Зарегистрироваться
Запомнить меня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Весь номер
Главная  / Номера  / 01  / Рішення Одеської міської ради № 2742 -VII від 14.12.2017 р.
карта сайта
№52 01 02
6 Января 2018 года, Суббота
Архив всех номеров
Официально
Рішення Одеської міської ради № 2750-VII від 14.12.2017 р.
Рішення № 501 від 28.12.2017 р. виконавчого комітету Одеської міської ради
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 488 від 28.12.2017р.
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 489 від 28.12.2017 р.
Рішення № 2746-Vii від 14.12.2017 р. Одеської міської ради
06.01, Суббота

Рішення Одеської міської ради № 2742 -VII від 14.12.2017 р.


Печатная версия
Ключевые слова:

Про затвердження Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки.

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України    «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Закону України     «Про соціальні послуги», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою забезпечення незахищених категорій населення міста Одеси різними видами соціальних послуг та допомоги Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси   на 2018-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.

 

 

Міський голова                                                                Г. Труханов

 

 Додаток до рішення Одеської міської ради від14.12.2017 р.№ 2742 -VII

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

 НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ІНШИХ ВИДІВ ДОПОМОГИ НЕЗАХИЩЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ

МІСТА ОДЕСИ НА 2018-2020 РОКИ

                                                                       Одеса - 2017

1. Паспорт

Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси

на 2018-2020 роки

(далі - Програма)

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської

4.

Виконавці Програми

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, Київська районна адміністрація Одеської міської ради, Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради, Приморська районна адміністрація Одеської міської ради, Суворовська районна адміністрація Одеської міської  ради, служба у справах дітей Одеської міської ради, комунальна установа «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення», комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси

5.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього,

 

674 015,3 тис.грн

у тому числі:

6.1.

Кошти бюджету м. Одеси

674 015,3 тис.грн

 

2. Визначення проблеми,

на розв'язання якої спрямована Програма

 

            Указом Президента України від 12.01.2015 №5/2015 схвалено Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020», основною метою якої визначено досягнення європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі.

          У розвинених демократичних країнах соціальний діалог широко визнаний як частина принципів, що формують так звану Європейську соціальну модель, що ґрунтується на високих економічних показниках, забезпечує цивілізоване ефективне регулювання соціальних відносин. Перед Україною стоять серйозні виклики, подолання яких належить до першочергових пріоритетів. Серед них - оптимізація політичної системи: налагодження спільної роботи гілок влади, утвердження конституційних принципів, забезпечення політичної стабільності та дотримання принципів демократії.

          На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого значення набувають завдання підвищення добробуту населення, поступове наближення до зниження рівня бідності та досягнення соціальної справедливості,  заохочення його прагнення до соціального прогресу з метою наближення рівня життя в країні до європейських стандартів. Вирішення цих завдань неможливе без високопрофесійного підходу до формування та реалізації політики соціального захисту і соціального забезпечення на міжнародному, національному та місцевому рівнях. Тому одним із пріоритетних напрямків соціальної політики територіальної громади є підвищення ефективності програм соціального захисту населення і, перш за все, кожної окремої людини. Саме на вирішення цих стратегічних завдань, а також на зростання рівня життя вразливих категорій громадян, надання їм необхідних соціальних послуг з урахуванням їх реальних потреб спрямована ця Програма.

Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики, яка ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості життя. Об'єкти соціального захисту - це особа, сім'я, їхній добробут.

Перехід до нової економічної системи і нової моделі суспільного устрою виявив необхідність охоплення соціальним захистом усього населення, а не лише його окремих категорій, оскільки кожна людина на різних етапах свого життя стикається з різними соціальними, економічними, політичними, правовими, екологічними, виробничими та іншими соціальними ризиками, які вона часто не може подолати самостійно.

З метою відновлення соціальної справедливості буде забезпечено підвищення соціальних стандартів та гарантій для підтримки людей, які опинилися у складній життєвій ситуації, та створення умов для того, щоб кожна людина могла самостійно формувати стабільні, благополучні соціальні позиції для себе і своєї сім'ї.

Українське суспільство, можливо, більше ніж інші європейці відчуває на собі наслідки кризових явищ останніх років. Уповільнення темпів економічного розвитку, наростання негативних тенденцій в окремих сферах привносять у світосприйняття українців песимізм та невпевненість. Ключові індикатори соціального життя свідчать про те, що подальше вдосконалення політичної, економічної, демографічної ситуації в країні є вкрай необхідним.

Сьогоднішні суспільні настрої людей багато в чому визначаються економічними очікуваннями. Джерелом суспільного невдоволення при цьому залишається економічна ситуація. Нерозв'язаність структурних проблем української економіки дається взнаки на тлі світової економічної кризи, яка множить ризики й робить українців особливо вразливими. Економічні проблеми загострюють суспільні конфлікти, підсилюють розшарування суспільства, сприяючи зростанню нестабільності.

Економічні негаразди, кризові явища та інфляційні процеси,     що призвели до збільшення цін на продукти харчування, медикаменти, при одночасному зменшенні реального доходу сімей, стали причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців міста Одеси, наслідки якого вони не можуть подолати самостійно. Навіть вжиті державою заходи щодо підвищення рівня заробітної плати та пенсійного забезпечення окремих категорій населення не покривають необхідних додаткових витрат незахищених верств населення на харчування, медикаменти та інші, необхідні для життєдіяльності, речі.

На даний час у місті Одесі проживає понад 238,5 тисяч пенсіонерів, 42 тисячі інвалідів, 21,7 тисяч ветеранів війни, 72,4 тисячі дітей війни, 2558 осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Невідкладної підтримки також потребують самотні громадяни, у  яких повністю втрачена або знижена здатність до самообслуговування та яким потрібна увага, цілодобовий сторонній догляд і медико-соціальна допомога.

Цю роботу при координуючій ролі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради здійснюють працівники чотирьох комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси (далі - Територіальні центри), які щодня надають такі види соціальних послуг, як доставка додому підопічним продуктів харчування і медикаментів, прання білизни і прибирання житла, виклик лікаря, оплата комунальних платежів, оформлення субсидій тощо. На обліку в Територіальних центрах на даний час перебувають близько 16 тис. осіб, які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв'язку із самотністю, інвалідністю, сирітством та з інших причин, які потребують надання різних видів соціальних послуг та  допомоги.

Незважаючи на ряд заходів, що були здійснені Урядом щодо посилення соціального захисту населення в умовах зростання тарифів на житлово-комунальні послуги у вигляді програм житлових субсидій, багато сімей не спроможні сплачувати ці послуги за новими тарифами. Крім того, у багатьох родинах за певними життєвими обставинами залишається заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, які вони не в змозі погасити самостійно.

Проблеми житлово-комунального характеру, зокрема проведення капітального або поточного ремонту квартир, будинків, інших житлових приміщень, також хвилюють мешканців міста, оскільки вони не мають змоги подолати ці проблеми самотужки.

Враховуючи аналітичні дані звернень громадян, з кожним роком збільшуються показники з кількості наданих заяв мешканців міста, які гостро потребують певних видів соціальних послуг, передусім адресної матеріальної грошової допомоги на лікування, проведення хірургічних операцій, медико-соціальної реабілітації, слухопротезування, стоматологічних послуг, а також допомоги на прожиття, придбання продуктів харчування, одягу тощо. Більшість таких звернень надходять від осіб похилого віку, ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) воїнів,  інвалідів, багатодітних сімей та одиноких громадян, як найбільш вразливої категорії населення, які найгостріше відчувають негативні наслідки погіршення економічної ситуації. Так, до органів соціального захисту протягом І півріччя 2017 року надійшло                        14715  звернень (за І півріччя  2016 року - 12764 звернення), що на                        1951 звернення або на 15,28% більше, ніж за минулий рік. Із загальної кількості звернень 99,61% становлять заяви і клопотання, 0,34% - скарги,
0,03% - пропозиції (зауваження) і подяки.

В умовах проведення в Україні антитерористичної операції виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а також родинам у разі загибелі їх членів сім'ї під час проведення антитерористичної операції, зокрема у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб. Крім того, фінансової підтримки потребують громадяни, які переселилися з тимчасово окупованих територій та районів АТО.

Через різке погіршення матеріального стану і, відповідно, скорочення можливості забезпечити навіть елементарні життєві потреби останнім часом посилюється тенденція до скорочення кількості багатодітних сімей серед загальної кількості сімей як в Одесі, так і в межах усієї України. Причинами є зміна статусу жінок і ціннісної орієнтації українців, розширення позасімейних інтересів, пропаганда нездорового способу життя, відсутність необхідності народжувати дітей як ознаки благополуччя тощо.

Виходячи з аналізу законодавчих документів та деяких проблем,    з якими стикаються багатодітні сім'ї, можна констатувати, що більшість родин є малозабезпеченими. Це свідчить про низький фінансовий рівень і недостатність матеріального забезпечення. Тому багатодітні сім'ї є найменш захищеними серед усіх інших, мають низький середньомісячний дохід на одного члена сім'ї. Майже увесь дохід у цих сім'ях витрачається на харчування, придбання одягу для дітей та на інші першочергові потреби. Частка витрат на продовольчі товари в них вище, а структура харчування менш різноманітна. У зв'язку з постійним зростанням цін на продукти і товари першої необхідності мають місце вкрай обмежені можливості задоволення потреб, дефіцит у найнеобхідніших речах: взутті, одязі, шкільному приладді. За цих умов грошей на освіту, дозвілля, духовний та інтелектуальний розвиток дітей не вистачає.

Одним із необхідних суспільних завдань і частиною міської соціальної політики є також надання допомоги особам без визначеного місця проживання та особам, звільненим з місць позбавлення волі. Зазначені особи повинні відчувати турботу суспільства, у тому числі через отримання допомоги та послуг у вирішенні нагальних питань їх подальшої долі, а саме у працевлаштуванні, лікуванні, юридичних, соціальних та інших видах послуг, таких як безкоштовна санітарна обробка, гаряче харчування тощо.

Складною вже котрий рік поспіль залишається й демографічна ситуація. Загальна кількість населення продовжує зменшуватися; зростає середній вік населення внаслідок зменшення рівня народжуваності. В Україні склалася досить тривожна тенденція зростання кількості людей похилого віку - за прогнозами у 2025 році вона посяде 9-те місце за рейтингом старіння. Це означає, що Україна є й залишається однією з «найстаріших» країн світу, проте на державному рівні цій проблемі приділяється недостатньо уваги. Скорочується також і тривалість життя українців.

Сучасне суспільство, яке прагне до цивілізованості, намагається вирішувати проблеми, що викликані демографічними та соціальними змінами, з урахуванням особистісного потенціалу соціальних суб'єктів. Старість - це неминучий для усього людства процес прийняття нових соціальних ролей, нової системи міжособистісних і групових взаємовідносин, змін у фізичному та психологічному стані, пристосуванні до нового становища та нових умов.

Головним випробуванням для пенсіонерів та людей похилого віку, які проживають в нашій країні, є перехід від активної життєвої позиції до бездіяльності і, як наслідок, - ізоляція, самотність, депресія.

Проблемне коло зумовлене протиріччями між:

- наявністю в Україні кризової соціально-демографічної ситуації, яка характеризується значним збільшенням частки людей похилого віку у складі населення, з одного боку, та недостатньою розробленістю загальної теорії розвитку соціально-культурної активності людей похилого віку у культурно-дозвільній діяльності, з іншого;

- наявністю наголосів на гуманізації державної соціальної політики, потреби суспільства у гуманному ставленні до людей похилого віку, прагненням до всебічної організації їх побуту та дозвілля і відсутністю необхідних умов, достатнього фінансування для задоволення соціально-культурних потреб цієї верстви населення;

- наявністю великої кількості вільного часу у людей похилого віку (особливо у самотніх) та невмінням самостійно і раціонально організувати його змістовність, якість та повноцінність;

- необхідністю розвитку активного ставлення до життя у людей похилого віку, яке сприятиме запобіганню негативним психологічним станам, дозволить розвивати їх потенційні можливості, сприятиме самореалізації у культурно-дозвіллєвій діяльності;

- необхідністю забезпечення ефективного дозвілля людям похилого віку, створення оптимальних умов для відпочинку, навчання, розваг і емоційної стабілізації особистості та відсутністю цілеспрямованих соціально-культурних технологій, які б сприяли реалізації принципу активності  у практичній діяльності соціально-культурних установ.

Життєва позиція пенсіонерів є такою, що вони не розраховують на допомогу ані від держави, ані від благодійних організацій, а віддають перевагу само- і взаємодопомозі, пошукам можливості для заробітку.

Ці дані свідчать, що десятки тисяч пенсіонерів міста з одного боку потребують соціально-психологічної підтримки, а з іншого - не тільки самі не мають наміру здаватися старості, а й готові прийти на допомогу іншим.

За цих умов явно недостатньою є робота з організації в місті клубів за інтересами для людей похилого віку, їх любительських об'єднань духовного, культурологічного, оздоровчого характеру, підтримки здорового способу життя, активного відпочинку та проведення змістовного дозвілля.

Захист прав та законних інтересів людей похилого віку, підтримка їх соціального статусу та забезпечення активного довголіття є однією зі складових державної соціальної політики України. Набуває актуальності використання у системі соціального обслуговування нових технологій соціально-культурної роботи з людьми похилого віку. Таким зразком може слугувати організація культурно-дозвіллєвої діяльності літніх людей в Університеті третього віку.

Актуальність підвищення громадської активності ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни у суспільному житті, створення ними громадських об'єднань та організація їх діяльності є одним зі стратегічних пріоритетів суспільно-політичного розвитку міста.

Громадські об'єднання, які створюються в місті для захисту і реалізації прав та інтересів відповідних категорій населення, зокрема ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни, стикаються з такими проблемами, як:

- відсутність належної ресурсної бази та коштів у громадських об'єднань на проведення заходів для виконання статутних завдань;

- недостатній рівень співпраці між органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями, що діють у місті;

- недостатня співпраця між громадськими об'єднаннями, які працюють над вирішенням аналогічних проблем.

Однією з основних причин існування вказаних проблем є низький рівень матеріальної забезпеченості більшості членів громадських об'єднань, які не мають можливості сплачувати членські внески на утримання своїх об'єднань, внаслідок чого виникає неспроможність цих об'єднань власними силами задовольнити потреби тих осіб, чиї інтереси вони захищають.

                                          3. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста; підвищення кількості та якості соціальних послуг, спрямованих на підвищення життєвого рівня ветеранів війни та праці, малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію; забезпечення соціального захисту учасників АТО та членів їхніх сімей, осіб, які переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції; сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом вирішення питань соціально-побутового та медичного обслуговування громадян, надання їм адресної цільової допомоги, послуг та виконання окремих робіт за рахунок коштів бюджету міста Одеси, а також інших залучених коштів.

Соціальний розвиток міста Одеси у контексті розвитку всієї країни буде спрямований на підвищення місцевих соціальних стандартів у напрямку досягнення європейського рівня, забезпечення необхідної якості життя людини, передусім через надання різних соціальних послуг та впровадження інноваційних соціальних технологій.

Програма виступає інструментом реалізації пріоритетного завдання «Турботлива Одеса», визначеного у Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована).

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Потужним засобом поліпшення соціальної ситуації в місті Одесі   є належне формування та реалізація міської соціальної політики. Визначена у Конституції та інших актах чинного законодавства України стратегія у цій сфері  свідчить, що головною метою державної соціальної політики є перетворення України в соціально орієнтовану державу. Також реалізація соціальної політики здійснюватиметься за пріоритетними напрямками соціальної спрямованості шляхом виконання державних програм, додаткових соціальних гарантій, соціальної і матеріальної допомоги, розвитку партнерських відносин з громадськими організаціями міста, соціальної спрямованості надання різнобічних соціальних послуг мешканцям міста.

Пріоритетом соціальної політики є перехід від безсистемних виплат до адресної допомоги та соціальних послуг, що відповідають потребам конкретної людини та сім'ї.

Допомога незахищеним верствам населення має носити адресний характер, пільги повинні отримувати, у першу чергу, ті люди, які повністю залежать від підтримки держави, насамперед це ветерани війни та праці, члени сімей загиблих (померлих) воїнів, діти війни, діти-інваліди, інваліди, діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування, пенсіонери, багатодітні родини, громадяни, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та інші пільгові категорії.

Впровадження нової соціальної політики - дієвий крок до покращення життя людей.

Комплексний та системний підхід соціального захисту населення здійснюватиметься шляхом координації зусиль усіх соціальних служб міста, комунальних підприємств, організацій та установ у справі захисту конституційного права на належний рівень життя громадян. При цьому максимально будуть застосовуватися наступні напрями:

1. Підвищення ефективності міської системи соціальних послуг через забезпечення місцевих соціальних гарантій, урізноманітнення та поступове розширення їх номенклатури та зростання якості відповідно до державних соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, норм харчування тощо).

2. Індивідуалізація та комплексний підхід під час надання соціальних послуг з урахуванням потреб конкретних осіб.

3. Скорочення термінів надання різних видів соціальних послуг за рахунок удосконалення фінансових, організаційно-правових та технічних механізмів.

4. Вирішення соціальних, медико-соціальних, побутових проблем ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів, дітей війни, малозабезпечених та інших пільгових категорій громадян міста та покращення їхнього життя.

5. Запобігання проявам соціальної напруги та небезпечних соціальних процесів, які можуть виникнути при недостатній увазі міської влади і соціальних служб до потреб та інтересів мешканців міста при несвоєчасному виявленні та розв'язанні можливих конфліктних ситуацій.

6. Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку.

7. Співпраця Одеської міської ради та її виконавчих органів з громадськими об'єднаннями ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни у вирішенні їхніх проблем, залучення цих об'єднань до участі у соціально-економічному, політичному та культурному житті міста Одеси.

8. Залучення усіх видів ресурсів громадських об'єднань та благодійної допомоги до вирішення соціальних проблем та надання соціальної допомоги найбільш уразливим категоріям населення. Раціональне та ефективне використання міських ресурсів та потенціалу громадських об'єднань і волонтерів.

9. Залучення представників бізнесу до вирішення соціальних проблем громадян міста.

10. Формування у суспільстві толерантного ставлення до осіб, які потребують сторонньої допомоги.

11. Забезпечення дієвого громадського контролю за використанням бюджетних та позабюджетних ресурсів.

Через соціальну допомогу буде виконуватися реабілітаційна функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію,  вийти із цього стану і не опинитися на узбіччі суспільства.

Ще декілька років тому отримати якісну освіту для людей похилого віку в Україні було майже неможливо. Але останніми роками на території країни почали з'являтись Університети третього віку, які одразу ж здобули велику популярність.

Університет третього віку (далі - Університет) проводить просвітницькі та навчальні курси - нову форму роботи з людьми похилого віку, напрямком якої є їх соціальна та інтелектуальна активність, змога як можна довше зберігати фізичне благополуччя, мешкаючи у домашніх умовах.

У нашому місті з жовтня 2013 року Університет почав працювати на базі Територіальних центрів. Мета цього інноваційного проекту - об'єднання літніх людей в єдину дружну команду, можливість спілкуватися, отримувати нові знання, подорожувати, жити повноправним життям. Завдання - перетворення Університету в найкращий у світі навчальний заклад для людей похилого віку.

Особливістю навчання в Університеті є залучення колосального життєвого досвіду людей похилого віку в навчальний процес, адже навчання будується, як правило, на програмах, розроблених з урахуванням інтересів та потреб самих пенсіонерів. Навчання в Університеті поєднує людей різних професій з різним соціальним та матеріальним статусом.

Одним із важливих напрямків підвищення ефективності соціальної допомоги є активізація самих громадян, що потребують допомоги, з орієнтацією їх на само- та взаємодопомогу, налагодження взаємодії соціальних служб та органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства, які працюють у сфері надання соціальної допомоги.

Прийняття Програми дозволить ефективніше забезпечити розв'язання в місті соціальних проблем з використанням принципів системності та комплексності, координації взаємодії виконавчих органів міської ради, об'єднань громадян та самих громадян, що потребують допомоги. Крім того, програмне фінансування заходів міської соціальної політики забезпечить більшу прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері міста Одеси.

          Програма розрахована на 2018-2020 роки.

          Фінансування Програми здійснюється у межах коштів, затверджених    у бюджеті міста Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.

          Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1.

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Виходячи з пріоритетів у соціальній політиці міста Одеси, визначені основні напрями реалізації Програми, що враховують комплекс заходів для вирішення найгостріших проблем соціального захисту найменш захищених категорій одеситів, які дозволять підтримати життєдіяльність зазначеної категорії мешканців міста, надати їм дієву допомогу.

Основними напрямами даної Програми є:

              - фінансова підтримка ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів, дітей війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

-   фінансова підтримка ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

-   сприяння діяльності громадських об'єднань ветеранів міста Одеси;

-   фінансова підтримка громадян, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі на оздоровлення;

-   фінансова підтримка громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та проживають у місті Одесі;

-             фінансова підтримка дітей-сиріт, багатодітних сімей та сімей, які виховують дітей-інвалідів та дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

-             забезпечення надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг;

-             забезпечення надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі, громадянам, які не є мешканцями міста Одеси, але постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій на території міста Одеси;

-             забезпечення надання соціальних та побутових послуг;

-             забезпечення надання допомоги у вигляді гарячих обідів;

-             відзначення пам'ятних дат та свят;

-             забезпечення заходів зі сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку;

-             забезпечення виконання заходів з організаційно-правового, технічного та інформаційного забезпечення Програми.

Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2.

 

6. Очікувані результати та ефективність Програми

 

Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримання понад  150 тисячами соціально незахищених громадян міста Одеси різних видів додаткових соціальних послуг та допомоги, що дозволить пом'якшити соціальну напругу у зв'язку з негативним впливом інфляційних процесів і відчути реальну допомогу з боку місцевої влади.

У межах заходів на підтримку ветеранів Другої світової війни та на території інших держав (Афганістан, Чилі, Єгипет, Іспанія, В'єтнам, Ефіопія, острів Куба тощо), учасників антитерористичної операції у боротьбі за територіальну цілісність України, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни здійснюватимуться заходи щодо поліпшення рівня життя цих категорій, завдяки чому будуть вирішені їх побутові проблеми.

Учасники оборони/визволення міста Одеси та учасники Параду Перемоги будуть отримувати стипендію Одеського міського голови у розмірі 2000 грн.

Інваліди Другої світової війни отримуватимуть щомісячну муніципальну надбавку у розмірі 800 грн.

До Дня Перемоги з метою увічнення безсмертного подвигу народу над німецько-фашистськими загарбниками, вшанування пам'яті полеглих у боротьбі за свободу і незалежність Батьківщини, збереження традицій шанобливого ставлення до людей старшого покоління більше 80-ти тисяч ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів, в'язнів гетто та концтаборів, дітей війни отримають адресну одноразову муніципальну  допомогу.

Також з метою вшанування подвигу ветеранів війни - учасників оборони/визволення міста Одеси, визволення України від німецько-фашистських загарбників, партизанів-підпільників, до Дня визволення міста Одеси, Дня героїчної оборони міста Одеси, Дня партизанської слави та Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників буде надана адресна одноразова матеріальна допомога у розмірі 1000 грн.

Інваліди війни та учасники бойових дій, які за станом здоров'я не мають можливості отримати санаторно-курортне лікування за межами міста Одеси, зможуть отримати санаторно-курортне лікування в санаторіях, розташованих на території міста, за рахунок місцевого бюджету.

Крім загального права на пільги ветеранів війни, необхідно ще врахувати і можливість використання цього права. До декларованих пільг можна віднести деякі найбільш значні і найменш поширені види пільг, зокрема пільги на проведення ремонту будинків (квартир).    Протягом 2018-2020 років передбачається допомога ветеранам війни у проведенні ремонту житла (будинків, квартир).

З 2018 року ветерани війни на території інших держав, учасники антитерористичної операції на Сході України та члени сімей загиблих (померлих) воїнів, які за статусом є інвалідами війни та родинами загиблих (померлих) воїнів, отримуватимуть адресну щомісячну грошову допомогу в середньому розмірі 800 грн, учасники бойових дій отримуватимуть адресну одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових проблем у розмірі 2000 грн.

Переміщеним особам з тимчасово окупованої території України на підставі довідки про взяття на облік таких осіб, що видається органами соціального захисту населення, та акта обстеження матеріально-побутових умов проживання буде надаватися фінансова підтримка на вирішення соціально-побутових проблем.

У результаті виконання Програми також очікується поліпшення організаційної і фінансової спроможності реалізації статутної діяльності організацій ветеранів міста Одеси шляхом надання їм фінансової підтримки, сприяння безпосередній участі громадян у вирішенні проблем територіальної  громади міста, залучення організацій ветеранів міста Одеси до виконання суспільно значимих для міста завдань. Також передбачається сприяння органів влади, місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики щодо ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни.

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримають одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 2000 грн, удови загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов'язана з аварією на Чорнобильській АЕС, отримають одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 1200 грн. Здійснюватимуться заходи з оздоровлення зазначеної категорії осіб.

Поліпшення стану надання пільг, адресної муніципальної допомоги у сфері житлово-комунальних послуг мешканцям міста Одеси дасть змогу зменшити соціальну напругу у суспільстві і на місцевому рівні підвищити рівень забезпеченості та захищеності населення. Розмір муніципальної допомоги на погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги збільшений та становитиме 3000 грн.

Близько 85 тисяч громадян міста Одеси отримають щомісячну адресну муніципальну дотацію для розрахунків за опалення.

Інваліди по зору І-ІІ груп отримуватимуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

Близько 3 тисяч дітей, а саме діти-інваліди до 18 років, діти-сироти, діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, діти з багатодітних сімей віком до 18 років, отримають дотацію на придбання хлібобулочних виробів, розмір якої з 2018 року збільшиться до 60 грн щомісяця.

Задля посилення турботи про стан багатодітних сімей, створення належних умов для їх нормального функціонування, сприяння гармонійному розвитку кожної дитини з урахуванням її фізіологічних особливостей дітям з багатодітних сімей віком до 18 років буде надаватися одноразова адресна грошова допомога, розмір якої збільшено до 300 грн.  Багатодітним сім'ям та будинкам сімейного типу, на вихованні в яких є діти, буде надаватися допомога на придбання будівельних матеріалів з метою проведення ремонту будинків (квартир) для поліпшення умов проживання.

Сім'ї, в яких виховуються діти з обмеженими фізичними можливостями віком до 18 років, отримуватимуть одноразову адресну грошову допомогу для дітей-інвалідів у розмірі по 1000 грн, для дітей-інвалідів з малозабезпечених родин - по 3000 грн.

Найстарішим мешканцям міста Одеси, яким виповнюється 100 і більше років, для привітання з днем народження буде надаватися одноразова адресна грошова допомога у розмірі 3000 грн.

Щомісячно надаватиметься адресна грошова допомога окремій категорії громадян, а саме дітям-сиротам; матерям, удовам та дітям працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов'язків; громадянам міста віком старше 100 років; праведникам народів Світу, Почесним громадянам міста Одеси та реабілітованим громадянам.

Незахищеним верствам населення та пільговим категоріям громадян  надаватиметься адресна грошова допомога на проведення оперативного лікування, придбання медикаментів, допомога у зв'язку з пожежею в оселі, на придбання побутової техніки та газового обладнання, на вирішення інших гострих та невідкладних соціальних потреб.

Більше 2 тисяч соціально незахищених громадян міста Одеси    отримуватимуть щоденне безкоштовне гаряче харчування.

Завдяки реалізації інноваційного проекту «Університет третього віку» громадяни міста похилого віку отримуватимуть змогу подолати негативні ознаки старіння за допомогою пропаганди психічної та фізичної активності. Люди пенсійного або передпенсійного віку встановлюватимуть міжособистісні контакти і будуть брати участь у заняттях, що сприятиме можливості їх самореалізації, вплине на почуття власної значимості та цінності.

Освіта - це протидія процесу старіння, боротьба з ним. Крім того,   у цих людей виникне бажання збільшити і поглибити знання.

Допомога людям похилого віку у цей важкий період життя заснована на стимуляції особистої активності. Заняття в Університеті сприяють підготовці слухачів до громадської діяльності. Працюючи для себе, можна бути корисним  для інших. Університет  прагнутиме, щоб випускники брали участь в якості волонтерів у багатьох благодійних, соціальних, екологічних та культурних акціях, що проводяться в місті Одесі.

Прийняття Програми, запровадження більш якісних механізмів надання соціальних послуг дозволить більш ефективно розв'язувати соціальні проблеми мешканців міста, оскільки до їх вирішення будуть застосовані принципи системності, комплексності та взаємодії органів місцевого самоврядування з об'єднаннями громадян, розвитку само- та взаємодопомоги.

 

Таким чином, завдяки реалізації Програми буде досягнута основна               мета - покращення добробуту та якості життя мешканців міста. Тобто створення таких умов життя, в яких людина може фізично і розумово розвиватися, реалізовувати свої здібності, задовольняти власні і водночас суспільно позитивні потреби та інтереси.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради та постійна комісія Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, готує та подає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради узагальнену інформацію (отриману від усіх виконавців Програми) про стан виконання Програми.

Виконавці Програми щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним, подають департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради інформацію про стан її виконання.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради щорічно доповідає про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради у І півріччі року, наступному за звітним.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради, а після схвалення - на затвердження Одеської міської ради не пізніше, ніж у шестимісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради оприлюднює основні результати реалізації Програми у засобах масової інформації.


Секретар ради                                                           О. Потапський


Додаток 1 до Програми

  

Ресурсне забезпечення

Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам  населення міста Одеси на 2018-2020 роки


Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

(тис.грн)

 

2018 рік

 

2019 рік

 

2020 рік

 

 

Усього, в т.ч.:

 

 

285 912,6

 

186 751,0

 

201 351,7

 

674 015,3

 

 

Бюджет міста Одеси, усього,

 

 

285 912,6

 

186 751,0

 

201 351,7

 

674 015,3

 

у т.ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

 

 

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

261 912,6

161 751,0

174 851,7

598 515,3

департамент міського господарства Одеської міської ради

1 300,0

1 300,0

1 300,0

3 900,0

департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

2 000,0

2 000,0

2 000,0

6 000,0

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

(тис.грн)

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

4 240,0

4 740,0

5 240,0

14 220,0

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

4 240,0

4 240,0

4 240,0

12 720,0

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

4 240,0

4 740,0

5 240,0

14 220,0

Суворовська районна адміністрація Одеської міської  ради

4 280,0

4 780,0

5 280,0

14 340,0

служба у справах дітей Одеської міської ради

3 700,0

3 200,0

3 200,0

10 100,0

             

Додаток 2 до Програми

                            Напрями діяльності та заходи 

Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам  населення міста Одеси на 2018-2020 роки

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі:

Очікуваний результат

Усього

2018 рік

2019 рік

 

2020 рік

 

1.     Фінансова підтримка ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів, дітей війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

1.1.

Надання адресної щомісячної стипендії Одеського міського голови ветеранам війни - учасникам оборони/визволення міста Одеси та учасникам Параду Перемоги 1945 року

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

 

2520,0

960,0

840,0

720,0

Щомісячна матеріальна підтримка 40 ветеранів війни - учасників оборони/визволення міста Одеси та Параду Перемоги 1945 року,                у розмірі 2000 грн

1.2.

Надання адресної щомісячної муніципальної надбавки інвалідам Другої світової війни (1941-1945 рр.)

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

28800,0

10560,0

9600,0

8640,0

Щомісячна матеріальна підтримка 1100 інвалідів Другої світової війни                у розмірі 800 грн

1.3.

Надання адресної одноразової муніципальної допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

78960,0

18540,0

26320,0

34100,0

Матеріальна підтримка ветеранів, сімей   загиблих (померлих) воїнів та дітей Другої світової війни                       (1941-1945 рр.), а саме:

- 1400 інвалідів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій у розмірі   500 грн (2018 рік),              600 грн (2019 рік) та    1000 грн (2020 рік);

- 9100  учасників війни, в'язнів гетто та концтаборів, сімей  загиблих (померлих) ветеранів у розмірі              400 грн (2018 рік),            500 грн (2019 рік) та           600 грн (2020 рік);

- 71000 дітей війни                       у розмірі 200 грн                 (2018 рік), 300 грн             (2019 рік) та 400 грн (2020 рік)

1.4.

Надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках ветеранам війни

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

6000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Матеріальна підтримка осіб з числа ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України                       «Про статус ветеранів війни, гарантії їх  соціального захисту», відповідно до розпоряджень міського голови

1.5.

Надання адресної одноразової матеріальної допомоги на проведення  ремонту будинків (квартир) або компенсацію витрат на його проведення ветеранам війни

2018-2020 роки

Усього, в т.ч.:

бюджет                  м. Одеси

 

 

3000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Матеріальна підтримка                ветеранів Другої світової війни (1941-1945 рр.) для поліпшення умов проживання

Київська  районна адміністрація Одеської міської ради

720,0

240,0

240,0

240,0

Малиновська  районна адміністрація Одеської міської ради

720,0

240,0

240,0

240,0

Приморська  районна адміністрація Одеської міської ради

720,0

240,0

240,0

240,0

Суворовська  районна адміністрація Одеської міської ради

840,0

280,0

280,0

280,0

1.6.

Надання адресної щомісячної муніципальної допомоги інвалідам війни та сім'ям загиблих (померлих інвалідів війни) воїнів, які безпосередньо брали участь у бойових діях на території інших держав

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

15120,0

5040,0

5040,0

5040,0

Щомісячна матеріальна   підтримка 440 інвалідів війни І-ІІІ груп, які безпосередньо брали участь у бойових діях на території інших держав,           та 85 сімей загиблих (померлих інвалідів війни) воїнів, які безпосередньо брали участь у бойових діях на території інших держав,        у розмірі 800 грн

1.7.

Надання адресної одноразової матеріальної допомоги (на вирішення соціально-побутових проблем) ветеранам війни та сім'ям загиблих (померлих) ветеранів війни на території інших держав

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

3090,0

1030,0

1030,0

1030,0

Матеріальна  підтримка 500 ветеранів війни на території інших держав                у середньому розмірі               2000 грн та 30 сімей загиблих (померлих) ветеранів війни на території інших держав              у розмірі 1000 грн

1.8.

Безоплатні ритуальні послуги та поховання

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

7500,0

2500,0

2500,0

2500,0

Здійснення безоплатних ритуальних послуг та поховання осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, інвалідів війни у середньому розмірі 4000 грн

Всього за напрямом діяльності

бюджет                  м. Одеси

144990,0

 41630,0

48330,0

55030,0

 

2. Фінансова підтримка ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

2.1.

Надання адресної щомісячної муніципальної допомоги інвалідам війни, сім'ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню  участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та сім'ям військовослужбовців, зниклих без вісті в зоні проведення антитерористичної операції  на Сході України

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

1584,0

528,0

528,0

528,0

Щомісячна матеріальна  підтримка 55 інвалідів війни І-ІІІ груп, які брали безпосередню  участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;  сімей загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню  участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та сімей військовослужбовців, зниклих без вісті в зоні проведення антитеро-

ристичної операції,                    у середньому розмірі               800 грн

 

2.2.

Надання адресної  одноразової матеріальної допомоги (на вирішення соціально-побутових проблем)  ветеранам війни та  сім'ям загиблих (померлих) ветеранів війни, які брали безпосередню  участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

9750,0

3250,0

3250,0

3250,0

Матеріальна підтримка 1620 ветеранів війни                   у розмірі 2000 грн та                10 сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, які брали безпосередню  участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверені-тету та територіальної цілісності України,                     у розмірі 1000 грн

Всього за напрямом діяльності

бюджет                  м. Одеси

11334,0

3778,0

3778,0

3778,0

 

3.     Сприяння діяльності громадських об'єднань ветеранів міста Одеси

3.1.

Сприяння створенню та діяльності громадських  об'єднань ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни міста  Одеси

2018-2020 роки

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

6000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів міста Одеси для здійснення статутної діяльності

Всього за напрямом діяльності

бюджет                  м. Одеси

6000,0

2000,0

2000,0

2000,0

 

4.     Фінансова підтримка громадян, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі, на оздоровлення

4.1.

Надання адресної одноразової матеріальної допомоги або відшкодування витрат за санаторно-курортні путівки ветеранам війни та праці

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

3600,0

1200,0

1200,0

1200,0

Матеріальна підтримка 200 інвалідів війни, учасників бойових дій та ветеранів праці для здійснення оздоровчих заходів у середньому розмірі 6000 грн

4.2.

Надання адресної одноразової матеріальної допомоги для відшкодування витрат за путівки на оздоровлення постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдовам загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

3175,2

1058,4

1058,4

1058,4

Грошова підтримка для здійснення оздоровчих заходів постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдовів загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,                              на придбання путівок     для 180 осіб у розмірі                    5880 грн

Всього за напрямом діяльності

бюджет                  м. Одеси

6775,2

2258,4

2258,4

2258,4

 

5. Фінансова підтримка громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та фактично проживають                        у місті Одесі

 

5.1.

Надання адресної одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та вдовам загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

1332,0

444,0

444,0

444,0

Грошова підтримка            120 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які віднесені          до І та ІІ категорій,                  з І групою інвалідності,                а також з ІІ, ІІІ групою інвалідності, розмір пенсії яких не перевищує 4000 грн, у розмірі              2000 грн та 170 вдів загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, у розмірі 1200 грн

 

Всього за напрямом діяльності

бюджет                  м. Одеси

 

1332,0

444,0

444,0

444,0

 

6. Фінансова підтримка дітей-сиріт, багатодітних сімей та сімей, які виховують дітей-інвалідів, та дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

6.1.

Надання адресної щомісячної муніципальної допомоги на придбання хлібобулочних виробів дітям

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення», комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси

бюджет                  м. Одеси

7840,8

2160,0

2613,6

3067,2

Фінансова підтримка сімей, в яких виховуються діти-інваліди до 18 років, діти-сироти, діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, діти з багатодітних сімей віком до 18 років, які є підопічними комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, шляхом надання муніципальної допомоги на придбання хлібобулочних виробів для 3630 дітей (у середньому) у розмірі

60 грн

6.2.

Надання адресної щомісячної муніципальної допомоги для дітей-сиріт та дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

2018-2020 роки

Служба у справах дітей Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

3600,0

1200,0

1200,0

1200,0

Щомісячна матеріальна  підтримка 200 дітей-сиріт та дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, у розмірі                500 грн

6.3.

Надання адресної одноразової муніципальної  допомоги дітям-інвалідам

2018-2020 роки

Усього, в т.ч.:

бюджет                  м. Одеси

2331,0

760,0

777,0

794,0

Фінансова підтримка сімей, в яких виховуються діти-інваліди віком до                    18 років, які є підопічними комунальних установ  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, шляхом надання муніципальної допомоги для 580 дітей-інвалідів (у середньому) у розмірі 1000 грн та для               66 дітей-інвалідів з малозабезпечених сімей (у середньому) у розмірі 3000 грн

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»

405,0

135,0

135,0

135,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»

945,0

315,0

315,0

315,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»

339,0

105,0

113,0

121,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»

642,0

205,0

214,0

223,0

6.4.

Надання адресної одноразової муніципальної  допомоги дітям з багатодітних сімей

2018-2020 роки

Усього, в т.ч.:

бюджет                  м. Одеси

2183,4

718,2

727,8

737,4

Фінансова підтримка багатодітних сімей, в яких виховуються діти віком до 18 років, які є підопічними комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси,  шляхом надання муніципальної допомоги для 2426 дітей (у середньому) у розмірі  300 грн

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»

450,0

150,0

150,0

150,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»

855,0

285,0

285,0

285,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»

373,5

121,5

124,5

127,5

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»

504,9

161,7

168,3

174,9

6.5.

Надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинків (квартир) багатодітним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу, які знаходяться на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради

2018-2020 роки

Служба у справах дітей Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

6500,0

2500,0

2000,0

2000,0

Поліпшення житлових умов проживання                           50 багатодітних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які знаходяться на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради, шляхом надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту житла у середньому розмірі 50000 грн

 

6.6.

Надання допомоги багатодітним сім'ям, в яких народилося водночас четверо і більше дітей

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

900,0

300,0

300,0

300,0

Надання всебічної допомоги багатодітним родинам, в яких народилося водночас четверо і більше дітей,               на вирішення соціально-побутових проблем

Всього за напрямом діяльності

бюджет                  м. Одеси

23355,2

7638,2

7618,4

8098,6

 

7. Забезпечення надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг

7.1.

Надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

4500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Фінансова підтримка       500 громадян міста, які опинилися у складній життєвій ситуації, на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг у середньому розмірі 3000 грн

7.2.

Надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг інвалідам по зору І (50%) та ІІ (40%) груп

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

6276,9

1979,5

2096,3

2201,1

Фінансова підтримка для 1000 інвалідів по зору шляхом надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг

7.3.

Надання пільг з оплати послуг зв'язку

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

21562,7

6800,1

7201,3

7561,3

Фінансова підтримка                   в середньому                          19500 громадян пільгових категорій шляхом надання пільг з оплати послуг зв'язку

7.4.

Надання адресної щомісячної муніципальної дотації для розрахунків за опалення (січень, лютий, березень)

2018 рік

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

114036,0

114036,0

0,0

0,0

Фінансова підтримка для розрахунків за опалення, а саме: у січні, лютому, березні 2018 року  - для                     95030 осіб (на одну сім'ю) з числа непрацюючих пенсіонерів, які отримують пенсію у розмірі до 1700 грн,                     у розмірі  400 грн

Всього за напрямом діяльності

бюджет        м. Одеси

146375,6

124315,6

10797,6

11262,4

 

8. Забезпечення надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі, громадянам, які не є мешканцями міста Одеси, але постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій на території міста Одеси

8.1.

Надання адресної  матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

108000,0

35000,0

36000,0

37000,0

Грошова підтримка осіб з числа громадян міста, які опинились у складній життєвій ситуації, громадян, які не є мешканцями міста Одеси, але постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій на території міста Одеси, відповідно до розпоряджень міського голови

8.2.

Надання адресної одноразової матеріальної допомоги на привітання осіб, яким виповнюється 100 і більше років

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                  м. Одеси

360,0

120,0

120,0

120,0

Привітання 40 громадян міста, яким виповнюється 100 і більше років, з виплатою грошової допомоги у розмірі           3000 грн

8.3.

 

Надання адресної  матеріальної допомоги рішенням Піклувальної ради

2018-2020 роки

 

Усього, в т.ч.:

бюджет                  м. Одеси

96250,0

28350,0

32300,0

35600,0

Грошова допомога для осіб з числа малозабезпечених верств населення, громадян пільгових категорій та таких, які опинилися у скрутних життєвих обставинах

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

24860,0

7700,0

8360,0

8800,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»

12480,0

3500,0

4180,0

4800,0

Грошова підтримка для підопічних комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, які опинились у складній життєвій ситуації

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»

22650,0

6650,0

7600,0

8400,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»

11350,0

3150,0

3800,0

4400,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»

24910,0

7350,0

8360,0

9200,0

8.4.

Надання адресної матеріальної допомоги розпорядженнями голів районних адміністрацій Одеської міської ради

2018-2020 роки

Усього, в т.ч.:

бюджет           м. Одеси

52500,0

16000,0

17500,0

19000,0

Грошова підтримка для осіб з числа громадян міста, які опинились у складній життєвій ситуації, громадян, які не є мешканцями міста Одеси, але постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій на території міста Одеси, відповідно до розпоряджень голів районних адміністрацій Одеської міської ради

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

13500,0

4000,0

4500,0

5000,0

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

12000,0

4000,0

4000,0

4000,0

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

13500,0

4000,0

4500,0

5000,0

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

13500,0

4000,0

4500,0

5000,0

8.5.

Надання адресної щомісячної муніципальної допомоги

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси

бюджет           м. Одеси

2314,8

771,6

771,6

771,6

Фінансова підтримка окремої категорії громадян, а саме:

- 61 матері, удови і дитини  працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов'язків,                   у розмірі 500 грн;

- 28 громадян міста віком старше 100 років у розмірі 600 грн;

- 6 Почесних громадян міста Одеси у розмірі  1000 грн;

- 2 праведників народів Світу у розмірі 500 грн;

- 10 реабілітованих громадян, на яких поширюється чинність Закону України                    «Про реабілітацію жертв політичних репресій                     на Україні», у розмірі           1000 грн

8.6.

Відшкодування витрат за користування позавідомчою охоронною сигналізацією житла особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет           м. Одеси

7,2

2,4

2,4

2,4

Фінансова підтримка                  2 осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у розмірі 100 грн

8.7.

Встановлення приладів обліку холодної та гарячої води у квартирах малозабезпечених та пільгових верств населення

2018-2020 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради

бюджет           м. Одеси

3900,0

1300,0

1300,0

1300,0

Допомога 3250 інвалідам війни, учасникам війни, учасникам бойових дій, громадян зі статусом «дитина війни» та особам, які перебувають на обліку в комунальних установах «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, багатодітним сім'ям, особам, визначеним рішенням Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради,                   зі встановлення приладів обліку холодної та гарячої води

Всього за напрямом діяльності

бюджет             м. Одеси

 

 

263332,0

81544,0

87994,0

93794,0

 

9. Забезпечення надання соціальних та побутових послуг

9.1.

Відшкодування надання побутових послуг (пральні послуги - 5 кг білизни на місяць та банні послуги -

4 рази на місяць)

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси

бюджет           м. Одеси

2389,0

782,8

802,8

803,4

Допомога підопічним комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси у вигляді пральних послуг  для 180 осіб у середньому розмірі 79,02 грн              (2018 р.),  88,34 грн            (2019 р.), 88,62 грн            (2020 р.) та банних послуг для 150 осіб                     у середньому розмірі             340 грн

9.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання соціальної послуги у вигляді постільної білизни

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, в т.ч.:

бюджет           м. Одеси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3267,0

1028,5

1089,0

1149,5

Забезпечення                       2420 підопічних комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси відділення соціального обслуговування вдома, які згідно з медичним висновком мають                    ІV-V групу рухової активності, постільною білизною, середня вартість якої складає              425 грн (2018 р.), 450 грн (2019 р.), 475 грн                         (2020 р.)

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»

675,0

212,5

225,0

237,5

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»

1161,0

365,5

387,0

408,5

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»

810,0

255,0

270,0

285,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»

621,0

195,5

207,0

218,5

9.3.

Надання соціальної послуги у вигляді глюкометрів, тонометрів

2018-2020 роки

Усього, в т.ч.:

бюджет           м. Одеси

825,0

275,0

275,0

275,0

Допомога підопічним комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси                       у вигляді глюкометрів, тонометрів для 275 осіб                у середньому розмірі            1000 грн

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»

180,0

60,0

60,0

60,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»

240,0

80,0

80,0

80,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»

210,0

70,0

70,0

70,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»

195,0

65,0

65,0

65,0

9.4.

Надання соціальної послуги у вигляді окулярів

2018-2020 роки

Усього, в т.ч.:

бюджет           м. Одеси

795,0

238,5

265,0

291,5

Допомога підопічним комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси у вигляді окулярів для                   530 осіб у середньому розмірі 450 грн (2018 р.), 500 грн (2019 р.), 550 грн                (2020 р.)

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»

210,0

63,0

70,0

77,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»

210,0

63,0

70,0

77,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»

210,0

63,0

70,0

77,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»

165,0

49,5

55,0

60,5

9.5.

Надання соціальної послуги у вигляді наборів побутової хімії

2018-2020 роки

Усього, в т.ч.:

бюджет           м. Одеси

672,8

207,0

224,3

241,5

Допомога підопічним комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси у вигляді наборів побутової хімії для 3450 осіб у середньому розмірі            60 грн (2018 р.), 65 грн (2019 р.), 70 грн  (2020 р.)

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»

146,3

45,0

48,8

52,5

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»

195,0

60,0

65,0

70,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»

156,0

48,0

52,0

56,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»

175,5

54,0

58,5

63,0

9.6.

Надання соціальної послуги у вигляді засобів особистої гігієни

2018-2020 роки

Усього, в т.ч.:

бюджет           м. Одеси

724,5

224,2

241,5

258,8

Допомога підопічним комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси у вигляді засобів особистої гігієни для 3450 осіб                   у середньому розмірі            65 грн (2018 р.), 70 грн (2019 р.), 75 грн (2020 р.)

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»

157,5

48,7

52,5

56,3

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»

210,0

65,0

70,0

75,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»

168,0

52,0

56,0

60,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»

189,0

58,5

63,0

67,5

9.7.

Надання соціальної послуги у вигляді ортопедичних матраців

2018-2020 роки

Усього, в т.ч.:

бюджет           м. Одеси

1440,0

480,0

480,0

480,0

Допомога підопічним комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси                     у вигляді ортопедичних матраців для 80 осіб                        у середньому розмірі            6000 грн

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»

360,0

120,0

120,0

120,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»

360,0

120,0

120,0

120,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»

360,0

120,0

120,0

120,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»

 

360,0

120,0

120,0

120,0

Всього за напрямом діяльності

бюджет           м. Одеси

10113,3

3236,0

3377,6

3499,7

 

10. Забезпечення надання допомоги у вигляді гарячих обідів

10.1.

Відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів

2018-2020

роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси

бюджет                м. Одеси

49267,5

15502,5

16438,5

17326,5

Забезпечення                              2340 підопічних комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси,  малозабезпечених громадян гарячими обідами. Середній розмір обіду складатиме               26,50 грн (2018 р.),             28,10 грн (2019 р.),                       29,50 грн (2020 р.)

Всього за напрямом діяльності

бюджет             м. Одеси

49267,5

15502,5

16438,5

17326,5

 

11. Відзначення пам'ятних дат та свят

11.1.

Надання адресної одноразової матеріальної допомоги до Дня визволення міста Одеси

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                м. Одеси

24,0

9,0

8,0

7,0

Грошова  допомога для   9 ветеранів війни - учасників визволення міста Одеси, які брали участь у бойових діях Другої світової війни (1941-1945 рр.), у розмірі 1000 грн

11.2.

Надання адресної одноразової матеріальної допомоги до Дня героїчної оборони міста Одеси

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                м. Одеси

61,0

22,0

20,0

19,0

Грошова допомога для

22 ветеранів війни - учасників оборони міста Одеси, які брали участь                  у бойових діях Другої світової війни (1941-         1945 рр.), у розмірі                 1000 грн

11.3.

Надання адресної одноразової матеріальної допомоги до Дня партизанської слави

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                м. Одеси

68,0

25,0

23,0

20,0

Грошова допомога для  25  ветеранів війни - партизан і підпільників              у період Другої світової війни (1941-1945 рр.),                у розмірі 1000 грн

11.4.

Надання адресної одноразової матеріальної допомоги до Дня визволення України від фашистських загарбників

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет                м. Одеси

120,0

40,0

40,0

40,0

Грошова допомога для

40 ветеранів війни - учасників визволення України від фашистських загарбників, у розмірі 1000 грн

11.5.

Проведення святкових та урочистих заходів

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

 

бюджет                м. Одеси

270,0

90,0

90,0

90,0

Відзначення Дня Перемоги, Дня визволення міста Одеси, Дня оборони міста Одеси, Дня партизанської слави, Дня людей похилого віку, Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, Міжнародного дня інвалідів, Дня вшанування учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, Дня пам'яті Чорнобиля, Дня працівників соціальної сфери, Дня Незалежності України та інших свят і заходів

Всього за напрямом діяльності

бюджет             м. Одеси

 

543,0

186,0

181,0

176,0

 

12. Забезпечення заходів зі сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку

12.1.

Відзначення пам'ятних дат та свят, пов'язаних з активним довголіттям

2018-2020 роки

Усього, в т.ч.:

бюджет                м. Одеси

910,0

280,1

303,6

326,3

Відзначення пам'ятних дат та свят, пов'язаних з активним довголіттям

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»

180,0

60,0

60,0

60,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»

270,0

75,0

90,0

105,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»

389,0

122,7

129,9

136,4

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»

71,0

22,4

23,7

24,9

12.2.

Організація надання соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку»

2018-2020 роки

Усього, в т.ч.:

бюджет                м. Одеси

1539,5

483,8

513,9

541,8

Організація і забезпечення роботи Університету третього віку

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»

150,0

50,0

50,0

50,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»

310,0

90,0

105,0

115,0

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»

542,2

171,0

181,1

190,1

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»

537,3

172,8

177,8

186,7

Всього за напрямом діяльності

бюджет                м. Одеси

2449,5

763,9

817,5

868,1

 

13. Забезпечення виконання заходів з організаційно-правового, технічного та інформаційного забезпечення Програми

13.1.

Послуги з банківського обслуговування Програми (послуги з інкасації та комісія банку за видачу готівки, послуги з поштового збору)

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси

 

бюджет                м. Одеси

3600,0

1200,0

1200,0

1200,0

Забезпечення проведення платежів та отримання грошової допомоги

13.2.

Поповнення матеріально-технічної бази департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальної установи «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення»

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальна установа «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення»

бюджет                м. Одеси

450,0

150,0

150,0

150,0

Поповнення матеріально-технічної бази

13.3.

Забезпечення роботи та обслуговування єдиної бази даних окремих категорій населення міста Одеси, одержувачів усіх видів соціальної допомоги та пільг

2018-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,

комунальна установа «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення»

бюджет                м. Одеси

4098,0

1266,0

1366,0

1466,0

Скорочення термінів надання усіх видів соціальної допомоги та пільг мешканцям міста Одеси

 

Всього за напрямом діяльності

бюджет                м. Одеси

8148,0

2616,0

2716,0

2816,0

 

 

Всього за Програмою

 

 

бюджет                м. Одеси

 

 

674015,3

 

285912,6

 

186751,0

 

201351,7

 

                                           

 

 

 

Подписаться на номер
Архив номеров
Год Номер выпуска
Свежий номер
Скачать номер
(PDF 12 240.40 КБ)
Архив всех номеров
Нравится ли вам газета Одесский вестник?

Нравится
Не нравится
Читаю другие издания

Конкурсные закупки
Copyright © 2007-2018 «Одесский вестник» Подписка Реклама Авторское право Письмо в редакцию О газете От редактора Издания

Контакты

г. Одесса, ул. Еврейская 4, 3 этаж
Карта проезда
Приемная: (048) 722-28-30
Коммерческая служба: (048) 711-76-63, (048) 731-42-27
e-mail: odvestnik@te.net.ua
Погода Курс Валют
USD '.$usd.' '; if($stat1=='_green') echo ''; else if($stat1=='_red') echo ''; echo '
EUR '.$eur.' '; if($stat2=='_green') echo ''; else if($stat2=='_red') echo ''; echo '
RUB '.$rub.' '; if($stat3=='_green') echo ''; else if($stat3=='_red') echo ''; echo '
Создание сайта - Yesgroup
Информация о сайте