Зарегистрироваться
Запомнить меня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Весь номер
Главная  / Номера  / №05  / Програма управління місцевим боргом бюджету міста Одеси на 2018 рік
карта сайта
№4 №05 №06
3 Февраля 2018 года, Суббота
Архив всех номеров
Город
03.02, Суббота

Програма управління місцевим боргом бюджету міста Одеси на 2018 рік


Печатная версия
Ключевые слова:

Загальні положення
Програма управління місцевим боргом бюджету міста Одеси на 2018 рік підготовлена відповідно до Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 815.
Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету міста Одеси за звітний бюджетний період буде сформовано не пізніше ніж через три місяці після закінчення бюджетного періоду.

Показники рішення Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2733-VII 
«Про бюджет міста Одеси на 2018 рік» в частині місцевого боргу

Одеською міською радою прийнято рішення від 21 вересня 2016 року № 1082-VII щодо здійснення місцевого зовнішнього запозичення у формі укладання кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Одеською міською радою на фінансування заходів з реалізації інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція систем вуличного освітлення м. Одеси».
Між Північною екологічною фінансовою корпорацією та Одеською міською радою підписаний кредитний договір від 26 грудня 2016 року ESC 3/16.
Валюта запозичення - національна валюта України, гривня.
Розмір (основна сума боргу) запозичення - 10 639 346,00 грн.
Відсоткова ставка за користування кредитними коштами - 3% річних.
Період, на який здійснюється запозичення - 5 років від дати підписання Кредитного договору позики (включаючи період відстрочки до 1 року від дати підписання Кредитного договору).
Погашення кредиту та сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи після завершення періоду відстрочки.
У 2017 році бюджетом міста Одеси отримано 1-й транш у сумі 3 200,0 тис. гривень. Погашення кредиту склало 200,0 тис. гривень. Сплата відсотків за користування залученими коштами - 4,3 тис. гривень.
У 2018 році розмір (основна сума боргу) запозичення передбачено у сумі 7 439,346 тис. гривень. На погашення кредиту планується спрямувати 2 255,422 тис. гривень. Сплата відсотків за користуванням залученими коштами - 198,3 тис. гривень.
Одеською міською радою 04 жовтня 2017 року прийнято рішення № 2437-VII щодо здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Одеси у 2017 році у формі укладання кредитного договору з публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» та Одеською міською радою на фінансування видатків бюджету розвитку міста Одеси та створення об'єктів, які забезпечують виконання завдань Одеської міської ради, спрямованих на задоволення інтересів територіальної громади міста Одеси.
Валюта запозичення - національна валюта України, гривня.
Розмір (основна сума боргу) запозичення - 1 000 000 000,00 грн.
Відсоткова ставка за користування кредитними коштами - 17,5% річних.
Період, на який здійснюється запозичення - 5 років, з можливістю дострокового погашення кредиту.
Погашення кредиту здійснюється щоквартальними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.
Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.
У 2017 році бюджетом міста Одеси отримано кредитні кошти у сумі 506 007,8 тис. гривень. Сплата відсотків за користування залученими коштами склала 4 986,8 тис. гривень.
У 2018 році розмір (основна сума боргу) запозичення передбачено у сумі 430 000,0 тис. гривень. Крім того, у 2018 році планується залучити кошти у сумі 63 992,2 тис. гривень, які були недоотримані у 2017 році. На погашення кредиту планується спрямувати 106 000,0 тис. гривень. Сплата відсотків за користування залученими коштами - 161 905,2 тис. гривень.
Погашення кредитів та сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси.
Витрати бюджету міста Одеси на 2018 рік з погашення та обслуговування місцевого боргу заплановано відповідно до:
- планових обсягів запозичень на 2018 рік на фінансування бюджету міста Одеси;
- графіків платежів за місцевим боргом на 2018 рік;
- відсоткових ставок.
Загальний розмір (основна сума боргу) запозичень на 2018 рік визначений у сумі
437 439,346 тис. гривень.
Витрати на погашення місцевого боргу бюджету міста Одеси на 2018 рік визначені у сумі 108 255,422 тис. гривень.
Обсяг платежів з обслуговування місцевого боргу бюджету міста Одеси на 2018 рік визначений у сумі 162 103,5 тис. гривень.
Граничний обсяг місцевого боргу бюджету міста Одеси станом на 31 грудня 2018 року визначений у сумі 902 183,924 тис. гривень.

Боргові інструменти, за допомогою яких планується забезпечити фінансування бюджету міста Одеси у 2018 році
Протягом 2018 року фінансування бюджету міста Одеси в частині погашення місцевого боргу здійснюватиметься за рахунок надходжень до бюджету розвитку, а саме:
- надходжень до бюджету розвитку коштів: пайової участі у розвитку інфраструктури міста Одеси; від приватизації та відчуження майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси; від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуваюсь у комунальної власності територіальної громади міста Одеси;
- коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), які до внесення змін до Бюджетного кодексу України зараховувались до бюджету розвитку.
- коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок інших надходжень до загального фонду бюджету міста Одеси.
Періодичність погашення боргових зобов'язань - щомісячні та щоквартальні платежі у строки та згідно з умовами, встановленими кредитними договорами.
Відсоткова ставка за користування кредитними коштами зовнішнього запозичення - 3,0% річних.
Відсоткова ставка за користування кредитними коштами внутрішнього запозичення - 17,5% річних.

Структура місцевого боргу бюджету міста Одеси на 2018 рік
Станом на 31 грудня 2018 року частка місцевого зовнішнього боргу становитиме 0,9% обсягу місцевого боргу, а місцевого внутрішнього боргу - 99,1%.
За типом боргового інструменту місцевий зовнішній та внутрішній борги бюджету міста Одеси належить до довгострокових з терміном погашення - 2021 та 2022 роки відповідно.

Оцінка ризиків
Відповідно до рішення Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2733-VII «Про бюджет міста Одеси на 2018 рік» граничний обсяг місцевого боргу бюджету міста Одеси станом на 31 грудня 2018 року визначений у сумі 902 183,924 тис. гривень, що становить 45,1% середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку на 2019-2020* роки . Відповідно до частини третьої статті 18 Бюджетного кодексу України загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу (без урахування гарантійних зобов'язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій) станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200 відсотків (для міста Києва - 400 відсотків) середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до частини четвертої статті 21 цього Кодексу.
Співвідношення обсягу виплат з обслуговування місцевого боргу та видатків загального фонду бюджету міста Одеси за 2018 рік становитиме 2,5%. Відповідно до частини шостої статті 74 Бюджетного кодексу України видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету.
Валюта запозичення - національна валюта України, гривня.

Співпраця з рейтинговими агентствами
Кредитний рейтинг представляє собою оціночне судження рейтингового агентства щодо кредитоспроможності (платоспроможності) суб'єкта рейтингування загалом та /або за його окремим борговим зобов'язанням. Оскільки за своєю сутністю кредитний рейтинг є вираженням перспективи і включає припущення та прогнози щодо майбутніх подій, на рівень кредитного рейтингу можуть впливати майбутні події та умови, існування яких не можна передбачити на етапі визначення(оновлення) кредитного рейтингу.
Кредитний рейтинг позичальника - характеризує рівень спроможності позичальника (суб'єкта рейтингування) своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму боргу за всіма зобов'язаннями відносно інших позичальників.
Для оцінки кредитоспроможності міста, з метою підтвердження незалежності присвоєння кредитного рейтингу департаментом фінансів Одеської міської ради укладені договори з двома рейтинговими агентствами, а саме «IBI-Рейтинг» та «Кредит-Рейтинг», згідно яких та на підставі проведеного аналізу економічних та фінансових показників міста рейтингові агентства два рази на рік надають висновки щодо рівня кредитного рейтингу міста.
Рейтинговим агентством «Кредит-Рейтингом» 08.12.2017 року за результатами першого півріччя 2017 року підтверджений кредитний рейтинг Одеси на рівні uaAА- зі збереженням прогнозу «стабільний». Рівень uaAА- характеризується дуже високою кредитоспроможністю.Рейтинговим агенством «IBI-Rating» 21.12.2017 року за результатами першого півріччя 2017 року був підтверджений кредитний рейтинг Одеси на рівні uaА зі збереженням прогнозу «стабільний».
Рівень кредитного рейтингу міста Одеси обумовлений значенням міста як економічного центру південної частини України, диверсифікацією економічного комплексу міста, збереженням високих показників соціально-економічного розвитку, частина з яких або дорівнює або перевищує середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця.
Зазначена тенденція, заходи з децентралізації дозволили місту і надалі збільшувати доходну частину бюджету, покращити диверсифікацію надходжень до нього та підтримати показник бюджетної забезпеченості на рівні вищому за середній по Україні.
Довідково: оновлення кредитного рейтингу за 2013 рік - 22.05.2014 р.; за 2014 рік -28.05.2015 р.; за 2015 рік - 26.05.2016 р.; за 2016 рік - 27.06.2017 р.; за І півріччя 2017 року - 21.12.2017 р.
Довідково: оновлення кредитного рейтингу за 2015 рік - 21.07.2016 р.; за 2016 рік - 18.05.2017 р.; за І півріччя 2017 року - 08.12.2017 р.

Зважаючи надзвичайну цінність кваліфікованої оцінки кредитного рейтингу міста, для проведення ефективної політики стосовно управління місцевим боргом, з метою оптимізації його обсягу й структури та зменшення боргового навантаження бюджету міста, департамент фінансів Одеської міської ради і надалі буде співпрацювати з рейтинговими агентствами з метою оновлення кредитного рейтингу міста Одеси.
Присвоєння кредитного рейтингу від міжнародного рейтингового агентства для міста є не тільки іміджевим фактором, а й реальним показником, від якого відштовхуються фінансові установи та організації при визначенні умов виділення фінансування.
В існуючих інвестиційних проектах з ЄБРР є шкала, яка визначає відсоток за користування позикою відповідно до рейтингу міста. Таким чином, місто може отримати економію від зниження суми відсотків за користування кредитними коштами.
З метою присвоєння м. Одесі кредитного рейтингу Одеською міською радою прийнято рішення співпрацювати з рейтинговим агентством Fitch Ratings. Fitch Ratings - американська корпорація, яка поряд зі Standard & Poor's і Moody's входить до «великої трійки» міжнародних рейтингових агентств.
Найближчим часом, до кінця лютого 2018 року, після обробки аналітичної інформації рейтинговим агентством Fitch Ratings, очікується отримання висновку про кредитний рейтинг міста.
За умови присвоєння кредитного рейтингу місту Одесі, відсоток за інвестиційним проектом «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси» - буде знижений з 7% до 6%, що у подальшому надасть можливість зменшити суму виплат за користування кредитом від ЄБРР на 80 тис. євро на рік.
Результати роботи з питань місцевого боргу регулярно (при затверджені звітів про виконання бюджету міста Одеси) висвітлюватимуться у інформації про виконання бюджету міста Одеси за звітний період та розміщуватимуться на офіційному сайті Одеської міської ради «omr.gov.ua».

Світлана БЕДРЕГА,
заступник Одеського міського голови - директор департаменту фінансів Одеської міської ради.

* 1 індикативні прогнозні показники бюджету розвитку міста Одеси на: 2019 рік - 2 000 000,0 тис. грн; 2020 рік - 2 005 000,0 тис. грн. (рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28 грудня 2017 року № 459 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Одеси на 2019 та 2020 роки»)

Подписаться на номер
Архив номеров
Год Номер выпуска
Свежий номер
Скачать номер
(PDF 10 400.81 КБ)
Архив всех номеров
Нравится ли вам газета Одесский вестник?

Нравится
Не нравится
Читаю другие издания

Конкурсные закупки
Copyright © 2007-2018 «Одесский вестник» Подписка Реклама Авторское право Письмо в редакцию О газете От редактора Издания

Контакты

г. Одесса, ул. Еврейская 4, 3 этаж
Карта проезда
Приемная: (048) 722-28-30
Коммерческая служба: (048) 711-76-63, (048) 731-42-27
e-mail: odvestnik@te.net.ua
Погода Курс Валют
USD '.$usd.' '; if($stat1=='_green') echo ''; else if($stat1=='_red') echo ''; echo '
EUR '.$eur.' '; if($stat2=='_green') echo ''; else if($stat2=='_red') echo ''; echo '
RUB '.$rub.' '; if($stat3=='_green') echo ''; else if($stat3=='_red') echo ''; echo '
Создание сайта - Yesgroup
Информация о сайте