Рішення № 2621-Vii від 08.11.2017 р. Одеської міської ради


Распечатать

Про надання дозволу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРСПЕКТИВА-12» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, площею 0,1592 га, за адресою: 
м. Одеса, вул. Садова, 3

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтями 12, 20, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРСПЕКТИВА-12» (далі ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА-12», ідентифікаційний код 35817892) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, площею 0,1592 га, за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 3, а також додані до нього документи та графічні матеріали, Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА-12» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (кадастровий номер 5110137500:11:001:0013), цільове призначення якої змінюється, площею 0,1592 га, за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 3, з цільового призначення «J.14.02 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії» на цільове призначення «В.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов'язаної з отриманням прибутку)» (категорія земель - землі житлової та громадської забудови), вид використання - для експлуатації та обслуговування адміністративних будівель. 
2. Зобов'язати ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА-12» після формування земельної ділянки надати до виконавчого органу Одеської міської ради щодо забезпечення реалізації повноважень Одеської міської ради у галузі земельних відносин розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
3. Визначити, що у разі невиконання пункту 2 цього рішення, Одеська міська рада має право в односторонньому порядку визнати це рішення таким, що втратило чинність, без відшкодування замовнику витрат, пов'язаних з розробкою землевпорядної документації щодо відведення земельної ділянки.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова Г. ТРУХАНОВ.