект «Оновлення міського електротранспорту м. Одеса»
Проект реалізується Одеською міською радою спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Проект впроваджується КП «Одесміськелектротранс».
Обсяг позики складає 8 000 000,00 євро. Вибірка коштів позики (у повному обсязі) планується з 2017 року по 2018 рік. У 2017 році КП «Одесміськелектротранс» отримано від Європейського банку реконструкції та розвитку 1 606 451,76 євро. Плата за користування кредитом у 2017 році склала 135 253,87 євро. Погашення позики (основна сума боргу) планується з 2019 року.
Станом на 31 грудня 2017 року гарантований борг бюджету міста Одеси за інвестиційним проектом «Оновлення міського електротранспорту м. Одеса» складає 1 606 451,76 євро, що за курсом НБУ становить 53 808,8 тис.грн (розрахунок: 1 606 451,76 євро*33,495424 грн/1 000):
Відповідно до частини третьої статті 18 Бюджетного кодексу України загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу (без урахування гарантійних зобов'язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій) станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200 відсотків (для міста Києва - 400 відсотків) середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до частини четвертої статті 21 цього Кодексу.
Загальний обсяг місцевого та гарантованого боргів по місту Одесі станом на 31 грудня 2017 року складає 1 489 869,7 тис. грн, що становить 114,1% середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку на 2018-2019 роки1,
у тому числі: місцевий борг - 39,0% та гарантований борг - 75,1%.
Відповідно до статті 74 Бюджетного кодексу
України та враховуючи Порядок здійснення місцевих запозичень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110, видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету. При цьому до обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на відповідний рік не включаються реверсна дотація та субвенції, крім субвенцій, передбачених пунктами 6-8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України.
Видатки на обслуговування місцевого боргу бюджету міста Одеси за 2017 рік склали 4 991,1 тис. грн, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування реверсної дотації та субвенцій, крім освітньої та медичної субвенцій).
Валюта запозичення - національна валюта
України, гривня. 

Співпраця з рейтинговими агентствами
Кредитний рейтинг представляє собою оціночне судження рейтингового агентства щодо кредитоспроможності (платоспроможності) суб'єкта рейтингування загалом та /або за його окремим борговим зобов'язанням. Оскільки за своєю сутністю кредитний рейтинг є вираженням перспективи і включає припущення та прогнози щодо майбутніх подій, на рівень кредитного рейтингу можуть впливати майбутні події та умови, існування яких не можна передбачити на етапі визначення(оновлення) кредитного рейтингу.
Кредитний рейтинг позичальника - характеризує рівень спроможності позичальника (суб'єкта рейтингування) своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму боргу за всіма зобов'язаннями відносно інших позичальників.
Для оцінки кредитоспроможності міста, з метою підтвердження незалежності присвоєння кредитного рейтингу департаментом фінансів Одеської міської ради укладені договори з двома рейтинговими агентствами, а саме «IBI-Рейтинг» та «Кредит-Рейтинг», згідно яких та на підставі проведеного аналізу економічних та фінансових показників міста рейтингові агентства два рази на рік надають висновки щодо рівня кредитного рейтингу міста.
Рейтинговим агентством «Кредит-Рейтингом» 08.12.2017 року за результатами першого півріччя 2017 року підтверджений кредитний рейтинг Одеси на рівні uaAА- зі збереженням прогнозу «стабільний». Рівень uaAА- характеризується дуже високою кредитоспроможністю.
Рейтинговим агентством «IBI-Rating» 21.12.2017 року за результатами першого півріччя 2017 року був підтверджений кредитний рейтинг Одеси на рівні uaА зі збереженням прогнозу «стабільний».
Рівень кредитного рейтингу міста Одеси обумовлений значенням міста як економічного центру південної частини України, диверсифікацією економічного комплексу міста, збереженням високих показників соціально-економічного розвитку, частина з яких або дорівнює або перевищує середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця.
Зазначена тенденція, заходи з децентралізації дозволили місту і надалі збільшувати доходну частину бюджету, покращити диверсифікацію надходжень до нього та підтримати показник бюджетної забезпеченості на рівні вищому за середній по Україні.
Довідково: оновлення кредитного рейтингу за 2013 рік - 22.05.2014 р.; за 2014 рік - 28.05.2015 р.; за 2015 рік - 26.05.2016 р.; за 2016 рік - 27.06.2017 р.; за І півріччя 2017 року - 21.12.2017 р.
Довідково: оновлення кредитного рейтингу за 2015 рік - 21.07.2016 р.; за 2016 рік - 18.05.2017 р.; за І півріччя 2017 року - 08.12.2017 р.
Зважаючи надзвичайну цінність кваліфікованої оцінки кредитного рейтингу міста, для проведення ефективної політики стосовно управління місцевим боргом, з метою оптимізації його обсягу й структури та зменшення боргового навантаження бюджету міста, департамент фінансів Одеської міської ради і надалі буде співпрацювати з рейтинговими агентствами з метою оновлення кредитного рейтингу міста Одеси.
Присвоєння кредитного рейтингу від міжнародного рейтингового агентства для міста є не тільки іміджевим фактором, а й реальним показником, від якого відштовхуються фінансові установи та організації при визначенні умов виділення фінансування.
В існуючих інвестиційних проектах з ЄБРР є шкала, яка визначає відсоток за користування позикою відповідно до рейтингу міста. Таким чином, місто може отримати економію від зниження суми відсотків за користування кредитними коштами.
З метою присвоєння м. Одесі кредитного рейтингу Одеською міською радою прийнято рішення співпрацювати з рейтинговим агентством Fitch Ratings. Fitch Ratings - американська корпорація, яка поряд зі Standard & Poor's і Moody's входить до «великої трійки» міжнародних рейтингових агентств.
09 лютого 2018 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло місту Одесі довгостроковий рейтинг дефолту на рівні «В-». Прогноз по довгостроковому рейтингу - «стабільний».
Довгостроковий кредитний рейтинг міста затверджений на тому ж рівні, що і аналогічний показник для України. Аналітики Fitch Ratings також відзначають, що рейтинг міста обмежений рейтингом України, отже при поліпшенні показника для всієї країни, рейтинг міста автоматично зросте.
Результати роботи з питань місцевого боргу регулярно (при затверджені звітів про виконання бюджету міста Одеси) висвітлювались у інформації про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2017 року, І півріччя 2017 року, 9 місяців 2017 року, 2017 рік та розміщувалися на офіційному сайті Одеської міської ради «omr.gov.ua».

Світлана БЕДРЕГА,
заступник Одеського міського голови - директор департаменту фінансів Одеської міської ради.

1 індикативні прогнозні показники бюджету розвитку міста Одеси на: 2018 рік - 1 272 900,0 тис. грн; 2019 рік - 1 338 000,0
тис. грн (рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29 грудня 2016 року № 420 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Одеси на 2018-й та 2019 роки»)

Подписаться на номер
Архив номеров
Год Номер выпуска
Свежий номер
Скачать номер
(PDF 12 240.40 КБ)
Архив всех номеров
Нравится ли вам газета Одесский вестник?

Нравится
Не нравится
Читаю другие издания

Конкурсные закупки
Copyright © 2007-2018 «Одесский вестник» Подписка Реклама Авторское право Письмо в редакцию О газете От редактора Издания

Контакты

г. Одесса, ул. Еврейская 4, 3 этаж
Карта проезда
Приемная: (048) 722-28-30
Коммерческая служба: (048) 711-76-63, (048) 731-42-27
e-mail: odvestnik@te.net.ua
Погода Курс Валют
USD '.$usd.' '; if($stat1=='_green') echo ''; else if($stat1=='_red') echo ''; echo '
EUR '.$eur.' '; if($stat2=='_green') echo ''; else if($stat2=='_red') echo ''; echo '
RUB '.$rub.' '; if($stat3=='_green') echo ''; else if($stat3=='_red') echo ''; echo '
Создание сайта - Yesgroup
Информация о сайте